Avançar para o conteúdo principal
 • Efetuar encomendas de forma rápida e fácil
 • Ver todas as encomendas e controlar o seu estado de expedição
 • Criar e aceder a uma lista dos seus produtos
 • Gerencie seus sites, produtos e contatos de nível de produto da Dell EMC usando o Company Administration.

Aktualizace systému Dell BIOS a rozhraní UEFI

Resumo: Tento článek obsahuje informace o systému BIOS (Basic Input or Output System) nebo rozhraní UEFI (Unified Extensible Firmware Interface) v počítačích Dell. Zjistěte, jak přejít do systému BIOS či rozhraní UEFI na počítači Dell. Zde naleznete informace o stažení a instalaci nejnovější aktualizace systému BIOS do počítače Dell. ...

Este artigo pode ter sido traduzido automaticamente. Se você tiver comentários sobre a qualidade dele, conte-nos usando o formulário na parte inferior da página.

Conteúdo do artigo


Instruções

Dotčené platformy:

 • Latitude
 • OptiPlex
 • Inspiron
 • Pracovní stanice Precision
 • XPS
 • Vostro
 • Dell řady G
 • Alienware

Dotčené operační systémy:

 • Windows
 • Linux

Obsah:

Pokyny

Jak aktualizovat systém BIOS nebo rozhraní UEFI

V tomto videu zjistíte, jak stáhnout a nainstalovat nejnovější systém BIOS či UEFI na počítači Dell.

Délka: 3:46
Pomocí ikony nastavení nebo CC v tomto přehrávači videa si můžete vybrat jazyk titulků, pokud jsou k dispozici.

Zpět na začátek


Úvod do systému BIOS a UEFI

BIOS, nazývaný také konfigurace systému, je zkratka pro Basic Input-Output System. Moderní počítače Dell se dodávají s rozhraním Unified Extensible Firmware Interface (UEFI). Systém BIOS nebo rozhraní UEFI je firmware zabudovaný na malém paměťovém čipu na systémové či základní desce počítače. Funguje jako rozhraní mezi hardwarem počítače a operačním systémem.

Systém BIOS nebo rozhraní UEFI aktivuje veškerý základní hardware, který je nutný ke spuštění operačního systému při zapnutí počítače. Patří sem zejména:

 • Čipová sada
 • Procesor a mezipaměť
 • Systémová paměť / RAM
 • Grafické a zvukové ovladače
 • Klávesnice a myš
 • Interní diskové jednotky
 • Síťové řadiče
 • Interní rozšiřující karty

Systém BIOS nebo konfiguraci systému na počítačích Dell spustíte následovně:

 • Během spouštění stiskněte na obrazovce s logem Dell několikrát klávesu F2.

Nebo

 • Jakmile se při spouštění zobrazí obrazovka s logem Dell, několikrát stiskněte klávesu F12 a z nabídky vyberte možnost BIOS Setup nebo System Setup .
Poznámka: Rozhraní systému BIOS nebo UEFI se může u různých počítačů Dell lišit. Informace o různých nastaveních dostupných v systému BIOS nebo rozhraní UEFI naleznete v dokumentaci k počítači Dell.
Varování: Rozhraní systému BIOS nebo UEFI je určeno pro pokročilé uživatele počítače. Změna některých nastavení může zabránit dokončení samočinného testu po spuštění (POST), načtení operačního systému nebo způsobit ztrátu dat.

Zpět na začátek


Mais informações

Nejčastější dotazy týkající se aktualizací systému BIOS a rozhraní UEFI

Jaký je rozdíl mezi systémem BIOS a rozhraním UEFI?

BIOS a UEFI jsou dva typy rozhraní firmwaru pro počítače, které fungují jako překladač mezi operačním systémem a firmwarem počítače.

Systém BIOS používá záznam MBR (Master Boot Record) k ukládání informací o datech na pevném disku, zatímco rozhraní UEFI používá tabulku oddílů GUID (GPT).

Zpět na začátek

Jak v systému Windows zjistit, zda počítač Dell používá systém BIOS nebo rozhraní UEFI?

Jak v systému Windows zjistit, zda počítač Dell používá systém BIOS nebo rozhraní UEFI:

 1. Na klávesnici stiskněte klávesu Windows a klávesu R.
 2. V dialogovém okně Spustit zadejte výraz msinfo32 a stiskněte Enter.
 3. V okně Systémové informace vyhledejte položku Režim systému BIOS (obrázek 1).

snímek obrazovky verze systému BIOS v systémových informacích
Obrázek 1: Snímek obrazovky s verzí systému BIOS v okně Informace o systému

Zpět na začátek

Jak zjistit verzi systému BIOS nebo UEFI na počítači Dell?

Zjištění verze systému BIOS pomocí Systémových informací v systému Microsoft Windows:

 1. Na klávesnici stiskněte klávesu Windows a klávesu R.
 2. V dialogovém okně Spustit zadejte výraz msinfo32 a stiskněte Enter.
 3. V okně Systémové informace vyhledejte položku Verze systému BIOS / Datum (obrázek 2).

snímek obrazovky verze systému BIOS v systémových informacích
Obrázek 2: Snímek obrazovky s verzí systému BIOS v okně Informace o systému

Zjištění verze systému BIOS pomocí příkazového řádku v systému Microsoft Windows:

 1. Na klávesnici stiskněte klávesu Windows a klávesu R.
 2. V dialogovém okně Spustit zadejte výraz cmd a stiskněte Enter.
 3. V okně příkazového řádku vyhledejte položku BIOS Version (obrázek 3).

snímek obrazovky s verzí systému BIOS v příkazovém řádku
Obrázek 3: Snímek obrazovky verze systému BIOS v příkazovém řádku

Zjištění verze systému BIOS pomocí rozhraní systému BIOS:

 1. Restartujte počítač.
 2. Při spouštění na obrazovce s logem Dell stiskněte klávesu F2 .
 3. Na kartě Main nebo System Information vyhledejte položku BIOS Version.

Zpět na začátek

Jak stáhnout nejnovější verzi systému BIOS nebo rozhraní UEFI pro počítač Dell?

Aktualizaci systému BIOS pro počítače Dell lze stáhnout na webu https://www.dell.com/support/drivers. Kritické aktualizace systému BIOS jsou také dodávány službou Windows Update.

Poznámka: Aktualizace systému BIOS nemusí být dostupná pro všechny počítače Dell.
 1. Přejděte na adresu https://www.dell.com/support/drivers.
 2. Vyberte svůj počítač Dell.
  • Kliknutím na možnost Stáhnout a nainstalovat aplikaci SupportAssist bude váš počítač Dell automaticky rozpoznán. Podle pokynů na obrazovce nainstalujte aplikaci Dell SupportAssist.
  • Nebo zadejte výrobní číslo, kód Express Service Code nebo sériové číslo počítače Dell a klikněte na tlačítko Hledat.
  • Nebo klikněte na možnost Procházet nabídku všech produktů a ručně vyberte počítač Dell z katalogu.
 3. Vyberte operační systém, který je nainstalován v počítači.
 4. V části Kategorie vyberte možnost BIOS.
 5. Najděte nejnovější verzi systému BIOS.
 6. Klikněte na možnost Stáhnout a uložte soubor do počítače.

Zpět na začátek

Jak nainstalovat nejnovější verzi systému BIOS nebo rozhraní UEFI v počítači Dell?

Společnost Dell Technologies doporučuje aktualizovat systém BIOS nebo rozhraní UEFI v rámci cyklu plánovaných aktualizací. Aktualizace systému BIOS nebo rozhraní UEFI může často vyřešit problémy, přidat do systému BIOS některé funkce nebo obojí. Aktualizace systému BIOS obsahuje vylepšení nebo změny funkcí, díky nimž bude software systému aktuální a kompatibilní s dalšími moduly počítače (hardware, firmware, ovladače a software). Aktualizace systému BIOS také poskytuje aktualizace zabezpečení a zvýšenou stabilitu.

Společnost Dell poskytuje snadno použitelný nástroj pro samoobslužnou aktualizaci systému BIOS a rozhraní UEFI. Důležité aktualizace systému BIOS a rozhraní UEFI se také odesílají prostřednictvím služby Windows Update.

Varování:
 • Před pokusem o aktualizaci systému BIOS nebo rozhraní UEFI si nezapomeňte zálohovat data. Chyby během aktualizace systému BIOS nebo rozhraní UEFI mohou vést ke ztrátě dat.
 • Před aktualizací systému BIOS nebo rozhraní UEFI v počítači Dell odpojte zařízení, jako jsou externí jednotky USB, tiskárny anebo skenery.
 • Před aktualizací systému BIOS nebo rozhraní UEFI je třeba baterii notebooku Dell nabít alespoň na 10 %. Společnost Dell Technologies doporučuje připojit notebook k elektrické síti, než budete pokračovat v procesu aktualizace
Upozornění: Před aktualizací systému BIOS nebo rozhraní UEFI v počítači Dell zakažte nástroj BitLocker. Pokud nástroj BitLocker není pozastaven, při dalším restartování počítače nebude rozpoznán klíč nástroje BitLocker. Abyste mohli pokračovat, budete požádáni o zadání obnovovacího klíče, který počítač vyžaduje po každém restartování. Pokud obnovovací klíč neznáte, může to vést ke ztrátě dat nebo zbytečné přeinstalaci operačního systému.
Poznámka:
 • Abyste mohli do počítače Dell nainstalovat aktualizaci systému BIOS nebo rozhraní UEFI, musíte být přihlášeni jako správce.
 • Abyste mohli stáhnout a nainstalovat aplikaci Dell SupportAssist na počítač Dell, musíte být přihlášení jako správce.

Nejprve dočasně pozastavte ochranu nástroje BitLocker v systému Windows. Postup Povolení nebo zakázání nástroje BitLocker s čipem TPM v systému Windows. Ochrana nástroje BitLocker se automaticky obnoví po restartování počítače.

 1. Přejděte na adresu https://www.dell.com/support/drivers.
 2. Vyberte svůj počítač Dell.
  • Kliknutím na možnost Stáhnout a nainstalovat aplikaci SupportAssist bude váš počítač Dell automaticky rozpoznán. Podle pokynů na obrazovce nainstalujte aplikaci Dell SupportAssist.
  • Nebo zadejte výrobní číslo, kód Express Service Code nebo sériové číslo počítače Dell a klikněte na tlačítko Hledat.
  • Nebo klikněte na možnost Procházet nabídku všech produktů a ručně vyberte počítač Dell z katalogu.
 3. Vyberte operační systém, který je nainstalován v počítači.
 4. V části Kategorie vyberte možnost BIOS.
 5. Najděte nejnovější verzi systému BIOS.
 6. Klikněte na možnost Stáhnout a uložte soubor do počítače.
 7. Pomocí Průzkumníka souborů (také označovaného jako Průzkumník Windows) otevřete umístění, kam byl stažený soubor uložen.
 8. Dvakrát klikněte na stažený instalační soubor systému BIOS a dokončete instalaci podle pokynů na obrazovce.
 9. Počítač se restartuje a dokončí proces aktualizace systému BIOS.

Zpět na začátek

Jak aktualizovat systém BIOS nebo rozhraní UEFI pomocí jednotky USB?

Pokud se v počítači nedaří spustit operační systém, stáhněte si nejnovější soubor systému BIOS nebo UEFI pomocí jiného počítače.

Instalace aktualizace systému BIOS pomocí jednotky USB:

 1. Vytvořte spouštěcí jednotku USB.
 2. Stáhněte soubor s nejnovější aktualizací systému BIOS a uložte ho na jednotku USB.
Poznámka: Poznamenejte si soubor aktualizace systému BIOS (například O9010A12.exe).
 1. Vypněte počítač Dell.
 2. Připojte jednotku USB a restartujte počítač Dell.
 3. Jakmile se zobrazí obrazovka s logem Dell, stisknutím klávesy F12 otevřete jednorázovou spouštěcí nabídku.
 4. Pomocí tlačítek se šipkami vyberte možnost USB Storage Device a stiskněte klávesu Enter.
 5. V příkazovém řádku zadejte název souboru BIOS a stiskněte klávesu Enter (například O9010A12.exe).
 6. Postupujte podle pokynů na obrazovce nástroje pro aktualizaci systému BIOS nebo rozhraní UEFI a dokončete proces aktualizace.
Poznámka: Novější verze systému Dell BIOS nebo UEFI mohou používat dlouhé názvy souborů. Přejmenujte stažený soubor na nejvýše 8 znaků, aby jej bylo možné spustit v příkazovém řádku.
Varování:
 • Nevypínejte počítač v průběhu aktualizace systému BIOS nebo rozhraní UEFI.
 • Před aktualizací systému BIOS nebo rozhraní UEFI je třeba baterii notebooku Dell nabít alespoň na 10 %. Společnost Dell Technologies doporučuje připojit notebook k elektrické síti, než budete pokračovat v procesu aktualizace.

Zpět na začátek

Jak aktualizovat systém BIOS nebo rozhraní UEFI v systému Linux nebo Ubuntu?

Viz článek znalostní databáze Dell: Aktualizace systému Dell BIOS v prostředích systémů Linux a Ubuntu.

Zpět na začátek

Jak aktualizovat systém BIOS nebo rozhraní UEFI v počítačích s povoleným nástrojem BitLocker?

Další informace o aktualizaci systému BIOS v systémech s aktivovaným nástrojem BitLocker.

Varování:
 • Jestliže není technologie BitLocker před aktualizací systému BIOS nebo rozhraní UEFI pozastavena, počítač po restartování nerozpozná klíč BitLocker. Při každém restartování budete vyzváni k zadání obnovovacího klíče.
 • Pokud obnovovací klíč neznáte, může to vést ke ztrátě dat nebo zbytečné přeinstalaci operačního systému.

Zpět na začátek

Jak obnovit poškozený systém BIOS nebo rozhraní UEFI v počítači nebo tabletu Dell?

Poškozený systém BIOS je jedna z možných příčin, proč počítač není schopen dokončit test POST nebo v některých případech ani spustit operační systém. Nástroj pro obnovení systému BIOS je software navržený pro obnovení poškozeného systému BIOS na bázi technologie Boot Block. Hlavní funkcí softwaru je flexibilita při obnově poškozeného systému BIOS. Využívá soubor pro obnovení systému BIOS z primárního pevného disku počítače nebo externí jednotky USB.

Pokud počítač nebo tablet Dell podporuje nástroj BIOS Recovery, můžete poškozený systém BIOS obnovit použitím metody obnovení, která je určena pro tyto počítače a tablety. Přečtěte si další informace o možnostech obnovení systému BIOS v počítačích a tabletech Dell.

Zpět na začátek

Jak resetovat systém BIOS nebo paměť CMOS a vymazat paměť NVRAM v počítači Dell?

Informace uložené v systému BIOS, označované jako ESCD (Extended System Configuration Data), se mohou občas poškodit. Příčiny mohou být různé, například výpadek napájení, nesprávná nastavení provedená uživatelem, nekompatibilita hardwaru způsobená konkrétním nastavením, neprovedení testu POST nebo absence obrazu. V těchto případech je někdy nezbytné obnovit systém BIOS nebo paměť CMOS (Complementary metal-oxide-semiconductor) na výchozí tovární nastavení nebo v jiných případech vymazat paměť NVRAM (Non-Volatile Random Access Memory).

Zjistěte, jak obnovit systém BIOS nebo paměť CMOS nebo vymazat paměť NVRAM v počítači Dell.

Varování: Rozhraní systému BIOS nebo UEFI je určeno pro pokročilé uživatele počítače. Změna některých nastavení může zabránit správnému spuštění počítače či načtení operačního systému nebo potenciálně vést ke ztrátě dat.

Zpět na začátek

Jak resetovat heslo k systému BIOS nebo rozhraní UEFI?

Firmware BIOS nebo UEFI nabízí možnost nastavit hesla nižší úrovně. To zabraňuje uživatelům spouštět počítač, spouštět vyměnitelné zařízení USB a provádět změny nastavení systému BIOS nebo režimu UEFI bez oprávnění.

V nastavení firmwaru režimu UEFI nebo systému BIOS je možné nastavit tři typy hesel.

 1. Heslo správce nebo nadřízeného – Heslo správce poskytuje přístup k několika funkcím zabezpečení. Povolení tohoto nastavení zabraňuje uživateli změnit nastavení firmwaru UEFI nebo BIOS.
 2. Uživatelské nebo systémové heslo – Toto nastavení zabraňuje uživateli dokončit test POST (Power-On Self-Test) bez správného hesla.
 3. Heslo pevného disku – Tato možnost znemožňuje uživateli přístup na interní pevný disk bez správného hesla.

Zjistěte, jak nastavit, změnit nebo odebrat heslo v systému BIOS či ve firmwaru UEFI.

Zpět na začátek

Je možné aktualizovat systém BIOS nebo rozhraní UEFI pomocí služby Windows Update?

Firmware BIOS nebo UEFI nabízí možnost nastavit hesla nižší úrovně. To zabraňuje uživatelům spouštět počítač, spouštět vyměnitelné zařízení USB a provádět změny nastavení systému BIOS nebo režimu UEFI bez oprávnění.

Můžete spustit vyhledávání služby Microsoft Windows Update a zkontrolovat, zda je k dispozici nejnovější verze systému BIOS od společnosti Dell:

 1. Jakmile se v počítači spustí operační systém, otevřete aplikaci nastavení. Klepněte na položku Windows Update.
 2. Nastavení můžete také otevřít klávesovou zkratkou Windows +I .
 3. Spusťte vyhledávání nových aktualizací.
 4. Klikněte na možnost Upřesnit možnosti.
 5. Klikněte na možnost Volitelné aktualizace a vyhledejte systém Dell BIOS nebo rozhraní UEFI v seznamu dostupných aktualizací.
 6. Pokud je zde systém BIOS uveden, zahajte instalaci kliknutím na aktualizaci v seznamu.
 7. Postupujte podle pokynů na obrazovce a dokončete proces instalace.
 8. Počítač se restartuje v rámci dokončení procesu aktualizace systému BIOS.

Zpět na začátek

Kde najdu informace o různých nastaveních dostupných v systému BIOS nebo rozhraní UEFI?

Informace o různých nastaveních dostupných v systému BIOS nebo rozhraní UEFI počítače Dell naleznete v dokumentaci k počítači Dell.

Zpět na začátek

Propriedades do artigo


Produto afetado

Alienware, Inspiron, Legacy Desktop Models, OptiPlex, Vostro, XPS, G Series, G Series, Alienware, Inspiron, Latitude, Vostro, XPS, Legacy Laptop Models, Latitude Tablets, XPS Tablets, Fixed Workstations, Mobile Workstations

Data da última publicação

09 abr. 2024

Versão

26

Tipo de artigo

How To