Avançar para o conteúdo principal
 • Efetuar encomendas de forma rápida e fácil
 • Ver todas as encomendas e controlar o seu estado de expedição
 • Criar e aceder a uma lista dos seus produtos
 • Gerencie seus sites, produtos e contatos de nível de produto da Dell EMC usando o Company Administration.

Nawiązywanie połączenia z urządzeniem Bluetooth z komputera Dell z systemem Windows 8 (8.1)

Resumo: Zapoznaj się z informacjami dotyczącymi parowania komputera Dell obsługującego łączność Bluetooth® z zewnętrznym urządzeniem Bluetooth w systemie Windows 8 (8.1), a także opisem podstawowych czynności pomocnych w rozwiązywaniu problemów. ...

Este artigo pode ter sido traduzido automaticamente. Se você tiver comentários sobre a qualidade dele, conte-nos usando o formulário na parte inferior da página.

Conteúdo do artigo


Instruções

Spis treści:

 1. Kojarzenie z urządzeniem Bluetooth (pierwsze i ponowne)
 2. Dodatkowe informacje dotyczące rozwiązywania problemów w sytuacji, gdy nie udało się skojarzyć karty Bluetooth

W tym artykule omówiono poszczególne kroki kojarzenia komputera Dell obsługującego łączność Bluetooth z zewnętrznym urządzeniem Bluetooth, a także przedstawiono podstawowe czynności pomocne w rozwiązywaniu problemów.


Więcej informacji o innych wersjach systemu Windows znajduje się w artykule bazy wiedzy firmy Dell, Rozwiązywanie problemów, nawiązywanie połączenia i przydatne informacje o łączności Bluetooth.

1. Kojarzenie z urządzeniem Bluetooth (pierwsze i ponowne)

 1. Na ekranie pulpitu kliknij strzałkę Pokaż ukryte ikony (w prawym dolnym rogu ekranu), aby wyświetlić wszystkie ukryte ikony.


 2. Znajdź ikonę Bluetooth SLN129897_en_US__1bluetooth icon-small. Porównaj stan z informacjami przedstawionymi w Tabeli 1.

  Tabela 1: Stan funkcji Bluetooth
  Ikona Bluetooth Stan
  SLN129897_en_US__2Bluetooth enabled Włączona — karta Bluetooth jest gotowa do procedury parowania z innym urządzeniem Bluetooth.
  SLN129897_en_US__3Bluetooth connected
  Połączona — karta Bluetooth jest już połączona z urządzeniem Bluetooth (jeśli nie jest to żądane urządzenie, procedurę parowania trzeba wykonać ponownie).
  SLN129897_en_US__4Bluetooth disabled Wyłączona — przełącznik łączności bezprzewodowej jest wyłączony. Więcej informacji na temat włączania łączności bezprzewodowej można znaleźć w
  Elektronicznym przewodniku użytkownika.
  None Jeśli ikona nie jest dostępna, należy zainstalować sterownik Bluetooth. Zapoznaj się z następującym artykułem bazy wiedzy firmy Dell:
  Pobieranie i instalowanie sterowników firmy Dell

 3. Sprawdź, czy zostały spełnione następujące warunki:

  • W drugim urządzeniu Bluetooth są włożone nowe baterie.
  • Karta bezprzewodowej łączności Bluetooth firmy Dell jest zainstalowana w komputerze.
  • Zainstalowany jest najnowszy sterownik karty Bluetooth (w razie wątpliwości należy zapoznać się z następującym artykułem bazy wiedzy Dell: Pobieranie i instalowanie sterowników firmy Dell
  • Urządzenie Bluetooth, które ma zostać skojarzone, znajduje się w promieniu 10 metrów (30 stóp) od komputera.

 4. Kliknij prawym przyciskiem myszy ikonę Bluetooth SLN129897_en_US__1bluetooth icon-small w prawym dolnym rogu ekranu komputera.


 5. Kliknij polecenie Dodaj urządzenie Bluetooth.


 6. Przełącz urządzenie Bluetooth w tryb wykrywania. Urządzenie w trybie wykrywania może zostać odnalezione przez komputer, co jest zazwyczaj (lecz nie zawsze) sygnalizowane miganiem niebieskiej diody na urządzeniu (dodatkowe informacje na ten temat można znaleźć w instrukcji obsługi dostarczonej z urządzeniem Bluetooth).

  W przypadku urządzeń Bluetooth marki Dell sposób przełączania urządzenia w tryb wykrywania można ustalić, klikając jedną z poniższych pozycji. Następnie przejdź do punktu 7.


  Przełączanie klawiatury Bluetooth firmy Dell w tryb wykrywania
  1. Upewniwszy się, że urządzenie Bluetooth jest wyłączone, naciśnij przycisk zasilania znajdujący się pod spodem klawiatury.

  2. Znajdź i naciśnij przycisk znajdujący się pod spodem klawiatury w lewej górnej części.
   Dioda połączenia Bluetooth na klawiaturze miga, gdy klawiatura jest w trybie wykrywania, natomiast gdy nie jest ona w tym trybie, dioda jest wyłączona.


  Przełączanie myszy Bluetooth firmy Dell w tryb wykrywania
  1. Upewniwszy się, że urządzenie Bluetooth jest wyłączone, naciśnij przycisk zasilania znajdujący się pod spodem myszy.

  2. Znajdź i naciśnij przycisk znajdujący się pod spodem myszy w prawym górnym rogu.
   Dioda połączenia Bluetooth na myszy miga, gdy mysz jest w trybie wykrywania, natomiast gdy nie jest w tym trybie, dioda jest wyłączona.


  Przełączanie przenośnej myszy firmy Dell w tryb wykrywania
  1. Upewniwszy się, że urządzenie Bluetooth jest wyłączone, naciśnij przycisk zasilania znajdujący się pod spodem myszy.

  2. Znajdź i naciśnij przycisk połączenia znajdujący się pod spodem klawiatury w lewej górnej części.
   Dioda połączenia Bluetooth na myszy miga, gdy mysz jest w trybie wykrywania, natomiast gdy nie jest ona w tym trybie, dioda jest wyłączona.


  Przełączanie słuchawek stereofonicznych BH200 w tryb wykrywania
  1. Upewniwszy się, że urządzenie Bluetooth jest wyłączone, naciśnij przycisk zasilania znajdujący się na słuchawkach.

  2. Naciśnij i przytrzymaj środkowy przycisk odtwarzania/wstrzymania na prawej słuchawce, aż niebieska dioda zacznie migać. Trwa to zazwyczaj około 8 sekund.


  Przełączanie przenośnego głośnika Bluetooth AD211 firmy Dell w tryb wykrywania
  1. Upewniwszy się, że urządzenie Bluetooth jest wyłączone, naciśnij przycisk zasilania znajdujący się na końcu głośnika.

  2. Znajdź przycisk Bluetooth poniżej przycisku zasilania, naciśnij go i przytrzymaj przez dwie sekundy.
   Dioda połączenia Bluetooth zacznie migać na biało, informując o przejściu urządzenia w tryb wykrywania.


  Przełączanie bezprzewodowej myszy dotykowej Dell WM713 w tryb wykrywania
  1. Naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania przez dwie sekundy.

   Dioda stanu zasilania zacznie migać na niebiesko, informując o przejściu urządzenia w tryb wykrywania.


 7. Kliknij, aby podświetlić żądane urządzenie, a następnie kliknij przycisk Dalej.


 8. Może pojawić się żądanie wprowadzenia klucza podanego w dokumentacji dołączonej do urządzenia Bluetooth; w tym przypadku należy wprowadzić klucz i nacisnąć przycisk Next (Dalej).


 9. Kreator przeprowadzi parowanie dwóch urządzeń i zakończy swoją pracę. Kliknij przycisk Zamknij.

Powrót do góry


2. Dodatkowe informacje dotyczące rozwiązywania problemów w sytuacji, gdy nie udało się skojarzyć karty Bluetooth

Kliknij poniższe łącze, aby uzyskać dodatkowe informacje dotyczące rozwiązywania problemów z brakiem parowania karty Bluetooth firmy Dell.
Nie udało się skojarzyć adaptera Bluetooth firmy Dell

Powrót do góry

Mais informações

Propriedades do artigo


Produto afetado

Home & Office Networking

Data da última publicação

08 jan. 2024

Versão

7

Tipo de artigo

How To