Omitir para ir al contenido principal
 • Hacer pedidos rápida y fácilmente
 • Ver pedidos y realizar seguimiento al estado del envío
 • Cree y acceda a una lista de sus productos
 • Administre sus sitios, productos y contactos de nivel de producto de Dell EMC con Administración de la empresa.

Jak odstraňovat problémy u laserových tiskáren Dell

Resumen: V jednotlivých částech najdete nápovědu ohledně obecných problémů s tiskem, chybových kódů, kvality tisku, faxování, ovladače a příručky.

Es posible que este artículo se traduzca automáticamente. Si tiene comentarios sobre su calidad, háganoslo saber mediante el formulario en la parte inferior de esta página.

Contenido del artículo


Síntomas


Provedením postupů uvedených v první části lze vyřešit mnoho obecných problémů s tiskem. Další problémy a informace najdete v příslušných částech, které nejlépe odpovídají požadovaným informacím.


Obsah:

 1. Obecné kroky a postupy pro odstraňování problémů s tiskárnou
 2. Získání a instalace ovladačů tiskárny a softwaru
 3. Informace o nastavení, pokyny pro údržbu a postupy pro odstraňování problémů laserové tiskárny Dell
 4. Kompatibilita operačního systému s tiskárnami Dell
 5. Vyhledání chybových kódů tiskárny
 6. Stažení a zobrazení příruček k tiskárně
 7. Problémy s kvalitou tisku laserové tiskárny Dell
 8. Odstraňování problémů s faxem
 

1. Obecné kroky a postupy pro odstraňování problémů s tiskárnou

POZNÁMKA: Následující kroky se vztahují na tiskárny všech značek.
 1. V případě připojení pomocí USB kabelu oba konce kabelu mezi počítačem a tiskárnou znovu zapojte.
   
 2. Restartujte počítač.
   
 3. Vypněte tiskárnu.
   
 4. Odpojte napájecí kabel ze zásuvky nebo přepěťového chrániče a vyčkejte alespoň 30 sekund.
   
 5. Zapojte napájecí kabel tiskárny zpět do zásuvky nebo přepěťového chrániče.
   
 6. Znovu zapněte tiskárnu.
   
 7. Vytiskněte zkušební stránku.
  (Pokyny k vytištění zkušební stránky v systému Windows získáte kliknutím na níže uvedený odkaz odpovídající operačnímu systému nainstalovanému v počítači.) (Pokud se zkušební stránka vytiskne úspěšně, nejsou nutné žádné další akce.)
   
 8. Ověřte, že je požadovaná tiskárna nastavena jako výchozí.
  1. Stiskněte a podržte klávesu Windows Klávesa Windows a poté stiskněte klávesu r.
  2. Do pole Spustit zadejte příkaz shell:PrintersFolder a poté klepněte nebo klikněte na tlačítko OK.
  3. Klepnutím nebo kliknutím zvýrazněte požadovanou tiskárnu.
  4. Klepněte a přidržte nebo klikněte pravým tlačítkem myši na požadovanou tiskárnu.
  5. Klepněte nebo klikněte na možnost Nastavit jako výchozí tiskárnu.
   POZNÁMKA: Když není možnost „Nastavit jako výchozí tiskárnu“ dostupná, tiskárna je obvykle již nastavena jako výchozí a zpravidla je u ní uveden symbol zaškrtnutí.

 9. U síťových tiskáren (připojených pomocí bezdrátové nebo kabelové sítě, nikoli pomocí kabelu USB) zkontrolujte, že je počítač v síti a je správně nastaven portál tiskárny a IP adresa. (Pokyny ke kontrole zapojení počítače do sítě a kontrole správnosti nastavení portálu tiskárny a IP adresy získáte kliknutím na níže uvedený odkaz odpovídající operačnímu systému, která máte nainstalovaný v počítači.)  
 10. Spusťte poradce při potížích s tiskárnou, aby diagnostikoval a automaticky opravil veškeré problémy se službou zařazování tisku. Další informace naleznete v článku znalostní databáze Dell Vymazání služby zařazování tisku, odstraňování problémů s chybami služby zařazování tisku a odebrání tiskáren z registru systému Windows.
   
 11. Vytiskněte zkušební stránku.
  (Pokyny k vytištění zkušební stránky v systému Windows získáte kliknutím na níže uvedený odkaz odpovídající operačnímu systému nainstalovanému v počítači.) (Pokud se zkušební stránka vytiskne úspěšně, nejsou nutné žádné další akce.)
   
 12. Proveďte obnovení systému do bodu, kdy byla tiskárna funkční.
  Pokyny k obnovení systému naleznete v jednom z uvedených článků znalostní databáze Dell:
  POZNÁMKA: Pokud tiskárna stále nefunguje správně, přejděte na krok 13.
   
 13. Odinstalujte ovladač tiskárny a znovu jej nainstalujte. Další informace naleznete v článku znalostní databáze Dell Získání ovladačů, softwaru, uživatelských příruček a firmwaru pro tiskárny Dell.  

Zpět na začátek


2. Získání a instalace ovladačů tiskárny a softwaru

Nápovědu a pokyny týkající se toho, jak získat ovladače a nástroje pro váš konkrétní operační systém najdete v článku znalostní databáze Dell Získání ovladačů, softwaru, uživatelských příruček a firmwaru pro tiskárny Dell.

POZNÁMKA: Společnost Dell si je vědoma toho, že na stránce podpory produktů Dell nemusí být u každé tiskárny k dispozici ovladače pro verzi systému Windows, kterou máte nainstalovanou v počítači. Ovladače jsou umisťovány na stránku podpory produktu Dell, jakmile jsou k dispozici. Dočasným alternativním řešením může být instalace ovladačů ze starší verze systému Windows v režimu kompatibility, přičemž ve verzi systému Windows nainstalované v počítači mohou fungovat některé nebo všechny funkce tiskárny. Další informace naleznete v článku znalostní databáze Dell Instalace ovladačů tiskárny ze starší verze systému Windows.

 

Zpět na začátek


3. Informace o nastavení, pokyny pro údržbu a postupy pro odstraňování problémů laserové tiskárny Dell

Články určené pro konkrétní problémy vaší tiskárny mohou být k dispozici na naší stránce podpory produktů Dell. Tyto články zahrnují obecné informace a průvodce odstraňováním problémů.

Jak přejít na produktovou stránku tiskárny:

Informace o tom, jak si stáhnout a zobrazit příručku ke své tiskárně, naleznete v článku znalostní databáze Dell Stažení a zobrazení příruček k tiskárně.

Zpět na začátek


4. Kompatibilita operačního systému s tiskárnami Dell

Vyberte článek znalostní databáze Dell, který odpovídá operačnímu systému nainstalovanému v počítači, a zobrazte seznam kompatibilních tiskáren.

POZNÁMKA: Pokud jde o jiné operační systémy, nahlédněte do článku znalostní databáze Dell Kompatibilita operačního systému s tiskárnami Dell, který obsahuje pokyny k tomu, jak procházet stránku podpory produktu pro danou tiskárnu a vyhledávat kompletní seznam ovladačů a nástrojů dostupných pro jednotlivé operační systémy.

Společnost Dell si je vědoma toho, že na stránce podpory produktů Dell nemusí být u každé tiskárny k dispozici ovladače pro verzi systému Windows, kterou máte nainstalovanou v počítači. Ovladače jsou umisťovány na stránku podpory produktu Dell, jakmile jsou k dispozici. Dočasným alternativním řešením může být instalace ovladačů ze starší verze systému Windows v režimu kompatibility, přičemž ve verzi systému Windows nainstalované v počítači mohou fungovat některé nebo všechny funkce tiskárny. Další informace naleznete v článku znalostní databáze Dell Instalace ovladačů tiskárny ze starší verze systému Windows.

Zpět na začátek


5. Vyhledání chybových kódů tiskárny

Existuje několik možností, jak vyhledat informace o chybových kódech tiskárny:

Zpět na začátek


6. Stažení a zobrazení příruček k tiskárně

Chcete-li získat stručný seznam manuálů či příruček k tiskárně Dell, postupujte následovně.

 1. Přejděte na stránku Příručky produktů Dell.
 2. Manuály a příručky k tiskárně Dell lze získat dvěma způsoby.
  POZNÁMKA: Automatický proces Detect Product u tiskáren nefunguje.
  • Zadejte výrobní číslo, kód Express Service Code nebo model produktu.
   Poznámka: Informace o tom, kde najít výrobní číslo tiskárny, naleznete na stránce Jak najít výrobní číslo na tiskárně Dell.
  • Klepněte nebo klikněte na možnost Procházet všechny produkty a poté:
   1. Klepněte nebo klikněte na možnost Elektronika a příslušenství.
   2. Klepněte nebo klikněte na možnost Tiskárny a příslušenství.
   3. Klepněte nebo klikněte na položku Tiskárny Dell, multifunkční tiskárny, starší tiskárny nebo chytré tiskárny.
   4. Zvolte model vaší tiskárny (číslo modelu vaší tiskárny se nachází na přední části tiskárny).
   5. Stahování zahájíte výběrem formátu PDF nebo HTML vedle požadované příručky či průvodce. Pokud jsou návody či příručky dostupné ve více jazycích, můžete jazyk změnit v rozbalovací nabídce.

  POZNÁMKA: Většina manuálů a příruček je ve formátu PDF, ve kterém lze manuál či příručku nejsnáze zobrazit. Pokud nemáte prohlížeč souborů PDF instalovaný, společnost Adobe Externí odkaz jej nabízí zdarma (Acrobat Reader).

Zpět na začátek


7. Problémy s kvalitou tisku laserové tiskárny Dell

Pokud chcete vyhledat informace o řešení problémů s kvalitou tisku specifických pro vaši tiskárnu, proveďte jeden nebo více postupů uvedených níže.

 • Chcete-li získat stručný seznam článků znalostní databáze k tiskárně Dell, postupujte následovně.

  1. Přejděte na stránku podpory produktů Dell.
  2. Články k tiskárně Dell lze získat dvěma způsoby.
   POZNÁMKA: Automatický proces Detect Product u tiskáren nefunguje.
   • Zadejte výrobní číslo, kód Express Service Code nebo model produktu.
    Poznámka: Informace o tom, kde najdete výrobní číslo tiskárny, naleznete na stránce Jak najít výrobní číslo na tiskárně Dell.
   • Klepněte nebo klikněte na možnost Procházet všechny produkty a poté:
    1. Klepněte nebo klikněte na možnost Elektronika a příslušenství.
    2. Klepněte nebo klikněte na možnost Tiskárny a příslušenství.
    3. Klepněte nebo klikněte na položku Tiskárny Dell, multifunkční tiskárny, starší tiskárny nebo chytré tiskárny.
    4. Zvolte model vaší tiskárny (číslo modelu vaší tiskárny se nachází na přední části tiskárny).
    5. Pokud na ní ještě nejste, vyberte kartu Dokumentace a podívejte se, jaké články jsou k dispozici.

 • Přejděte na stránku podpory společnosti Dell a pomocí pole pro vyhledávání v horní části stránky vyhledejte výraz kvalita tisku.
  POZNÁMKA: Pokud se po zadání výrazu „kvalita tisku“ zobrazí příliš mnoho výsledků, uveďte také číslo modelu tiskárny.
 • Stáhněte si uživatelskou příručku k příslušné tiskárně a pomocí funkce vyhledávání (Ctrl + f) vyhledejte část o kvalitě tisku (pokud je k dispozici). Další informace o tom, jak si stáhnout a zobrazit příručku ke své tiskárně, naleznete v článku znalostní databáze Dell Stažení a zobrazení příruček k tiskárně.
 • Přejděte na stránku vyhledávání Google a do pole por vyhledávání zadejte výraz kvalita tisku a uveďte číslo modelu tiskárny.

Zpět na začátek


8. Odstraňování problémů s faxem

V článku znalostní databáze Dell Odstraňování problémů s faxem naleznete nápovědu k odstraňování problémů s faxem.

Zpět na začátek


Podpora tiskáren
Další informace naleznete v uživatelské příručce pro váš model tiskárny nebo na našich stránkách podpory tiskáren, kde naleznete další informace, články o odstraňování problémů a videa.  

Zakoupení toneru a dalšího spotřebního materiálu pro laserovou tiskárnu Dell

Recyklace Dell
 
POZNÁMKA: V našich laserových tiskárnách doporučujeme používat tonery, válce, přenosové válce či jiný spotřební materiál pouze značky Dell. Společnost Dell nemůže zaručit kompatibilitu ani kvalitu tisku žádného spotřebního materiálu třetích stran.

Causa

Nejsou k dispozici žádné informace o příčině.

Resolución

Nejsou k dispozici žádné informace o řešení.

Información adicional

Propiedades del artículo


Producto comprometido
Dell 1100 Laser Mono Printer, Dell 1110 Laser Mono Printer, Dell 1125 Multifunctional Laser Printer, Dell 1130 Laser Mono Printer, Dell 1130n Laser Mono Printer, Dell 1133 Laser Mono Printer, Dell 1135n Multifunction Mono Laser Printer , Dell 1230c Color Laser Printer, Dell 1235cn Color Laser Printer, Dell 1250c Color Laser Printer, Dell 1320c Color Laser Printer, Dell 1350cnw Color Laser Printer, Dell 1355cn/cnw Color Laser Printer, Dell 1600n Multifunction Mono Laser Printer, Dell 1700/n Mono Laser Printer, Dell 1710/n Mono Laser Printer, Dell 1720/dn Mono Laser Printer, Dell 1815dn Multifunction Mono Laser Printer, Dell 2130cn Color Laser Printer, Dell 2135cn Color Laser Printer, Dell 2145cn Multifunction Color Laser Printer, Dell 2150cn/cdn Color Laser Printer, Dell 2155cn/cdn Color Laser Printer, Dell 2230d/dn Mono Laser Printer, Dell 2330d/dn Mono Laser Printer, Dell 2335dn Multifunctional Laser Printer, Dell 2350d/dn Mono Laser Printer, Dell 2355dn Multifunction Mono Laser Printer, Dell 3000cn Color Laser Printer, Dell 3010cn Color Laser Printer, Dell 3100cn Color Laser Printer, Dell 3110cn Color Laser Printer, Dell 3115cn Color Laser Printer, Dell 3130cn Color Laser Printer, Dell 3330dn Mono Laser Printer, Dell 3333/3335dn Mono Laser Printer, Dell 5100cn Color Laser Printer, Dell 5110cn Color Laser Printer, Dell 5130cdn Color Laser Printer, Dell 5200n Mono Laser Printer, Dell 5210n Mono Laser Printer, Dell 5230n/dn Mono Laser Printer, Dell 5310n Mono Laser Printer, Dell 5330dn Workgroup Mono Laser Printer, Dell 5350dn Mono Laser Printer, Dell 5530/dn Mono Laser Printer, Dell 5535dn Mono Laser MFP, Dell 7130cdn Color Laser Printer, Dell 7330dn Mono Laser Printer, Dell B1160 Mono Laser Printer, Dell B1160w Wireless Mono Laser Printer, Dell B1163 Multifunction Mono Laser Printer, Dell B1163/W Multifunction Mono Laser Printer, Dell B1165nfw Multifunction Mono Laser Printer, Dell B1260dn Laser Printer, Dell B1265dfw Multifunction Mono Laser Printer, Dell B1265dnf Mono Laser Printer MFP, Dell B2360d Mono Laser Printer, Dell B2360dn Mono Laser Printer, Dell B2375dfw Mono Multifunction Printer, Dell B2375dnf Mono Multifunction Printer, Dell B3460dn Mono Laser Printer, Dell B3465dn Mono Laser Multifunction Printer, Dell B3465dnf Mono Laser Multifunction Printer, Dell B5460dn Mono Laser Printer, Dell B5465dnf Mono Laser Printer MFP, Dell C1660W Color Laser Printer, Dell C1760NW Color Laser Printer, Dell C1765NF MFP Laser Printer, Dell C1765NFW MFP Laser Printer, Dell C2660dn Color Laser Printer, Dell C2665dnf Color Laser Printer, Dell C3760dn Color Laser Printer, Dell C3760n Color Laser Printer, Dell C3765dnf Color Laser Printer, Dell C5765DN MFP Color Laser Printer, Dell C7765DN MFP Color Laser Printer, Dell E310dw Printer, Dell E514dw Multifunction Printer, Dell E515dn Multifunction Printer, Dell E515dw Multifunction Printer, Dell E525w Color Multifunction Printer, Dell H625cdw Cloud MFP Laser Printer, Dell H815dw Cloud MFP Printer, Dell H825cdw Cloud MFP Laser Printer, Dell M5200 Medium Workgroup Mono Laser Printer, Dell 1125 Mono Laser MFP, Dell P1500 Personal Mono Laser Printer, Dell Workgroup Laser Printer S2500/S2500n, Dell S2810dn Smart Printer, Dell S2815dn Smart MFP printer, Dell S2825cdn Smart MFP Laser Printer, Dell S2830dn Smart Printer, Dell Color Smart Printer S3840cdn, Dell Color Smart Multifunction Printer S3845cdn, Dell S5830dn Smart Printer, Dell Color Smart Printer S5840cdn, Dell W5300 Workgroup Laser Printer ...
Fecha de la última publicación

21 nov 2023

Versión

15

Tipo de artículo

Solution