Skip to main content
  • Place orders quickly and easily
  • View orders and track your shipping status
  • Create and access a list of your products
  • Manage your Dell EMC sites, products, and product-level contacts using Company Administration.

Vytvoření spouštěcího disku USB pro implementaci operačního systému v systémech na bázi BIOS

Summary: Tento článek popisuje postup vytvoření spouštěcího disku USB, který je možné použít k instalaci operačního systému na váš systém.

This article may have been automatically translated. If you have any feedback regarding its quality, please let us know using the form at the bottom of this page.

Article Content


Symptoms

Vytvoření spouštěcího disku USB pro implementaci operačního systému v systémech na bázi BIOS (Paul Marquardt)

Tento článek popisuje postup vytvoření spouštěcího disku USB, který je možné použít k instalaci operačního systému na váš systém. Přenos instalačních souborů na disk USB zrychluje načtení operačního systému. Nejvyšší rychlosti přenosu disku DVD totiž činí 21 Mb/s v porovnání s nativní rychlostí 480 Mb/s jednotky USB.  Také můžete načíst operační systém na tabletech a dalších zařízeních, která podporují jednotky USB, ale nikoli optická média.

Pokud má jednotka USB dostatečně velkou kapacitu, můžete dokonce zkopírovat několik instalačních souborů operačních systému ze samostatných verzí médií do různých složek. Když chcete instalovat konkrétní operační systém, je potřeba kvůli instalaci přesunout kořenové soubory z jednotky USB do příslušné složky a požadované instalační soubory do kořenového adresáře jednotky USB. Díky tomu je změna instalačního média velice rychlá a snadná. Tato metoda umožňuje uchovávat několik kopií operačního systému na jediné jednotce, např. média systému Windows Server®2012 Retail, Windows Server 2012 OEM, Windows Server 2012 Datacenter Edition VLK, atd. Příklad je uveden na obrázku č. 1.

SLN312261_cs__1i-1323_image1_png-550x0
Obrázek 1: Instalační jednotka USB

V následujícím postupu ukážeme, jak udělat z jednotky USB spouštěcí médium a jak na ni nahrát obsah.
  1. Vložte jednotku USB.
  2. Pomocí možnosti Spustit jako správce otevřete příkazový řádek.
  3. Zadáním příkazu Diskpart a stisknutím klávesy ENTER spusťte nástroj DISKPART.
  4. Zadáním příkazu list disk a stisknutím klávesy ENTER si prohlédněte seznam všech disků rozpoznaných systémem.
SLN312261_cs__2i-8233_image2_png-550x0
Obrázek 2: Seznam disků

5. Zadáním příkazu Select Disk 2a stisknutím klávesy ENTER vyberte v zobrazeném seznamu svou jednotku USB (v tomto příkladu Disk 2).

SLN312261_cs__3i-7120_image3_png-550x0
Obrázek 3: Výběr disku 2

6. Zadáním příkazu clean a stisknutím klávesy ENTER odeberte z disku všechna data  
SLN312261_cs__4icon (Poznámka: Tímto se zničí všechna data na jednotce USB.)

   .

SLN312261_cs__5i-8255_image4_png-550x0
Obrázek 4: Vyčištění

7. Zadáním příkazu create partition primary a stisknutím klávesy ENTER vytvořte primární oddíl.

SLN312261_cs__6i-6404_image5_png-550x0
Obrázek 5: Vytvoření primárního oddílu

8. Zadáním příkazu active a stisknutím klávesy ENTER vytvořte spouštěcí oddíl.

SLN312261_cs__7i-3223_image6_png-550x0
Obrázek 6: Aktivní oddíl

9. Zadáním příkazu list volume a stisknutím klávesy ENTER si prohlédněte seznam všech svazků rozpoznaných systémem.

SLN312261_cs__8i-1362_image7_png-550x0
Obrázek 7: Seznam svazků

10. Zadáním příkazu select volume 3 a stisknutím klávesy ENTER vyberte v zobrazeném seznamu svůj svazek (v tomto příkladu Volume 3).

SLN312261_cs__9i-0245_image8_png-550x0
Obrázek 8: Výběr svazku 3

11. Zadáním příkazu format fs=ntfs quick a stisknutím klávesy ENTER provedete rychlé formátování nově vytvořeného disku na systém NTFS.

SLN312261_cs__10i-4760_image9_png-550x0
Obrázek 9: format fs=ntfs quick

12. Vložte média s požadovaným operačním systémem nebo připojte bitovou kopii ISO.

13. Zkopírujte celý obsah instalačního média z instalačního média na jednotku USB.

Nyní můžete na svém systému používat jednotku USB jako instalační médium. Stačí spustit počítač pomocí jednotky USB nebo po vložení jednotky povolte automatické spuštění instalace, případně spusťte instalaci z okna průzkumníka souborů.

Article Properties


Last Published Date

21 Feb 2021

Version

3

Article Type

Solution