Ga naar hoofdinhoud
  • Snel en eenvoudig bestellen
  • Bestellingen en de verzendstatus bekijken
  • Een lijst met producten maken en openen
  • Beheer uw Dell EMC locaties, producten en contactpersonen op productniveau met Company Administration.

Artikelnummer: 000207814


DSA-2023-024: Dell Networking MX Series Switches Security Update for Multiple Security Vulnerabilities

Samenvatting: Dell Networking MX Series Switches remediation is available for multiple security vulnerabilities that may be exploited by malicious users to compromise the affected system.

Article content


Impact

Medium

Gegevens

Third-party Component CVEs More information
Debian Linux Kernel CVE-2022-1012, CVE-2022-32296, CVE-2022-21123, CVE-2022-21125, CVE-2022-21166
See NVD link below for individual scores for each CVE. 
http://nvd.nist.gov/This hyperlink is taking you to a website outside of Dell Technologies.

Dell Technologies raadt aan dat alle klanten rekening houden met zowel de basisscore van CVSS als alle relevante tijdelijke en omgevingsscores die gevolgen kunnen hebben voor de mogelijke ernst van de specifieke beveiligingsproblemen.

Getroffen producten en herstel

Product Software/Firmware Affected Versions Updated Versions Link to Update
Dell EMC Networking MX5108n Dell Networking MX SmartFabric OS10 Versions prior to 10.5.4.1 10.5.4.6 or later https://www.dell.com/support/home/product-support/product/poweredge-mx7000/drivers
Dell EMC Networking MX5108n Dell Networking MX SmartFabric OS10 Versions prior to 10.5.3.1 10.5.3.7 or later https://www.dell.com/support/home/product-support/product/poweredge-mx7000/drivers
Dell EMC Networking MX9116n Dell Networking MX SmartFabric OS10 Versions prior to 10.5.4.1 10.5.4.6 or later https://www.dell.com/support/home/product-support/product/poweredge-mx7000/drivers
Dell EMC Networking MX9116n Dell Networking MX SmartFabric OS10 Versions prior to 10.5.3.1 10.5.3.7 or later https://www.dell.com/support/home/product-support/product/poweredge-mx7000/drivers
Product Software/Firmware Affected Versions Updated Versions Link to Update
Dell EMC Networking MX5108n Dell Networking MX SmartFabric OS10 Versions prior to 10.5.4.1 10.5.4.6 or later https://www.dell.com/support/home/product-support/product/poweredge-mx7000/drivers
Dell EMC Networking MX5108n Dell Networking MX SmartFabric OS10 Versions prior to 10.5.3.1 10.5.3.7 or later https://www.dell.com/support/home/product-support/product/poweredge-mx7000/drivers
Dell EMC Networking MX9116n Dell Networking MX SmartFabric OS10 Versions prior to 10.5.4.1 10.5.4.6 or later https://www.dell.com/support/home/product-support/product/poweredge-mx7000/drivers
Dell EMC Networking MX9116n Dell Networking MX SmartFabric OS10 Versions prior to 10.5.3.1 10.5.3.7 or later https://www.dell.com/support/home/product-support/product/poweredge-mx7000/drivers
The Affected Products and Remediation table above may not be a comprehensive list of all affected supported versions and may be updated as more information becomes available.

Revisiegeschiedenis

RevisionDateDescription
1.02023-01-23Initial release
2.02023-06-05Updated for enhanced presentation with no changes to content.

Verwante informatie

Dell Security Advisories and Notices
Dell Vulnerability Response Policy
CVSS Scoring Guide


Artikeleigenschappen


Getroffen product

Dell EMC Networking MX5108n, Dell EMC Networking MX9116n, PowerEdge MX7000

Datum laatst gepubliceerd

05 jun. 2023

Versie

2

Artikeltype

Dell Security Advisory