Ga naar hoofdinhoud
  • Snel en eenvoudig bestellen
  • Bestellingen en de verzendstatus bekijken
  • Een lijst met producten maken en openen
  • Beheer uw Dell EMC locaties, producten en contactpersonen op productniveau met Company Administration.

Artikelnummer: 000193079


DSA-2021-224: Dell Wyse Management Suite Security Update for Multiple Vulnerabilities

Samenvatting: Dell Wyse Management Suite (WMS) contains remediation for multiple security vulnerabilities that may be exploited by malicious users to compromise the affected system.

Article content


Impact

Critical

Gegevens

Proprietary Code CVEs Description CVSS Base Score CVSS Vector String
CVE-2021-36336 Dell Wyse Management Suite 3.3.1 and below versions contain a deserialization vulnerability that may allow an unauthenticated attacker to execute code on the affected system. 9.8 CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:N/UI:N/S:U/C:H/I:H/A:H
CVE-2021-36337 Dell Wyse Management Suite 3.3.1 and below versions support insecure Transport Security Protocols TLS 1.0 and TLS 1.1 which may be susceptible to Man-In-The-Middle attacks thereby compromising Confidentiality and Integrity of data. 6.5 CVSS:3.1/AV:N/AC:H/PR:N/UI:N/S:U/C:H/I:L/A:N
 
Third-party Component CVEs More information
 OpenSSL CVE-2021-3711 OpenSSL Security Advisory
CVE-2021-3712
Apache Tomcat CVE-2021-33037 See NVD (https://nvd.nist.gov/ ) for individual score for CVE.
Proprietary Code CVEs Description CVSS Base Score CVSS Vector String
CVE-2021-36336 Dell Wyse Management Suite 3.3.1 and below versions contain a deserialization vulnerability that may allow an unauthenticated attacker to execute code on the affected system. 9.8 CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:N/UI:N/S:U/C:H/I:H/A:H
CVE-2021-36337 Dell Wyse Management Suite 3.3.1 and below versions support insecure Transport Security Protocols TLS 1.0 and TLS 1.1 which may be susceptible to Man-In-The-Middle attacks thereby compromising Confidentiality and Integrity of data. 6.5 CVSS:3.1/AV:N/AC:H/PR:N/UI:N/S:U/C:H/I:L/A:N
 
Third-party Component CVEs More information
 OpenSSL CVE-2021-3711 OpenSSL Security Advisory
CVE-2021-3712
Apache Tomcat CVE-2021-33037 See NVD (https://nvd.nist.gov/ ) for individual score for CVE.
Dell Technologies raadt aan dat alle klanten rekening houden met zowel de basisscore van CVSS als alle relevante tijdelijke en omgevingsscores die gevolgen kunnen hebben voor de mogelijke ernst van de specifieke beveiligingsproblemen.

Getroffen producten en herstel

CVEs Addressed Product Affected Versions Updated Versions Link to Update
CVE-2021-3711 Dell Wyse Management Suite Import Tool 1.7.0.68 and earlier 1.7.0.69 Dell Wyse Management Suite Import Tool
CVE-2021-3712
CVE-2021-3712 Dell Wyse Management Suite 3.3.1 and earlier  3.5 Dell Wyse Management Suite
CVE-2021-33037
CVE-2021-36336
CVE-2021-36337
CVEs Addressed Product Affected Versions Updated Versions Link to Update
CVE-2021-3711 Dell Wyse Management Suite Import Tool 1.7.0.68 and earlier 1.7.0.69 Dell Wyse Management Suite Import Tool
CVE-2021-3712
CVE-2021-3712 Dell Wyse Management Suite 3.3.1 and earlier  3.5 Dell Wyse Management Suite
CVE-2021-33037
CVE-2021-36336
CVE-2021-36337

Revisiegeschiedenis

RevisionDateDescription
1.02021-11-18Initial Release

Verwante informatie

Dell Security Advisories and Notices
Dell Vulnerability Response Policy
CVSS Scoring Guide


Artikeleigenschappen


Getroffen product

Product Security Information, Wyse Management Suite

Datum laatst gepubliceerd

18 nov. 2021

Versie

1

Artikeltype

Dell Security Advisory