Omitir para ir al contenido principal
  • Hacer pedidos rápida y fácilmente
  • Ver pedidos y realizar seguimiento al estado del envío
  • Cree y acceda a una lista de sus productos
  • Administre sus sitios, productos y contactos de nivel de producto de Dell EMC con Administración de la empresa.

Uaktualnienie do systemu Windows 11 — instrukcja dla komputerów firmy Dell

Resumen: Ten artykuł zawiera przewodnik krok po kroku dotyczący uaktualniania systemu w obsługiwanym urządzeniu firmy Dell do systemu Windows 11, w tym informacje na temat sterowników firmy Dell i typowych problemów. ...

Es posible que este artículo se traduzca automáticamente. Si tiene comentarios sobre su calidad, háganoslo saber mediante el formulario en la parte inferior de esta página.

Contenido del artículo


Instrucciones

  1. Uruchom aplikację kontroli poprawności działania komputera, aby wyszukać minimalne wymagania
  2. Sprawdzanie, czy komputer został przetestowany pod kątem uaktualnienia do systemu Windows 11
  3. Wykonywanie kopii zapasowej najważniejszych plików
  4. Aktualizacja systemu BIOS i sterowników
  5. Uaktualnienie do systemu Windows 11
  6. Aktualizacja komputera o sterowniki dla systemu Windows 11 po uaktualnieniu

Uruchom aplikację kontroli poprawności działania komputera, aby wyszukać minimalne wymagania

Firma Microsoft udostępnia aplikację do kontroli poprawności działania komputera umożliwiającą przeskanowanie komputera i sprawdzenie, czy spełnia on minimalne wymagania systemu Windows 11. Pobierz aplikację do kontroli poprawności działania. Kliknięcie tego hiperłącza powoduje wyświetlenie strony spoza witryny Dell Technologies.

Więcej informacji na temat minimalnych wymagań, w tym zgodności modułu TPM (Trusted Platform Module), można znaleźć w artykule bazy wiedzy firmy Dell Windows 11 — zakres wsparcia i wymagania systemowe.


Sprawdzanie, czy komputer został przetestowany pod kątem uaktualnienia do systemu Windows 11

Zapoznaj się z artykułem z bazy wiedzy firmy Dell "Komputery firmy Dell przetestowane pod kątem aktualizacji do systemu Windows 11", zawierającym listę komputerów firmy Dell, które zostały przetestowane pod kątem aktualizacji do systemu Windows 11.

Jeśli komputer nie został przetestowany z systemem Windows 11, firma Dell nie zaleca uaktualniania do systemu Windows 11. Firma Dell nie dostarcza sterowników dla nieprzetestowanych urządzeń w systemie Windows 11. Firma Microsoft może uwzględnić sterowniki systemu Windows 11 od producentów komponentów za pośrednictwem usługi Windows Update dla komputerów, które nie zostały przetestowane przez firmę Dell. Firma Dell nie obsługuje jednak systemu Windows 11 na nieprzetestowanych urządzeniach.


Tworzenie kopii zapasowej plików przy użyciu OneDrive

Przed zainstalowaniem uaktualnienia do systemu Windows 11 należy utworzyć kopię zapasową plików za pomocą usługi OneDrive. Więcej informacji można znaleźć w artykule z bazy wiedzy firmy Microsoft Wykonywanie kopii zapasowej dokumentów, zdjęć i folderów na pulpicie za pomocą usługi OneDrive. Kliknięcie tego hiperłącza powoduje wyświetlenie strony spoza witryny Dell Technologies.

W przypadku dużych ilości danych należy utworzyć kopię zapasową plików i folderów na zewnętrznym dysku twardym przy użyciu funkcji Historia plików. Zapoznaj się z artykułem z bazy wiedzy firmy Microsoft Tworzenie kopii zapasowych i przywracanie w systemie Windows 10. Kliknięcie tego hiperłącza powoduje wyświetlenie strony spoza witryny Dell Technologies.


Aktualizacja systemu BIOS i sterowników

Firma Dell zdecydowanie zaleca zaktualizowanie systemu BIOS i sterowników przed rozpoczęciem uaktualniania do systemu Windows 11. Proces uaktualniania systemu Windows migruje aktualne sterowniki dla komputera zamiast instalowania nowych sterowników. Przed aktualizacją do systemu Windows 11 na komputerze powinny być zainstalowane najnowsze sterowniki.

Aby rozpocząć aktualizację systemu BIOS i sterowników, przejdź do witryny Sterowniki i pliki do pobrania dla danego komputera. Należy wcześniej przygotować kod Service Tag posiadanego komputera i zainstalować aplikację SupportAssist , aby stwierdzić, czy znalezione sterowniki są odpowiednie.


Uaktualnienie do systemu Windows 11

Firma Dell Technologies zaleca użycie opcji uaktualnienia za pośrednictwem usługi Windows Update do zainstalowania systemu Windows 11 na przetestowanym komputerze. Przechowuje pliki i zachowuje partycję przywracania na wypadek konieczności powrotu do systemu Windows 10.

Aby sprawdzić, czy system Windows 11 jest gotowy do obsługi urządzenia, przejdź do pozycji Ustawienia>Windows Update i wybierz opcję Sprawdź aktualizacje.

Pod koniec 2021 r. i na początku 2022 r. firma Microsoft udostępni uaktualnienie systemu Windows 11 na kwalifikujących się urządzeniach.


Aktualizacja komputera o sterowniki dla systemu Windows 11 po uaktualnieniu

Po zakończeniu uaktualniania komputera do systemu Windows 11 sprawdź dostępność zaktualizowanych sterowników do systemu Windows 11 na stronie ze sterownikami firmy Dell. Niektóre sterowniki mogły nie zostać udostępnione w usłudze Windows Update. Zainstaluj wszystkie sterowniki dla systemu Windows 11, które są właściwe dla posiadanego komputera.

Aby rozpocząć aktualizację sterowników, przejdź do witryny firmy Dell Sterowniki i pliki do pobrania dla swojego komputera. Należy wcześniej przygotować kod serwisowy posiadanego komputera i zainstalować aplikację SupportAssist, aby stwierdzić, czy znalezione sterowniki są odpowiednie.


Información adicional

Propiedades del artículo


Fecha de la última publicación

17 jun 2024

Versión

14

Tipo de artículo

How To