Ga naar hoofdinhoud
  • Snel en eenvoudig bestellen
  • Bestellingen en de verzendstatus bekijken
  • Een lijst met producten maken en openen
  • Beheer uw Dell EMC locaties, producten en contactpersonen op productniveau met Company Administration.

Artikelnummer: 000196005


DSA-2022-035: Dell Wyse Device Agent Security Update for Multiple Vulnerabilities

Samenvatting: Dell Wyse Device Agent remediation is available for multiple security vulnerabilities that may be exploited by malicious users to compromise the affected system.

Article content


Impact

Medium

Gegevens

Proprietary Code CVEs Description CVSS Base Score CVSS Vector String
CVE-2022-23156 Wyse Device Agent version 14.6.1.4 and below contains an Improper Authentication vulnerability. A malicious user may potentially exploit this vulnerability by providing invalid input to obtain a connection to WMS server. 6.0 CVSS:3.1/AV:L/AC:L/PR:H/UI:N/S:C/C:H/I:N/A:N 
CVE-2022-23158 Wyse Device Agent version 14.6.1.4 and below contain a sensitive data exposure vulnerability. A local authenticated user with admin privilege may potentially exploit this vulnerability and provide incorrect port information and get connected to valid WMS server 6.0 CVSS:3.1/AV:L/AC:L/PR:H/UI:N/S:C/C:H/I:N/A:N
CVE-2022-23157 Wyse Device Agent version 14.6.1.4 and below contain a sensitive data exposure vulnerability. An authenticated malicious user may potentially exploit this vulnerability to view sensitive information from the WMS Server 4.4 CVSS:3.1/AV:L/AC:L/PR:H/UI:N/S:U/C:H/I:N/A:N
Proprietary Code CVEs Description CVSS Base Score CVSS Vector String
CVE-2022-23156 Wyse Device Agent version 14.6.1.4 and below contains an Improper Authentication vulnerability. A malicious user may potentially exploit this vulnerability by providing invalid input to obtain a connection to WMS server. 6.0 CVSS:3.1/AV:L/AC:L/PR:H/UI:N/S:C/C:H/I:N/A:N 
CVE-2022-23158 Wyse Device Agent version 14.6.1.4 and below contain a sensitive data exposure vulnerability. A local authenticated user with admin privilege may potentially exploit this vulnerability and provide incorrect port information and get connected to valid WMS server 6.0 CVSS:3.1/AV:L/AC:L/PR:H/UI:N/S:C/C:H/I:N/A:N
CVE-2022-23157 Wyse Device Agent version 14.6.1.4 and below contain a sensitive data exposure vulnerability. An authenticated malicious user may potentially exploit this vulnerability to view sensitive information from the WMS Server 4.4 CVSS:3.1/AV:L/AC:L/PR:H/UI:N/S:U/C:H/I:N/A:N

Dell Technologies raadt aan dat alle klanten rekening houden met zowel de basisscore van CVSS als alle relevante tijdelijke en omgevingsscores die gevolgen kunnen hebben voor de mogelijke ernst van de specifieke beveiligingsproblemen.

Getroffen producten en herstel

Product Affected Versions Updated Versions Link to Update
Dell Wyse Device Agent 14.6.1.4 and earlier 14.6.2.13 Dell Wyse Device Agent
Product Affected Versions Updated Versions Link to Update
Dell Wyse Device Agent 14.6.1.4 and earlier 14.6.2.13 Dell Wyse Device Agent
Revisiegeschiedenis

RevisionDateDescription
1.02022-2-17Initial Release

Verwante informatie

Dell Security Advisories and Notices
Dell Vulnerability Response Policy
CVSS Scoring Guide


Artikeleigenschappen


Getroffen product

Product Security Information, Wyse Management Suite

Datum laatst gepubliceerd

17 feb 2022

Versie

1

Artikeltype

Dell Security Advisory