Skip to main content
  • Place orders quickly and easily
  • View orders and track your shipping status
  • Create and access a list of your products
  • Manage your Dell EMC sites, products, and product-level contacts using Company Administration.

Jak utworzyć rozruchowy dysk USB w celu wdrożenia systemu operacyjnego na komputerach opartych na systemie BIOS

Summary: Ten artykuł opisuje proces tworzenia startowego nośnika USB, który można wykorzystać do instalacji systemu operacyjnego na komputerze.

This article may have been automatically translated. If you have any feedback regarding its quality, please let us know using the form at the bottom of this page.

Article Content


Symptoms

Jak utworzyć rozruchowy dysk USB w celu wdrożenia systemu operacyjnego na komputerach opartych na systemie BIOS (autor: Paul Marquardt)

Ten artykuł opisuje proces tworzenia startowego nośnika USB, który można wykorzystać do instalacji systemu operacyjnego na komputerze. Przenoszenie plików instalacyjnych na dysk USB umożliwia szybsze ładowanie systemu operacyjnego. Należy wziąć pod uwagę że najszybszy transfer z płyty DVD wynosi 21 Mb/s w porównaniu do natywnej szybkości USB 480 Mb/s.  Istnieje także możliwość uruchomienia systemu operacyjnego na tabletach i innych urządzeniach obsługujących standard USB ale nieobsługujących nośników optycznych.

Jeśli masz odpowiednio duży dysk USB, możliwe jest nawet kopiowanie plików instalacyjnych wielu wersji systemów operacyjnych z poszczególnych nośników do różnych folderów. Jeśli chcesz zainstalować dany system operacyjny, przenieś pliki z katalogu głównego dysku USB do odpowiednich folderów i przenieś w razie potrzeby pliki instalacyjne do katalogu głównego dysku USB do instalacji. Dzięki temu zmiana nośnika instalacyjnego odbywa się bardzo szybko i bezboleśnie. Ta metoda umożliwia przechowywanie wielu wersji systemu operacyjnego na jednym nośniku, np.: Windows Server® 2012 Retail, Windows Server 2012 OEM, Windows Server 2012 Datacenter Edition VLK, itp. Przykład znajduje się na Rysunku 1.

SLN312261_pl__1i-1323_image1_png-550x0
Rysunek 1: Napęd USB do instalacji

Poniżej przedstawiono procedurę utworzenia rozruchowego nośnika USB i przeniesienia zawartości na ten nośnik.
  1. Podłącz nośnik USB.
  2. Otwórz okno wiersza poleceń za pomocą opcji Uruchom jako administrator.
  3. Uruchom narzędzie DISKPART, wpisując polecenie Diskpart, a następnie naciśnij klawisz ENTER.
  4. Wyświetl listę wszystkich dysków rozpoznanych przez system, wpisując polecenie list disk i naciskając klawisz ENTER.
SLN312261_pl__2i-8233_image2_png-550x0
Rysunek 2: Lista dysków

5. Z wyświetlonej listy wybierz nośnik USB (w tym przykładzie dysk 2), wpisując polecenie Select Disk 2 i naciskając klawisz ENTER.

SLN312261_pl__3i-7120_image3_png-550x0
Rysunek 3: Polecenie Select Disk 2

6. Usuń wszystkie dane z nośnika, wpisując polecenie clean  
SLN312261_pl__4icon (Uwaga: spowoduje to zniszczenie wszystkich danych znajdujących się na nośniku USB)

   i naciskając klawisz ENTER.

SLN312261_pl__5i-8255_image4_png-550x0
Rysunek 4: Polecenie Clean

7. Utwórz partycję podstawową, wpisując polecenie create partition primary i naciskając klawisz ENTER.

SLN312261_pl__6i-6404_image5_png-550x0
Rysunek 5: Polecenie create partition primary

8. Utwórz partycję startową, wpisując polecenie active i naciskając klawisz ENTER.

SLN312261_pl__7i-3223_image6_png-550x0
Rysunek 6: Polecenie Active

9. Wyświetl listę wszystkich woluminów rozpoznanych przez system, wpisując polecenie list volume i naciskając klawisz ENTER.

SLN312261_pl__8i-1362_image7_png-550x0
Rysunek 7: Polecenie List volume

10. Wybierz wolumin z listy (w tym przykładzie wolumin 3), wpisując polecenie select volume 3 i naciskając klawisz ENTER.

SLN312261_pl__9i-0245_image8_png-550x0
Rysunek 8: Wybór wolumenu 3

11. Przeprowadź szybkie formatowanie nośnika przy użyciu systemu plików NTFS, wpisując polecenie format fs=ntfs quick i naciskając klawisz ENTER.

SLN312261_pl__10i-4760_image9_png-550x0
Rysunek 9: Polecenie format fs=ntfs quick

12. Umieść nośnik z wybranym systemem operacyjnym lub zamontuj obraz w formacie ISO.

13. Skopiuj całą zawartość z nośnika instalacyjnego na napęd USB.

Teraz już możesz użyć nośnika USB jako nośnika instalacyjnego w swoim komputerze. Po prostu uruchom komputer z nośnika USB, aby rozpocząć konfigurację. Możesz również po prostu podłączyć nośnik USB i poczekać na automatyczne uruchomienie konfiguracji lub rozpocząć konfigurację w oknie Eksploratora plików.

Article Properties


Last Published Date

21 Feb 2021

Version

3

Article Type

Solution