Skip to main content
 • Place orders quickly and easily
 • View orders and track your shipping status
 • Create and access a list of your products
 • Manage your Dell EMC sites, products, and product-level contacts using Company Administration.

Vad är BIOS och Uppdatera BIOS på ditt Dell-system

Summary: Den här artikeln innehåller information om vad BIOS är och hur du uppdaterar BIOS på en Dell-dator.

This article may have been automatically translated. If you have any feedback regarding its quality, please let us know using the form at the bottom of this page.

Article Content


Instructions

Innehållet i den här artikeln har flyttats permanent.

Den nya artikeln finns i Dells BIOS- och UEFI-uppdateringar.

Obs! Den här artikeln underhålls eller uppdateras inte längre.

Additional Information

Vanliga frågor och svar

Klicka på ett avsnitt nedan för att expandera det om du vill ha mer information.

Öppna BIOS eller systeminställningarna på en Dell-dator:

 1. Tryck F2 flera gånger när skärmbilden med Dell-logotypen visas under start.

 2. Eller tryck på F12 flera gånger när skärmbilden med Dell-logotypen visas under start och välj BIOS Setup (BIOS-inställningar) eller System Setup (systeminställningar) på menyn.

Överst på sidan

Så här identifierar du BIOS-versionen med hjälp av Systeminformation i Microsoft Windows:

 1. Tryck Windows + R på tangentbordet.
 2. I dialogrutan Kör skriver du msinfo32 och trycker på Enter tangenten.
 3. Leta efter BIOS-version/-datum (bild 1) i fönstret Systeminformation.

skärmbild av BIOS-versionen i systeminformation
Bild 1: Skärmbild av BIOS-versionen i Systeminformation.

Så här identifierar du BIOS-versionen med hjälp av Kommandotolken i Microsoft Windows:

 1. Tryck Windows + R på tangentbordet.
 2. I dialogrutan Kör skriver du cmd och trycker på Enter tangenten.
 3. Leta efter BIOS-version (bild 2) i fönstret Kommandotolken.

skärmbild av BIOS-versionen i kommandotolken
Bild 2: Skärmbild av BIOS-versionen i kommandotolken.

Så här identifierar du BIOS-versionen med hjälp av BIOS-gränssnittet:

 1. Starta om datorn.
 2. Tryck F2 när skärmbilden med Dell-logotypen visas vid start.
 3. Leta efter BIOS-version under huvudfliken eller fliken Systeminformation .

Överst på sidan

DU kan ladda ner BIOS-uppdateringar för Dell-datorer på https://www.dell.com/support/drivers. Viktiga BIOS-uppdateringar tillhandahålls även via Windows Update.

OBS! BIOS-uppdateringen är kanske inte tillgänglig för alla Dell-datorer.
 1. Bläddra till https://www.dell.com/support/drivers.
 2. Identifiera Dell-datorn:
  • Klicka på Hämta och installera SupportAssist för att automatiskt identifiera Din Dell-dator. Följ anvisningarna på skärmen och installera Dell SupportAssist. Mer information finns i kunskapsbasartikeln Dell SupportAssist (tidigare Dell System Detect): Översikt och vanliga frågor.
  • Du kan också ange Service Tag-numret, Express Service-koden eller Dell-datorns serienummer och klicka på Sök.
  • Eller klicka på Bläddra bland alla produkter för att välja din Dell-dator manuellt från katalogen.
 3. Välj det operativsystem som är installerat på datorn.
 4. Under Kategori väljer du BIOS.
 5. Sök reda på den senaste BIOS-versionen för ditt system.
 6. Klicka på Hämta och spara filen på datorn.

Överst på sidan

Dell erbjuder ett användarvänligt, självinstallerande BIOS-uppdateringsverktyg. Viktiga BIOS-uppdateringar tillhandahålls även via Windows Update.

VARNING! Se till att du säkerhetskopierar data innan du försöker uppdatera BIOS. Fel vid BIOS-uppdatering kan resultera i potentiell förlust av data.
VARNING! Koppla bort enheter som externa USB-enheter, skrivare och skannrar innan du uppdaterar BIOS på datorn.
VARNING! Batteriet i Dells bärbara datorer måste vara laddat till minst 10 % innan BIOS-uppdateringen kan starta. Dell rekommenderar att du ansluter den bärbara datorn till ett eluttag innan du fortsätter med uppdateringsprocessen.
VIKTIGT! Avaktivera BitLocker innan du fortsätter att uppdatera BIOS på Dell-datorn. Om BitLocker inte stängs av tillfälligt känner datorn inte igen BitLocker-nyckeln nästa gång du startar om den. Du uppmanas att ange återställningsnyckeln för att gå vidare och datorn kommer att be om återställningsnyckeln vid varje omstart. Om återställningsnyckeln är okänd kan detta resultera i dataförlust eller onödig ominstallation av operativsystemet.
OBS! Du måste vara inloggad som administratör för att installera BIOS-uppdateringen på din Dell-dator.
OBS! Du måste vara inloggad som administratör för att hämta och installera SupportAssist-appen på din Dell-dator.

Inaktivera BitLocker-skyddet tillfälligt i Windows innan du börjar. Lär dig hur du aktiverar eller inaktiverar BitLocker med TPM i Windows. BitLocker-skyddet återupptas automatiskt när datorn startas om.

 1. Bläddra till https://www.dell.com/support/drivers.
 2. Identifiera Dell-datorn:
  • Klicka på Hämta och installera SupportAssist för att automatiskt identifiera Din Dell-dator. Följ anvisningarna på skärmen och installera Dell SupportAssist. Mer information finns i kunskapsbasartikeln Dell SupportAssist (tidigare Dell System Detect): Översikt och vanliga frågor.
  • Du kan också ange Service Tag-numret, Express Service-koden eller Dell-datorns serienummer och klicka på Sök.
  • Eller klicka på Bläddra bland alla produkter för att välja din Dell-dator manuellt från katalogen.
 3. Välj det operativsystem som är installerat på datorn.
 4. Under Kategori väljer du BIOS.
 5. Sök reda på den senaste BIOS-versionen för ditt system.
 6. Klicka på Hämta och spara filen på datorn.
 7. Med hjälp av Utforskaren går du till platsen där den nedladdade filen har sparats.
 8. Dubbelklicka på den hämtade BIOS-installationsfilen och följ instruktionerna på skärmen för att slutföra installationsprocessen.
 9. Datorn startas om och slutför BIOS-uppdateringen.

Överst på sidan

Om datorn inte kan starta eller läsa in operativsystemet hämtar du BIOS-filen med hjälp av en annan dator.

OBS! Mer information om hur du skapar en startbar USB-flashenhet finns i följande artikel i Dells kunskapsbank: Så här skapar du en startbar USB-flashenhet med hjälp av DDDP (Dell Diagnostic Deployment Package).

Installera BIOS-uppdateringen med hjälp av en USB-flashenhet:

 1. Skapa en startbar USB-flashenhet.
 2. Hämta BIOS-uppdateringsfilen och spara den på en USB-flashenhet.
  OBS! Skriv ned BIOS-uppdateringsfilen, t.ex. O9010A12.exe.
 3. Stäng av Dell-datorn.
 4. Anslut USB-flashminnet och starta om Dell-datorn.
 5. Tryck på F12 när Dell-logotypen visas för at öppna menyn för engångsstart.
 6. Markera USB Storage Device (USB-lagringsenhet) med hjälp av piltangenterna och tryck på Retur.
 7. Skriv hela BIOS-filnamnet, t.ex. O9010A12.exe i kommandotolken och tryck på Retur.
 8. Följ anvisningarna på skärmen BIOS-uppdateringsverktyg för att slutföra uppdateringsprocessen.
OBS! För nyare versioner av Dell BIOS kan långa filnamn användas. Byt namn på den hämtade filen till 8 tecken eller mindre för att köra filen i kommandotolken.
VARNING! Stäng inte av datorn under BIOS-uppdateringen.
VARNING! Batteriet i Dells bärbara datorer måste vara laddat till minst 10 % innan BIOS-uppdateringen kan starta. Dell rekommenderar att du ansluter den bärbara datorn till ett eluttag innan du fortsätter med uppdateringsprocessen.

Överst på sidan

Mer information finns i följande artikel i Dells kunskapsbank: Uppdatera BIOS på Dell-system med BitLocker aktiverat.

VARNING! Om BitLocker inte stängs av innan du uppdaterar BIOS kan datorn inte identifiera BitLocker-nyckeln efter omstarten. Du uppmanas att ange återställningsnyckeln för varje omstart.
VARNING! Om återställningsnyckeln inte är känd kan detta resultera i dataförlust eller en onödig ominstallation av operativsystemet.

Överst på sidan

Ett skadat BIOS är en möjlig orsak till att datorn inte kan slutföra självtestet vid start eller i vissa fall ens starta operativsystemet. BIOS Recovery Tool är programvara som är utformad för att återställa ett skadat BIOS baserat på startblocksteknik. Programvarans huvudsakliga funktion är att göra det möjligt att återställa ett skadat BIOS med hjälp av en BIOS-återställningsfil från datorns primära hårddisk eller en extern USB-enhet.

Om datorn eller surfplattan från Dell har stöd för BIOS-återställning kan du återställa det skadade BIOS med hjälp av BIOS-återställningsmetoden för datorn eller surfplattan. Mer information finns i följande artikel i Dells kunskapsbank: Återställa BIOS på en dator eller surfplatta från Dell.

Överst på sidan

Informationen som finns lagrad i BIOS (Basic Input/Output System), så kallad ESCD (Extended System Configuration Data) kan ibland bli förstörd på grund av ett antal olika situationer, till exempel strömproblem, felaktiga inställningar av användaren, inkompatibilitet med maskinvara på grund av en viss inställning eller en situation där självtest inte utförs eller någon bild visas. I de här fallen behöver man ibland återställa BIOS eller CMOS (Complementary Metal-Oxid-Semiconductor) till fabriksinställningarna eller rensa NVRAM (Non-Volatile Random Access Memory).

Mer information finns i Följande artikel i Dells kunskapsbank: Så här utför du en återställning av BIOS eller CMOS och rensar NVRAM på Dell-system.

VARNING! BIOS-gränssnittet är utformat för avancerade datoranvändare. Om du ändrar vissa inställningar kan det hindra datorn från att starta korrekt, förhindra att operativsystemet läser in eller potentiell förlust av data.

Överst på sidan

Med hjälp av den fasta programvaran för BIOS eller UEFI kan du ställa in lösenord med lägre säkerhetsnivå. På så sätt kan du förhindra användare från att starta datorn, starta från en flyttbar USB-enhet och ändra BIOS- eller UEFI-inställningar utan tillåtelse.

Det finns tre typer av lösenord som kan ställas in i inställningarna för fast programvara för BIOS eller UEFI.

 1. Lösenord för klassificeringsansvarig eller administratör – Med administratörslösenordet aktiveras flera säkerhetsfunktioner. Om du aktiverar den här inställningen kan en användare inte ändra inställningarna för den fasta programvaran för BIOS eller UEFI.
 2. Användar- eller systemlösenord – Den här inställningen förhindrar användare från att slutföra självtestet vid start utan rätt lösenord.
 3. Hårddisklösenord – Med det här alternativet förhindras användare från att få åtkomst till den interna hårddisken utan rätt lösenord.

Mer information om lösenordsinställningar i den fasta programvaran för BIOS eller UEFI och hur du återställer lösenorden finns i följande artikel i Dells kunskapsdatabas: Allmän information om hårddisk- och BIOS-lösenord.

Överst på sidan


Användbara länkar


Support efter garantin Har garantin upphört att gälla? Inga problem. Gå till Dell.com/support och ange ditt Dell Service Tag-nummer för att se våra erbjudanden.

OBS! Erbjudandena är endast tillgängliga för kunder i USA, Kanada, Storbritannien, Frankrike, Tyskland och Kina som köper en persondator. Det här gäller inte servrar och lagring.

Article Properties


Affected Product

Chromebox, Alienware, Inspiron, Legacy Desktop Models, OptiPlex, Vostro, XPS, G Series, Chromebook, G Series, Alienware, Inspiron, Latitude, Vostro, XPS, Legacy Laptop Models, Fixed Workstations, Mobile Workstations

Last Published Date

08 May 2024

Version

14

Article Type

How To