Omitir para ir al contenido principal
 • Hacer pedidos rápida y fácilmente
 • Ver pedidos y realizar seguimiento al estado del envío
 • Cree y acceda a una lista de sus productos
 • Administre sus sitios, productos y contactos de nivel de producto de Dell EMC con Administración de la empresa.

Włączanie bezpiecznego rozruchu na urządzeniu firmy Dell

Resumen: Informacje na temat włączania funkcji bezpiecznego rozruchu w systemie Windows 11.

Es posible que este artículo se traduzca automáticamente. Si tiene comentarios sobre su calidad, háganoslo saber mediante el formulario en la parte inferior de esta página.

Contenido del artículo


Instrucciones

Co to jest bezpieczny rozruch?

Funkcja bezpiecznego rozruchu chroni proces rozruchu przed atakami złośliwego kodu, takiego jak złośliwe oprogramowanie i oprogramowanie wymuszające okup. Bezpieczny rozruch jest zależny od oprogramowania wewnętrznego i wymaga, aby system BIOS komputera był ustawiony w tryb UEFI.

Jak sprawdzić, czy funkcja Secure Boot jest włączona.

 1. Kliknij przycisk Windows w lewym dolnym rogu ekranu lub naciśnij klawisz Windows.
   
 2. Na pasku wyszukiwania wpisz: msinfo32
   
 3. Naciśnij klawisz Enter.
   
 4. Zostanie wyświetlona opcja System Information (Informacje o systemie), a następnie opcja System Summary (Podsumowanie systemu ) powinna być domyślnie włączona.
   
 5. Po prawej stronie tego ekranu odszukaj opcje Tryb systemu BIOS i Stan bezpiecznego rozruchu.
   
 6. Jeśli opcja Secure Boot jest włączona, w trybie SYSTEMU BIOS wyświetlany jest komunikat "UEFI", a stan secure boot to "On" (Włączony) (Rysunek 1).
  Informacje o systemie Windows
  Rysunek 1

Jeśli w systemie BIOS w ustawieniach rozruchu w systemie BIOS wyświetlany jest komunikat "Legacy", należy go przełączyć z trybu Legacy na UEFI .

Sprawdź, czy komputer został przetestowany pod kątem aktualizacji do systemu Windows 11, zanim przejdziesz dalej, ponieważ starsze komputery mogą nie spełniać wymagań systemowych systemu Windows 11.
Komputery firmy Dell przetestowane pod kątem aktualizacji do systemu Windows 11

 
Uwaga: Przełączenie trybu rozruchu ze Legacy na UEFI sprawia, że bieżąca instalacja systemu Windows nie jest dostępna i wymaga ponownej instalacji systemu Windows. Przed wykonaniem tej czynności należy utworzyć kopię zapasową danych.
 
Uwaga: Ekrany systemu BIOS Dell mogą się różnić w zależności od modelu komputera. Poniżej przedstawiono ogólny przykład przełączania się na tryb UEFI i włączania funkcji Secure Boot.

Przełączenie z trybu Starsza wersja na tryb UEFI

 1. Uruchom komputer.
   
 2. Gdy pojawi się ekran z logo firmy Dell naciśnij klawisz F2, aby przejść do systemu BIOS.
   
 3. Poniższe czynności mogą się różnić w zależności od modelu komputera:

Alienware, Inspiron i Vostro

 • Przejdź do opcji Boot> Change Secure Boot List Option (Zmień opcję listy bezpiecznych rozruchów ) na UEFI.
 • Naciśnij klawisz F10, aby wybrać opcję Save (Zapisz) i Exit (Zakończ).

OptiPlex, Precision, Wyse i XPS

 • Przejdź do opcji General> Boot Sequence Boot List Option (Ogólna lista uruchamiania sekwencji>rozruchu ) — zmień ustawienie na UEFI.
 • Kliknij przycisk Zastosuj>, kliknij przycisk Zakończzapisz zmiany.

Włączanie funkcji bezpiecznego rozruchu
Funkcja bezpiecznego rozruchu jest kontrolowana przez oprogramowanie wewnętrzne komputera (BIOS) i można ją włączyć za pomocą kilku prostych kroków:

 1. Uruchom komputer.
   
 2. Gdy pojawi się ekran z logo firmy Dell naciśnij klawisz F2, aby przejść do systemu BIOS.
   
 3. Poniższe czynności mogą się różnić w zależności od modelu komputera:

Alienware, Inspiron i Vostro

 • Przejdź do opcji Secure Boot Change Secure Boot (Bezpieczny rozruch>) na Enabled (Włączone).
 • Naciśnij klawisz F10, aby wybrać opcję Save (Zapisz) i Exit (Zakończ).

OptiPlex, Precision, Wyse i XPS

 • Przejdź do opcji Secure Boot>Secure Boot Enable> Check Secure Boot Enable.
 • Kliknij przycisk Zastosuj>, kliknij przycisk Wyjdź>, zapisz zmiany.

Komputer uruchomi się ponownie i uruchomi się z powrotem na pulpicie systemu Windows.

Więcej zasobów:

Windows 11 — zakres wsparcia i wymagania systemowe

Powrót do góry

Información adicional

Propiedades del artículo


Producto comprometido

Alienware, Inspiron, OptiPlex, Vostro, XPS, G Series, G Series, Alienware, Inspiron, Latitude, Vostro, XPS

Fecha de la última publicación

05 ene 2024

Versión

6

Tipo de artículo

How To