Skip to main content
 • Place orders quickly and easily
 • View orders and track your shipping status
 • Create and access a list of your products
 • Manage your Dell EMC sites, products, and product-level contacts using Company Administration.

Co je to BIOS a jak aktualizovat BIOS v systému Dell

Summary: Tento článek obsahuje informace o tom, co je systém BIOS a jak jej aktualizovat v počítači Dell.

This article may have been automatically translated. If you have any feedback regarding its quality, please let us know using the form at the bottom of this page.

Article Content


Instructions

Obsah tohoto článku byl trvale přesunut.

Nový článek naleznete v článku Aktualizace systému Dell BIOS a rozhraní UEFI.

POZNÁMKA: Tento článek se již neudržuje ani neaktualizuje.

Additional Information

Často kladené dotazy

Kliknutím rozbalíte část s dalšími informacemi níže.

Systém BIOS nebo konfiguraci systému na počítači Dell spustíte následovně:

 1. Stisknutím F2 několikrát na obrazovce s logem společnosti Dell během spouštění.

 2. nebo stiskněte klávesu F12 několikrát stiskněte klávesu na obrazovce s logem společnosti Dell během spouštění a z nabídky vyberte možnost BIOS Setup (Nastavení systému BIOS) nebo System Setup (Nastavení systému).

Zpět na začátek

Zjištění verze systému BIOS pomocí Systémových informací v systému Microsoft Windows:

 1. Stisknutím Windows + R na klávesnici.
 2. V dialogovém okně Spustit zadejte výraz msinfo32 a stiskněte klávesu Enter .
 3. V okně Systémové informace vyhledejte položku Verze systému BIOS/Datum (obr. 1).

snímek obrazovky verze systému BIOS v systémových informacích
Obrázek 1: Snímek obrazovky s verzí systému BIOS v části Systémové informace.

Zjištění verze systému BIOS pomocí příkazového řádku v systému Microsoft Windows:

 1. Stisknutím Windows + R na klávesnici.
 2. V dialogovém okně Spustit zadejte výraz cmd a stiskněte klávesu Enter .
 3. V okně příkazového řádku vyhledejte položku BIOS Version (obr. 2).

snímek obrazovky s verzí systému BIOS v příkazovém řádku
Obrázek 2: Snímek obrazovky s verzí systému BIOS v příkazovém řádku.

Zjištění verze systému BIOS pomocí rozhraní systému BIOS:

 1. Restartujte počítač.
 2. Stisknutím F2 během spouštění systému na obrazovce s logem Společnosti Dell.
 3. Na kartě Main nebo System Information vyhledejte položku BIOS Version.

Zpět na začátek

Aktualizace systému BIOS pro počítače Dell je k dispozici ke stažení na https://www.dell.com/support/drivers. Kritické aktualizace systému BIOS jsou také dodávány službou Windows Update.

POZNÁMKA: Aktualizace systému BIOS nemusí být dostupná pro všechny počítače Dell.
 1. Přejděte na adresu https://www.dell.com/support/drivers.
 2. Vyberte svůj počítač Dell.
  • Kliknutím na možnost Stáhnout a nainstalovat aplikaci SupportAssist bude váš notebook Dell automaticky rozpoznán. Podle pokynů na obrazovce nainstalujte aplikaci Dell SupportAssist. Více informací naleznete v článku databáze znalostí Dell Dell SupportAssist (dříve Dell System Detect): Přehled a běžné dotazy.
  • Nebo zadejte výrobní číslo, kód Express Service Code nebo sériové číslo počítače Dell a klikněte na tlačítko Hledat.
  • Nebo klikněte na možnost Procházet nabídku všech produktů a ručně vyberte počítač Dell z katalogu.
 3. Vyberte operační systém, který je nainstalován v počítači.
 4. V části Kategorie vyberte možnost BIOS.
 5. Najděte nejnovější verzi systému BIOS.
 6. Klikněte na možnost Stáhnout a uložte soubor do počítače.

Zpět na začátek

Společnost Dell poskytuje snadno použitelný samoinstalační nástroj na aktualizaci systému BIOS. Kritické aktualizace systému BIOS jsou také dodávány službou Windows Update.

VÝSTRAHA: Před pokusem o aktualizaci systému BIOS nezapomeňte zálohovat svá data. Chyby při aktualizaci systému BIOS mohou potenciálně vést ke ztrátě dat.
VÝSTRAHA: Před aktualizací systému BIOS v počítači Dell odpojte zařízení, jako jsou externí jednotky USB, tiskárny a skenery.
VÝSTRAHA: Notebooky Dell musí mít před aktualizací systému BIOS nabitou baterii alespoň na 10 %. Společnost Dell doporučuje, aby byl notebook před pokračováním v procesu aktualizace napájen z elektrické sítě.
VAROVÁNÍ: Než budete pokračovat v aktualizaci systému BIOS v počítači Dell, vypněte nástroj BitLocker. Pokud nástroj BitLocker není pozastaven, při dalším restartování počítače nebude rozpoznán klíč nástroje BitLocker. Abyste mohli pokračovat, budete požádáni o zadání obnovovacího klíče, který bude počítač vyžadovat po každém restartování. Pokud je obnovovací klíč neznámý, může dojít ke ztrátě dat nebo nutnosti zbytečně přeinstalovat operační systém.
POZNÁMKA: Abyste mohli nainstalovat aktualizaci systému BIOS na počítač Dell, musíte být přihlášeni jako správce.
POZNÁMKA: Abyste mohli stáhnout a nainstalovat aplikaci Dell SupportAssist na počítač Dell, musíte být přihlášení jako správce.

Nejprve dočasně pozastavte ochranu nástroje BitLocker v systému Windows. Postup Povolení nebo zakázání nástroje BitLocker s čipem TPM v systému Windows. Ochrana nástroje BitLocker se automaticky obnoví po restartování počítače.

 1. Přejděte na adresu https://www.dell.com/support/drivers.
 2. Vyberte svůj počítač Dell.
  • Kliknutím na možnost Stáhnout a nainstalovat aplikaci SupportAssist bude váš notebook Dell automaticky rozpoznán. Podle pokynů na obrazovce nainstalujte aplikaci Dell SupportAssist. Více informací naleznete v článku databáze znalostí Dell Dell SupportAssist (dříve Dell System Detect): Přehled a běžné dotazy.
  • Nebo zadejte výrobní číslo, kód Express Service Code nebo sériové číslo počítače Dell a klikněte na tlačítko Hledat.
  • Nebo klikněte na možnost Procházet nabídku všech produktů a ručně vyberte počítač Dell z katalogu.
 3. Vyberte operační systém, který je nainstalován v počítači.
 4. V části Kategorie vyberte možnost BIOS.
 5. Najděte nejnovější verzi systému BIOS.
 6. Klikněte na možnost Stáhnout a uložte soubor do počítače.
 7. Pomocí Průzkumníka souborů (také označovaného jako Průzkumník Windows) otevřete umístění, kam byl stažený soubor uložen.
 8. Dvakrát klikněte na stažený instalační soubor systému BIOS a dokončete instalaci podle pokynů na obrazovce.
 9. Počítač se restartuje a dokončí proces aktualizace systému BIOS.

Zpět na začátek

Pokud počítač nemůže spustit nebo načíst operační systém, stáhněte si soubor systému BIOS pomocí jiného počítače.

POZNÁMKA: Informace o vytvoření spouštěcí jednotky USB flash naleznete v článku databáze znalostí Dell Jak vytvořit spouštěcí jednotku USB flash pomocí nástroje Dell Diagnostic Deployment Package (DDDP).

Instalace aktualizace systému BIOS pomocí jednotky USB flash:

 1. Vytvořte spouštěcí jednotku USB flash.
 2. Stáhněte soubor s aktualizací systému BIOS a uložte ho na jednotku USB flash.
  POZNÁMKA: Poznačte si název souboru s aktualizací systému BIOS, např. O9010A12.exe.
 3. Vypněte počítač Dell.
 4. Připojte jednotku USB a restartujte počítač Dell.
 5. Na obrazovce s logem Dell stiskněte klávesu F12 a přejděte do jednorázové spouštěcí nabídky One Time Boot Menu.
 6. Pomocí tlačítek se šipkami vyberte možnost USB Storage Device a stiskněte klávesu Enter.
 7. V příkazovém řádku zadejte celý název souboru BIOS, např. O9010A12.exe, a stiskněte klávesu Enter.
 8. Dokončete proces aktualizace podle pokynů na obrazovce nástroje pro aktualizaci systému BIOS.
POZNÁMKA: Novější verze systému Dell BIOS mohou používat dlouhé názvy souborů. Přejmenujte stažený soubor na nejvýše 8 znaků a spusťte jej v příkazovém řádku.
VÝSTRAHA: Během procesu aktualizace systému BIOS nevypínejte počítač.
VÝSTRAHA: Notebooky Dell musí mít před aktualizací systému BIOS nabitou baterii alespoň na 10 %. Společnost Dell doporučuje, aby byl notebook před pokračováním v procesu aktualizace napájen z elektrické sítě.

Zpět na začátek

Viz článek znalostní databáze Dell Aktualizace systému BIOS v systémech Dell s aktivovaným nástrojem BitLocker.

VÝSTRAHA: Pokud není nástroj BitLocker před aktualizací systému BIOS pozastaven, počítač po restartování nerozpozná klíč nástroje BitLocker. Při každém restartování budete vyzváni k zadání obnovovacího klíče.
VÝSTRAHA: Pokud obnovovací klíč neznáte, může to vést ke ztrátě dat nebo zbytečné přeinstalaci operačního systému.

Zpět na začátek

Poškozený systém BIOS je jedna z možných příčin, proč počítač není schopen dokončit test POST nebo v některých případech ani spustit operační systém. Nástroj pro obnovení systému BIOS je software navržený pro obnovení poškozeného systému BIOS na bázi technologie Boot Block. Hlavní vlastností tohoto softwaru je flexibilita při obnově poškozeného systému BIOS pomocí souboru pro obnovení systému BIOS z primárního pevného disku počítače nebo externí jednotky USB.

Pokud počítač nebo tablet Dell podporuje nástroj BIOS Recovery, můžete poškozený systém BIOS obnovit použitím metody obnovení, která je určena pro tyto počítače a tablety. Více informací naleznete v článku databáze znalostí Dell Jak obnovit systém BIOS v počítačích a tabletech Dell.

Zpět na začátek

Informace uložené v systému BIOS (Basic Input/Output System) označované jako ESCD (Extended System Configuration Data) se mohou občas poškodit z mnoha různých důvodů, jako je například výpadek napájení, nesprávná nastavení provedená uživatelem, nekompatibilita hardwaru způsobená konkrétním nastavením, neprovedení testu POST nebo absence obrazu. V těchto případech je někdy nezbytné obnovit systém BIOS nebo paměť CMOS (Complementary metal–oxide–semiconductor) na výchozí tovární nastavení nebo v jiných případech vymazat paměť NVRAM (Non-Volatile Random Access Memory).

Další informace naleznete v článku databáze znalostí Dell Jak provést reset systému BIOS nebo paměti CMOS a vymazání paměti NVRAM v systémech Dell.

VÝSTRAHA: Rozhraní systému BIOS je určeno pro pokročilé uživatele počítače. Změna některých nastavení může zabránit správnému spuštění počítače či načtení operačního systému nebo potenciálně vést ke ztrátě dat.

Zpět na začátek

Firmware BIOS nebo UEFI nabízí možnost nastavit hesla nižší úrovně. To zabraňuje uživatelům spouštět počítač, spouštět vyměnitelné zařízení USB a provádět změny nastavení systému BIOS nebo režimu UEFI bez oprávnění.

V nastavení firmwaru režimu UEFI nebo systému BIOS je možné nastavit tři typy hesel.

 1. Heslo správce nebo nadřízeného – Heslo správce poskytuje přístup k několika funkcím zabezpečení. Povolení tohoto nastavení zabraňuje uživateli změnit nastavení firmwaru UEFI nebo BIOS.
 2. Uživatelské nebo systémové heslo – Toto nastavení znemožňuje uživateli dokončit test POST bez správného hesla.
 3. Heslo pevného disku – Tato možnost znemožňuje uživateli přístup na interní pevný disk bez správného hesla.

Další informace o nastavení hesla ve firmwaru BIOS nebo UEFI a postupu resetování hesel naleznete v článku databáze znalostí Dell Obecné informace o pevném disku a heslech systému BIOS.

Zpět na začátek


Užitečné odkazy


Pozáruční podpora Záruka vypršela? Žádný problém. Navštivte web Dell.com/support, zadejte výrobní číslo Dell a prohlédněte si naše nabídky.

POZNÁMKA: Nabídky jsou k dispozici pouze pro zákazníky s osobními počítači z USA, Kanady, Spojeného království, Francie, NěmeckaČíny. Server ani úložiště nejsou k dispozici.

Article Properties


Affected Product

Chromebox, Alienware, Inspiron, Legacy Desktop Models, OptiPlex, Vostro, XPS, G Series, Chromebook, G Series, Alienware, Inspiron, Latitude, Vostro, XPS, Legacy Laptop Models, Fixed Workstations, Mobile Workstations

Last Published Date

08 May 2024

Version

14

Article Type

How To