Ga naar hoofdinhoud
  • Snel en eenvoudig bestellen
  • Bestellingen en de verzendstatus bekijken
  • Een lijst met producten maken en openen
  • Beheer uw Dell EMC locaties, producten en contactpersonen op productniveau met Company Administration.

Artikelnummer: 000203560


DSA-2022-266: Dell NetWorker vProxy Security Update for Multiple Third-Party Vulnerabilities

Samenvatting: Dell NetWorker vProxy remediation is available for multiple security vulnerabilities that may be exploited by malicious users to compromise the affected system.

Article content


Impact

Critical

Gegevens
Third-party Component  CVEs More information
kernel CVE-2020-26541
https://www.tenable.com/plugins/nessus/163096
CVE-2021-4157
CVE-2022-1012
CVE-2022-1679
CVE-2022-2318
CVE-2022-20132
CVE-2022-20141
CVE-2022-20154
CVE-2022-26365
CVE-2022-29900
CVE-2022-29901
CVE-2022-33740
CVE-2022-33741
CVE-2022-33742
CVE-2022-33981
curl CVE-2022-32206 https://www.tenable.com/plugins/nessus/162966
 
CVE-2022-32208

 
OpenSSL CVE-2022-2097 https://www.tenable.com/plugins/nessus/162959
 
rsyslog CVE-2022-24903 https://www.tenable.com/plugins/nessus/162946
 
Third-party Component  CVEs More information
kernel CVE-2020-26541
https://www.tenable.com/plugins/nessus/163096
CVE-2021-4157
CVE-2022-1012
CVE-2022-1679
CVE-2022-2318
CVE-2022-20132
CVE-2022-20141
CVE-2022-20154
CVE-2022-26365
CVE-2022-29900
CVE-2022-29901
CVE-2022-33740
CVE-2022-33741
CVE-2022-33742
CVE-2022-33981
curl CVE-2022-32206 https://www.tenable.com/plugins/nessus/162966
 
CVE-2022-32208

 
OpenSSL CVE-2022-2097 https://www.tenable.com/plugins/nessus/162959
 
rsyslog CVE-2022-24903 https://www.tenable.com/plugins/nessus/162946
 
Dell Technologies raadt aan dat alle klanten rekening houden met zowel de basisscore van CVSS als alle relevante tijdelijke en omgevingsscores die gevolgen kunnen hebben voor de mogelijke ernst van de specifieke beveiligingsproblemen.
Getroffen producten en herstel
 
Product Affected Versions Updated Versions Link to Update
NetWorker vProxy 4.3.0-31 and earlier Version 4.3.0-34 
NetWorker vProxy and NetWorker compatibility documentation are at: E-Lab Interoperability Navigator 2.0-Components View (dell.com).
https://dl.dell.com/downloads/DLD3204_NetWorker-vProxy-OVA-(4.3.0-34).ova

NOTE: These vulnerabilities are reported on NetWorker vProxy version 4.3.0-31. All the reported CVEs are addressed in NetWorker vProxy 4.3.0-34.The latest NetWorker vProxy (version 4.3.0-34) can be used with any NetWorker 19.6.1, 19.6.1.2, 19.7.0, and 19.7.0.1 version. NetWorker vProxy is compatible with all current and previous NetWorker versions (from NetWorker 19.4 onwards). See the above E-Lab link for the compatibility matrix.
 
Product Affected Versions Updated Versions Link to Update
NetWorker vProxy 4.3.0-31 and earlier Version 4.3.0-34 
NetWorker vProxy and NetWorker compatibility documentation are at: E-Lab Interoperability Navigator 2.0-Components View (dell.com).
https://dl.dell.com/downloads/DLD3204_NetWorker-vProxy-OVA-(4.3.0-34).ova

NOTE: These vulnerabilities are reported on NetWorker vProxy version 4.3.0-31. All the reported CVEs are addressed in NetWorker vProxy 4.3.0-34.The latest NetWorker vProxy (version 4.3.0-34) can be used with any NetWorker 19.6.1, 19.6.1.2, 19.7.0, and 19.7.0.1 version. NetWorker vProxy is compatible with all current and previous NetWorker versions (from NetWorker 19.4 onwards). See the above E-Lab link for the compatibility matrix.
Revisiegeschiedenis

RevisionDateDescription
1.02022-09-20Initial Release

Verwante informatie

Dell Security Advisories and Notices
Dell Vulnerability Response Policy
CVSS Scoring Guide


Artikeleigenschappen


Getroffen product

NetWorker Family, NetWorker, NetWorker Series, NetWorker Module, Product Security Information

Datum laatst gepubliceerd

30 sep 2022

Versie

3

Artikeltype

Dell Security Advisory