Ga naar hoofdinhoud
 • Snel en eenvoudig bestellen
 • Bestellingen en de verzendstatus bekijken
 • Een lijst met producten maken en openen
 • Beheer uw Dell EMC locaties, producten en contactpersonen op productniveau met Company Administration.

Windows 10: nie można dodać lub użyć opcji logowania kodem PIN funkcji Hello

Samenvatting: W tym artykule opisano rozwiązywanie problemu przy użyciu opcji logowania kodem PIN funkcji Hello w systemie Windows 10 na komputerze firmy Dell.

Dit artikel is mogelijk automatisch vertaald. Als u feedback hebt over de kwaliteit, laat het ons dan weten via het formulier onderaan deze pagina.

Article content


Symptomen

W poniższym artykule opisano rozwiązywanie problemu przy użyciu opcji logowania kodem PIN funkcji Hello w systemie Windows 10 na komputerze firmy Dell.


 

Opcja kodu PIN funkcji Hello w systemie Windows 10 nie działa lub wyświetla komunikaty o błędach?

 

System operacyjny Windows 10 umożliwia używanie kodu PIN (osobisty numer identyfikacyjny) jako alternatywnej opcji logowania. Można ustawić kod PIN i używać go zamiast haseł. Używanie kodu PIN ułatwia logowanie się do urządzeń z systemem Windows oraz łączenie się z aplikacjami i innymi usługami online, takimi jak sieci społecznościowe.

Przy próbie zmiany lub dodania opcji logowania PIN w systemie Windows 10 mogą wystąpić problemy, takie jak:

 • Komunikat o błędzie Coś poszło nie tak (kod: 0x8009002d). Uruchom ponownie urządzenie, aby sprawdzić, czy problem został rozwiązany. przy próbie zalogowania się przy użyciu kodu PIN. 
 • Komunikat o błędzie Coś poszło nie tak. Spróbuj ponownie później przy próbie dodania/zmodyfikowania kodu PIN.
 • Nie można skonfigurować funkcji Windows Hello z powodu problemów związanych z kodem PIN.
 • Kliknięcie opcji Dodaj kod PIN nie działa.
 • Nieprawidłowy kod PIN nawet po sprawdzeniu, czy wprowadzony został prawidłowy kod PIN.
 • Opcja Dodaj kod PIN nie jest wyświetlana w menu Logowanie.

Postępuj zgodnie z poniższym przewodnikiem, aby rozwiązać te problemy w systemie.

 
Oplossing

 

Przewodnik rozwiązywania problemów

 

SLN308335_pl__1image(2521)

(Rys. 1 Ekran logowania systemu Windows)

Skonfigurowano kod PIN, ale nie działa

 1. Jeśli nie można zalogować się do systemu Windows przy użyciu kodu PIN z powodu komunikatów o błędach, kliknij łącze Opcje logowania na ekranie logowania systemu Windows i wybierz opcję Hasło do konta Microsoft, aby zalogować się do systemu w celu dalszego rozwiązywania problemów.

  1. Można usunąć istniejący kod PIN i dodać nowy kod PIN z poziomu systemu operacyjnego

  2. Otwórz menu Start i wybierz Ustawienia

  3. Kliknij opcję Konta

  4. Wybierz Opcje logowania z menu po lewej stronie

  5. Następnie kliknij przycisk Dodaj w opcji PIN po prawej stronie ekranu

SLN308335_pl__2icon Uwaga: jeśli problem nadal występuje po usunięciu i ponownym skonfigurowaniu kodu PIN w ustawieniach, usunięcie całej zawartości folderu NGC zwykle rozwiązuje go. Zwykle jednak wymaga to uprawnień administratora systemu i odbywa się na własne ryzyko, jak zawsze przy usuwaniu zawartości, istnieje bowiem ryzyko związane z nieprawidłowym wykonaniem.

Opcje i ustawienia logowania nie działają

 1. Usuwanie zawartości folderu NGC:

  1. Otwórz Eksplorator plików i wprowadź ten adres URL: C:\Windows\ServiceProfiles\LocalService\AppData\Local\Microsoft

  2. Kliknij prawym przyciskiem myszy folder NGC i wybierz opcję Właściwości z menu, które się pojawi

  3. Przejdź do karty Zabezpieczenia i kliknij przycisk Zaawansowane

  4. Znajdź sekcję Właściciel w górnej części okna i kliknij link Zmień

  5. W polu Wprowadź nazwy obiektów do wybrania należy wpisać nazwę użytkownika swojego konta na urządzeniu (które powinno być kontem na poziomie administratora) i kliknąć opcję Sprawdź nazwy

  6. Po znalezieniu konta wybierz opcję OK

  7. Teraz konto powinno być widoczne obok pozycji Właściciel

  8. Zaznacz pole wyboru obok pozycji Zamień właściciela dla podkontenerów i obiektów, a następnie kliknij przyciski Zastosuj i OK

  9. Teraz powinno być możliwe wejście do folderu NGC

  10. Po otwarciu folderu NGC zaznacz w nim Wszystkie pliki i foldery i je usuń

 2. Po usunięciu plików i folderów z folderu NGC wróć do kroku 1, aby dodać nowy kod PIN

 

Artikeleigenschappen


Getroffen product

Desktops & All-in-Ones, Laptops, Tablets

Datum laatst gepubliceerd

10 apr 2021

Versie

3

Artikeltype

Solution