Ga naar hoofdinhoud
  • Snel en eenvoudig bestellen
  • Bestellingen en de verzendstatus bekijken
  • Een lijst met producten maken en openen
  • Beheer uw Dell EMC locaties, producten en contactpersonen op productniveau met Company Administration.

Artikelnummer: 000216587


DSA-2023-283: Security Update for Dell SmartFabric Storage Software Vulnerabilities

Samenvatting: Dell SmartFabric Storage Software remediation is available for multiple security vulnerabilities that could be exploited by malicious users to compromise the affected system.

Article content


Impact

Critical

Gegevens

Proprietary Code CVEs Description CVSS Base Score CVSS Vector String
CVE-2023-32485 Dell SmartFabric Storage Software version 1.3 and lower contain an improper input validation vulnerability. A remote unauthenticated attacker may exploit this vulnerability and escalate privileges up to the highest administration level. This is a critical severity vulnerability affecting user authentication. Dell recommends customers to upgrade at the earliest opportunity. 9.8 CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:N/UI:N/S:U/C:H/I:H/A:HThis hyperlink is taking you to a website outside of Dell Technologies.
Proprietary Code CVEs Description CVSS Base Score CVSS Vector String
CVE-2023-32485 Dell SmartFabric Storage Software version 1.3 and lower contain an improper input validation vulnerability. A remote unauthenticated attacker may exploit this vulnerability and escalate privileges up to the highest administration level. This is a critical severity vulnerability affecting user authentication. Dell recommends customers to upgrade at the earliest opportunity. 9.8 CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:N/UI:N/S:U/C:H/I:H/A:HThis hyperlink is taking you to a website outside of Dell Technologies.
Dell Technologies raadt aan dat alle klanten rekening houden met zowel de basisscore van CVSS als alle relevante tijdelijke en omgevingsscores die gevolgen kunnen hebben voor de mogelijke ernst van de specifieke beveiligingsproblemen.

Getroffen producten en herstel

CVEs Addressed Product Affected Versions Remediated Versions Link
 CVE-2023-32485 Dell SmartFabric Storage Software Versions before 1.4.0  1.4.0  https://www.dell.com/support
CVEs Addressed Product Affected Versions Remediated Versions Link
 CVE-2023-32485 Dell SmartFabric Storage Software Versions before 1.4.0  1.4.0  https://www.dell.com/support

Tijdelijke oplossingen en beperkingen

none

Revisiegeschiedenis

RevisionDateDescription
1.02023-08-08Initial Release
2.02023-10-05Major Revision: added relevant URL to the CVEand modified minor formatting without content change.

Verwante informatie

Dell Security Advisories and Notices
Dell Vulnerability Response Policy
CVSS Scoring Guide


Artikeleigenschappen


Getroffen product

SmartFabric Storage Software for NVMe/TCP SAN, SmartFabric Storage Software Download for NVMe/TCP SAN

Datum laatst gepubliceerd

05 okt. 2023

Versie

2

Artikeltype

Dell Security Advisory