Ga naar hoofdinhoud
  • Snel en eenvoudig bestellen
  • Bestellingen en de verzendstatus bekijken
  • Een lijst met producten maken en openen
  • Beheer uw Dell EMC locaties, producten en contactpersonen op productniveau met Company Administration.

Artikelnummer: 000214248


DSA-2023-154: PowerPath Windows Security Update for Security Update for Multiple Vulnerabilities

Samenvatting: PowerPath Windows remediation is available for multiple security vulnerabilities that could be exploited by malicious users to compromise the affected system.

Article content


Impact

High

Gegevens

Proprietary Code CVEs Description CVSS Base Score CVSS Vector String
CVE-2023-28079 PowerPath for Windows, versions 7.0, 7.1 & 7.2 contains Insecure File and Folder Permissions vulnerability. A regular user (non-admin) can exploit the weak folder and file permissions to escalate privileges and execute arbitrary code in the context of NT AUTHORITY\SYSTEM. 7.0 CVSS:3.1/AV:L/AC:H/PR:L/UI:N/S:U/C:H/I:H/A:HThis hyperlink is taking you to a website outside of Dell Technologies.
CVE-2023-28080 PowerPath for Windows, versions 7.0, 7.1 & 7.2 contains DLL Hijacking Vulnerabilities. A regular user (non-admin) can exploit these issues to potentially escalate privileges and execute arbitrary code in the context of NT AUTHORITY\SYSTEM. 6.7 CVSS:3.1/AV:L/AC:H/PR:L/UI:R/S:U/C:H/I:H/A:HThis hyperlink is taking you to a website outside of Dell Technologies.
CVE-2023-32448 PowerPath for Windows, versions 7.0, 7.1 & 7.2 contains License Key Stored in Cleartext vulnerability. A local user with access to the installation directory can retrieve the license key of the product and use it to install and license PowerPath on different systems. 5.5 CVSS:3.1/AV:L/AC:L/PR:L/UI:N/S:U/C:H/I:N/A:NThis hyperlink is taking you to a website outside of Dell Technologies.

Proprietary Code CVEs Description CVSS Base Score CVSS Vector String
CVE-2023-28079 PowerPath for Windows, versions 7.0, 7.1 & 7.2 contains Insecure File and Folder Permissions vulnerability. A regular user (non-admin) can exploit the weak folder and file permissions to escalate privileges and execute arbitrary code in the context of NT AUTHORITY\SYSTEM. 7.0 CVSS:3.1/AV:L/AC:H/PR:L/UI:N/S:U/C:H/I:H/A:HThis hyperlink is taking you to a website outside of Dell Technologies.
CVE-2023-28080 PowerPath for Windows, versions 7.0, 7.1 & 7.2 contains DLL Hijacking Vulnerabilities. A regular user (non-admin) can exploit these issues to potentially escalate privileges and execute arbitrary code in the context of NT AUTHORITY\SYSTEM. 6.7 CVSS:3.1/AV:L/AC:H/PR:L/UI:R/S:U/C:H/I:H/A:HThis hyperlink is taking you to a website outside of Dell Technologies.
CVE-2023-32448 PowerPath for Windows, versions 7.0, 7.1 & 7.2 contains License Key Stored in Cleartext vulnerability. A local user with access to the installation directory can retrieve the license key of the product and use it to install and license PowerPath on different systems. 5.5 CVSS:3.1/AV:L/AC:L/PR:L/UI:N/S:U/C:H/I:N/A:NThis hyperlink is taking you to a website outside of Dell Technologies.

Dell Technologies raadt aan dat alle klanten rekening houden met zowel de basisscore van CVSS als alle relevante tijdelijke en omgevingsscores die gevolgen kunnen hebben voor de mogelijke ernst van de specifieke beveiligingsproblemen.

Getroffen producten en herstel

CVEs Addressed  Product Affected Versions Remediated Versions Link
CVE-2023-28079 PowerPath Windows Version 7.0, 7.1, and 7.2 Version 7.2 P01 https://www.dell.com/support/home/product-support/product/powerpath-for-windows/drivers
CVE-2023-28080 PowerPath Windows Version 7.0, 7.1, and 7.2 Version 7.2 P01 https://www.dell.com/support/home/product-support/product/powerpath-for-windows/drivers
CVE-2023-32448 PowerPath Windows Version 7.0, 7.1, and 7.2 Version 7.2 P01 https://www.dell.com/support/home/product-support/product/powerpath-for-windows/drivers
CVEs Addressed  Product Affected Versions Remediated Versions Link
CVE-2023-28079 PowerPath Windows Version 7.0, 7.1, and 7.2 Version 7.2 P01 https://www.dell.com/support/home/product-support/product/powerpath-for-windows/drivers
CVE-2023-28080 PowerPath Windows Version 7.0, 7.1, and 7.2 Version 7.2 P01 https://www.dell.com/support/home/product-support/product/powerpath-for-windows/drivers
CVE-2023-32448 PowerPath Windows Version 7.0, 7.1, and 7.2 Version 7.2 P01 https://www.dell.com/support/home/product-support/product/powerpath-for-windows/drivers

Revisiegeschiedenis

RevisionDateDescription
1.02023-05-24Initial Release
2.02023-09-01Added link to CVSS score calculator.

Verwante informatie

Dell Security Advisories and Notices
Dell Vulnerability Response Policy
CVSS Scoring Guide


Artikeleigenschappen


Getroffen product

PowerPath, PowerPath, PowerPath for AIX, PowerPath for HP-UX, PowerPath for Linux, PowerPath for Solaris, PowerPath for Windows, PowerPath Management Appliance, PowerPath/VE, PowerPath/VE for VMware

Datum laatst gepubliceerd

01 sep. 2023

Versie

2

Artikeltype

Dell Security Advisory