Ga naar hoofdinhoud
  • Snel en eenvoudig bestellen
  • Bestellingen en de verzendstatus bekijken
  • Een lijst met producten maken en openen
  • Beheer uw Dell EMC locaties, producten en contactpersonen op productniveau met Company Administration.

Artikelnummer: 000202711


DSA-2022-221: Dell Networking Security Update for a BIOS Vulnerability

Samenvatting: Dell Networking remediation is available for a BIOS Vulnerability that may be exploited by malicious users to compromise the affected system.

Article content


Impact

High

Gegevens

Proprietary Code CVE Description CVSS Base Score CVSS Vector String
CVE-2022-34383  Dell Edge Gateway 5200 (EGW) versions before 1.03.10 contain an operating system command injection vulnerability. A local malicious user may potentially exploit this vulnerability by using an SMI to bypass PMC mitigation and gain arbitrary code execution during SMM. 8.1 CVSS:3.1/AV:L/AC:L/PR:H/UI:N/S:C/C:H/I:H/A:L
Proprietary Code CVE Description CVSS Base Score CVSS Vector String
CVE-2022-34383  Dell Edge Gateway 5200 (EGW) versions before 1.03.10 contain an operating system command injection vulnerability. A local malicious user may potentially exploit this vulnerability by using an SMI to bypass PMC mitigation and gain arbitrary code execution during SMM. 8.1 CVSS:3.1/AV:L/AC:L/PR:H/UI:N/S:C/C:H/I:H/A:L

Dell Technologies raadt aan dat alle klanten rekening houden met zowel de basisscore van CVSS als alle relevante tijdelijke en omgevingsscores die gevolgen kunnen hebben voor de mogelijke ernst van de specifieke beveiligingsproblemen.

Getroffen producten en herstel

CVE Addressed Product Affected Versions Updated Version Link to Update
CVE-2022-34383 Dell Edge Gateway 5200 Versions before 1.03.10 1.03.10  Dell Edge Gateway 5200 drivers 
CVE Addressed Product Affected Versions Updated Version Link to Update
CVE-2022-34383 Dell Edge Gateway 5200 Versions before 1.03.10 1.03.10  Dell Edge Gateway 5200 drivers 
Bevestigingen

Dell Technologies would like to thank yngweijw for reporting this issue.

Revisiegeschiedenis

RevisionDateDescription
1.02022-08-24Initial Release

Verwante informatie

Dell Security Advisories and Notices
Dell Vulnerability Response Policy
CVSS Scoring Guide


Artikeleigenschappen


Getroffen product

Dell Edge Gateway 5200

Product

Product Security Information

Datum laatst gepubliceerd

30 aug 2022

Versie

2

Artikeltype

Dell Security Advisory