Ga naar hoofdinhoud
  • Snel en eenvoudig bestellen
  • Bestellingen en de verzendstatus bekijken
  • Een lijst met producten maken en openen
  • Beheer uw Dell EMC locaties, producten en contactpersonen op productniveau met Company Administration.

Artikelnummer: 000199446


DSA-2022-138: Dell Unity, Dell UnityVSA, and Dell Unity XT Security Update for a Cross-Site Scripting Vulnerability

Samenvatting: Dell Unity, Dell UnityVSA, and Dell Unity XT remediation is available for a Cross-Site Scripting Vulnerability that may be exploited by malicious users to compromise the affectedMeer informatie

Article content


Impact

Critical

Gegevens

Proprietary Code CVE Description CVSS Base Score CVSS Vector String
CVE-2022-29091 Dell Unity, Dell UnityVSA, and Dell UnityXT versions before 5.2.0.0.5.173 contain a Reflected Cross-Site Scripting Vulnerability in Unisphere UI. An Unauthenticated Remote Attacker may potentially exploit this vulnerability, leading to the execution of malicious HTML or JavaScript code in a victim user's web browser in the context of the vulnerable web application. Exploitation may lead to information disclosure, session theft, or client-side request forgery. 6.1 CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:N/UI:N/S:U/C:N/I:N/A:L
Proprietary Code CVE Description CVSS Base Score CVSS Vector String
CVE-2022-29091 Dell Unity, Dell UnityVSA, and Dell UnityXT versions before 5.2.0.0.5.173 contain a Reflected Cross-Site Scripting Vulnerability in Unisphere UI. An Unauthenticated Remote Attacker may potentially exploit this vulnerability, leading to the execution of malicious HTML or JavaScript code in a victim user's web browser in the context of the vulnerable web application. Exploitation may lead to information disclosure, session theft, or client-side request forgery. 6.1 CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:N/UI:N/S:U/C:N/I:N/A:L

Dell Technologies raadt aan dat alle klanten rekening houden met zowel de basisscore van CVSS als alle relevante tijdelijke en omgevingsscores die gevolgen kunnen hebben voor de mogelijke ernst van de specifieke beveiligingsproblemen.

Getroffen producten en herstel

Products Affected Versions Updated Versions Link to Update
Dell Unity Operating Environment (OE) Before 5.2.0.0.5.173 5.2.0.0.5.173 https://www.dell.com/support/home/product-support/product/unity-all-flash-family/drivers
Dell UnityVSA Operating Environment (OE) Before 5.2.0.0.5.173 5.2.0.0.5.173
Dell Unity XT Operating Environment (OE) Before 5.2.0.0.5.173 5.2.0.0.5.173
Products Affected Versions Updated Versions Link to Update
Dell Unity Operating Environment (OE) Before 5.2.0.0.5.173 5.2.0.0.5.173 https://www.dell.com/support/home/product-support/product/unity-all-flash-family/drivers
Dell UnityVSA Operating Environment (OE) Before 5.2.0.0.5.173 5.2.0.0.5.173
Dell Unity XT Operating Environment (OE) Before 5.2.0.0.5.173 5.2.0.0.5.173
Bevestigingen

CVE-2022-29091: Dell Technologies would like to thank codedunited for reporting this issue.

Revisiegeschiedenis

RevisionDateMore Information
1.02022-05-11Initial Release

Verwante informatie

Dell Security Advisories and Notices
Dell Vulnerability Response Policy
CVSS Scoring Guide


Artikeleigenschappen


Getroffen product

Dell EMC Unity, Dell EMC Unity 300, Dell EMC Unity 300F, Dell EMC Unity 350F, Dell EMC Unity 400, Dell EMC Unity 400F, Dell EMC Unity 450F, Dell EMC Unity 500, Dell EMC Unity 500F, Dell EMC Unity 550F

Product

Product Security Information, Dell EMC Unity XT 380, Dell EMC Unity XT 380F, Dell EMC Unity XT 480, Dell EMC Unity XT 480F, Dell EMC Unity 600, Dell EMC Unity 600F, Dell EMC Unity 650F, Dell EMC Unity XT 680, Dell EMC Unity XT 680FProduct Security Information, Dell EMC Unity XT 380, Dell EMC Unity XT 380F, Dell EMC Unity XT 480, Dell EMC Unity XT 480F, Dell EMC Unity 600, Dell EMC Unity 600F, Dell EMC Unity 650F, Dell EMC Unity XT 680, Dell EMC Unity XT 680F, Dell EMC Unity XT 880, Dell EMC Unity XT 880F, Dell EMC Unity Family, UnityVSA, Dell EMC UnityVSA (Virtual Storage Appliance)Meer informatie

Datum laatst gepubliceerd

11 mei 2022

Versie

1

Artikeltype

Dell Security Advisory