Ga naar hoofdinhoud
 • Snel en eenvoudig bestellen
 • Bestellingen en de verzendstatus bekijken
 • Een lijst met producten maken en openen
 • Beheer uw Dell EMC locaties, producten en contactpersonen op productniveau met Company Administration.

Een opstartbaar USB-flashstation maken met Diskpart

Samenvatting: In dit artikel leest u hoe u een opstartbaar USB-flashstation maakt met het hulpprogramma Diskpart.

Dit artikel is mogelijk automatisch vertaald. Als u feedback hebt over de kwaliteit, laat het ons dan weten via het formulier onderaan deze pagina.

Article content


Instructies

Inhoudsopgave:

 1. Een opstartbaar USB-flashstation maken met behulp van het hulpprogramma Diskpart
 2. Diskpart gebruiken
Let op: Deze instructies zijn bedoeld voor ervaren gebruikers. Door een instelling te wijzigen kan het voorkomen dat uw computer niet meer goed opstart of dat data verloren gaan. Gebruik deze instructies op eigen risico!

1. Een opstartbaar USB-flashstation maken met behulp van het hulpprogramma Diskpart

Een gebruiker kan een opstartbaar USB-flashstation maken met een grotere partitie dan de maximale 2 GB die is gemaakt met behulp van het Dell Diagnostic Distribution Package (DDDP). Zie het artikel Een opstartbaar USB-flashstation maken met behulp van dell Diagnostic Deployment Package (DDDP).

Diskpart kan worden gebruikt om een partitie te maken die groter is dan 2 GB op het USB-flashstation, zodat grotere bestanden kunnen worden gebruikt. Diskpart is een hulpprogramma in Windows voor schijfpartitie.

Volg de stappen in het volgende gedeelte over het gebruik van Diskpart om een opstartbaar Windows USB-flashstation te maken:

Opmerking: U hebt minimaal een USB-flashstation van 4 GB en uw Windows-herinstallatie-dvd nodig.

Terug naar boven


2. Diskpart gebruiken

 1. Plaats uw USB-flashstation (4 GB of meer bij voorkeur) in uw systeem.

Waarschuwing: Als u de resterende stappen volgt, gaan alle data op het USB-flashstation verloren. Zorg ervoor dat u een back-up van data op een ander apparaat hebt voordat u verdergaat.
 1. Ga naar de opdrachtprompt. Selecteer Start en typ CMD klik in het zoekveld met de rechtermuisknop op CMD.exe en selecteer Uitvoeren als administrator.
  U kunt ook naar Alle programma's> accessoires>starten>. Klik met de rechtermuisknop op de opdrachtprompt en selecteer Als administrator uitvoeren.

Search_ CMD

 1. Het dialoogvenster Gebruikersaccountbeheer wordt mogelijk weergegeven. Klik op Ja om verder te gaan.

 2. Wanneer de opdrachtprompt wordt geopend, voert u de volgende opdrachten in, gevolgd door Enter:

 3. DISKPART - Hiermee wordt het hulpprogramma gestart.

 4. LIST DISK - Dit toont het schijfnummer van uw USB-flashstation. In de onderstaande afbeelding wordt het USB-flashstation weergegeven als schijf 2.

DiskPart

 1. SELECT DISK X (Vervang X met uw USB-flashstationnummer gebruiken we 2 in dit voorbeeld).

 2. CLEAN - Hiermee wordt de schijf gewist.

 3. CREATE PARTITION PRIMARY - Maakt een partitie.

 4. SELECT PARTITION 1 - Selecteert partitie 1.

 5. ACTIVE - Markeert de huidige partitie als actief.

 6. FORMAT FS=NTFS QUICK - Hiermee wordt de partitie geformatteerd.

 7. ASSIGN - Wijst een stationsletter toe.

 8. EXIT

Plaats uw Windows-dvd in het optische station.
Voer vanaf de opdrachtprompt het volgende in:

G: (Waarbij 'g' de letter van het dvd-station is)
cd boot (wijzigingen in de opstartmap)
G:\boot bootsect /nt60 d: (Waarbij 'd' de letter van uw USB-station is)

Opdrachtprompt

Kopieer alle bestanden van de Windows-cd naar het USB-flashstation met behulp van xcopy

Cd\ 
G:\xcopy g:\*.* /s/h/f f:\ 

Hiermee worden de Windows-installatiebestanden naar het USB-flashstation gekopieerd. Dit kan enkele minuten duren.

xcopy switches zijn als volgt:

/s - Kopieert mappen en submappen, behalve lege mappen.
/h - Kopieert verborgen en systeembestanden.
/f - Toont volledige bron- en doelbestandnamen tijdens het kopiëren.

Om de volledige lijst met switches weer te geven, typt u xcopy /? <enter>

Hierdoor kan het USB-station worden opgestart. Wanneer deze optie bij het opstarten is geselecteerd, wordt deze direct opgestart naar de Windows-installatie.

Terug naar boven


Artikeleigenschappen


Getroffen product

Storage, Drives & Media, Inspiron, Latitude, Vostro, XPS, Legacy Laptop Models, Fixed Workstations

Datum laatst gepubliceerd

22 dec. 2023

Versie

7

Artikeltype

How To