Ga naar hoofdinhoud
  • Snel en eenvoudig bestellen
  • Bestellingen en de verzendstatus bekijken
  • Een lijst met producten maken en openen
  • Beheer uw Dell EMC locaties, producten en contactpersonen op productniveau met Company Administration.

Artikelnummer: 000199267


DSA-2022-068: Dell iDRAC9 Security Update for an Improper Authentication Vulnerability

Samenvatting: Dell EMC iDRAC9 remediation is available for an Improper Authentication vulnerability that may be exploited by malicious users to compromise the affected system.

Article content


Impact

Critical

Gegevens

Proprietary Code CVE Description CVSS Base Score CVSS Vector String
CVE-2022-24422 Dell iDRAC9 versions 5.00.00.00 and later but before 5.10.10.00, contain an improper authentication vulnerability. A remote unauthenticated attacker may potentially exploit this vulnerability to gain access to the VNC Console. 9.6 CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:N/UI:R/S:C/C:H/I:H/A:H
Proprietary Code CVE Description CVSS Base Score CVSS Vector String
CVE-2022-24422 Dell iDRAC9 versions 5.00.00.00 and later but before 5.10.10.00, contain an improper authentication vulnerability. A remote unauthenticated attacker may potentially exploit this vulnerability to gain access to the VNC Console. 9.6 CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:N/UI:R/S:C/C:H/I:H/A:H

Dell Technologies raadt aan dat alle klanten rekening houden met zowel de basisscore van CVSS als alle relevante tijdelijke en omgevingsscores die gevolgen kunnen hebben voor de mogelijke ernst van de specifieke beveiligingsproblemen.

Getroffen producten en herstel

Product Affected Versions Updated Versions Link to Update
Dell iDRAC9 Versions 5.00.00.00 and later but before 5.10.10.00 5.10.10.00 https://www.dell.com/support/home/drivers/driversdetails?driverid=fptf1
Product Affected Versions Updated Versions Link to Update
Dell iDRAC9 Versions 5.00.00.00 and later but before 5.10.10.00 5.10.10.00 https://www.dell.com/support/home/drivers/driversdetails?driverid=fptf1
Bevestigingen

Dell would like to thank Christian Mock from CoreTEC for reporting this issue.

Revisiegeschiedenis

RevisionDateDescription
1.02022-05-11Initial Release

Verwante informatie

Dell Security Advisories and Notices
Dell Vulnerability Response Policy
CVSS Scoring Guide


Artikeleigenschappen


Getroffen product

iDRAC9, iDRAC9 - 5.xx Series, Product Security Information

Datum laatst gepubliceerd

11 mei 2022

Versie

2

Artikeltype

Dell Security Advisory