Skip to main content
  • Place orders quickly and easily
  • View orders and track your shipping status
  • Create and access a list of your products
  • Manage your Dell EMC sites, products, and product-level contacts using Company Administration.

Så skapar du en startbar USB-enhet för driftsättning av operativsystem på BIOS-baserade system

Summary: Denna artikel beskriver hur du skapar en startbar USB-enhet som kan användas för att installera operativsystemet på ditt system.

This article may have been automatically translated. If you have any feedback regarding its quality, please let us know using the form at the bottom of this page.

Article Content


Symptoms

Så skapar du en startbar USB-enhet för driftsättning av operativsystem på BIOS-baserade system (av Paul Marquardt)

Denna artikel beskriver hur du skapar en startbar USB-enhet som kan användas för att installera operativsystemet på ditt system. När du överför installationsfilerna till en USB-enhet laddar operativsystemet snabbare. Dvd-enhetens högsta överföringshastighet är 21 Mb/s jämfört med den inbyggda överföringshastigheten i USB på 480 Mb/s.  Du kan också läsa in operativsystemet på surfplattor och andra enheter som har stöd för USB men inte för optiska media.

Om du har en tillräckligt stor USB-enhet kan du även kopiera flera av operativsystemets installationsfiler från separata medieversioner i olika mappar. När du vill installera ett visst OS flyttar du rotfiler från USB-enheten i respektive mapp och flyttar den de önskade installationsfilerna till roten på USB-enheten för installation. Det är ett snabbt och smidigt sätt att byta installationsmedia. Med den här metoden kan du ha flera kopior av ett operativsystem på en enda enhet, dvs. Windows Server® 2012-medier från återförsäljare, Windows Server 2012 OEM-medier, Windows Server 2012 Datacenter Edition VLK osv. Exempel visas på Bild 1.

SLN312261_sv__1i-1323_image1_png-550x0
Bild 1: USB-enhet för installation

Med stegen nedan gör du USB-enheten startbar och överför innehåll till enheten.
  1. Sätt i USB-enheten.
  2. Öppna en CMD-prompt med alternativet Run as Administrator (Kör som administratör).
  3. Starta DISKPART-verktyget genom att skriva diskpart och trycka på RETUR.
  4. Lista alla diskar som känns igen av systemet genom att skriva list disk och trycka på RETUR.
SLN312261_sv__2i-8233_image2_png-550x0
Bild 2: Lista disk

5. Välj USB-enheten i listan som visas. (I det här exemplet heter den Disk 2.) Du skriver Select disk 2 och trycker på RETUR.

SLN312261_sv__3i-7120_image3_png-550x0
Bild 3: Välj disk 2

6. Ta bort alla data från disken genom att skriva clean  
SLN312261_sv__4icon (Obs! Det här förstör alla data på USB-enheten)

   och trycka på RETUR.

SLN312261_sv__5i-8255_image4_png-550x0
Bild 4: Ta bort.

7. Skapa en primär partition genom att skriva create partition primary och trycka på RETUR.

SLN312261_sv__6i-6404_image5_png-550x0
Bild 5: Skapa primär partition

8. Skapa en körbar partition genom att skriva active och trycka på RETUR.

SLN312261_sv__7i-3223_image6_png-550x0
Bild 6: Aktiv

9. Lista alla volymer som känns igen av systemet genom att skriva list volume och trycka på RETUR.

SLN312261_sv__8i-1362_image7_png-550x0
Bild 7: Lista volym

10. Välj volymen i listan som visas. (I det här exemplet heter den Volume 3.) Du skriver select volume 3 och trycker på RETUR.

SLN312261_sv__9i-0245_image8_png-550x0
Bild 8: Välj volym 3

11. Snabbformatera disken med NTFS. Skriv format fs=fat32 quick och tryck på RETUR.

SLN312261_sv__10i-4760_image9_png-550x0
Bild 9: format fs=ntfs quick

12. Sätt in enheten som innehåller operativsystemet eller montera ISO.

13. Kopiera hela innehållet från installationsenheten till USB-enheten.

Du är nu redo att använda USB-enheten som installationsenhet i systemen. Du kan helt enkelt starta till USB-enheten, så att installationen påbörjas. Du kan också sätta in USB-enheten och låta installationsprogrammet köras automatisk eller öppna installationsprogrammet via ett filutforskarfönster.

Article Properties


Last Published Date

21 Feb 2021

Version

3

Article Type

Solution