Avançar para o conteúdo principal
 • Efetuar encomendas de forma rápida e fácil
 • Ver todas as encomendas e controlar o seu estado de expedição
 • Criar e aceder a uma lista dos seus produtos
 • Gerencie seus sites, produtos e contatos de nível de produto da Dell EMC usando o Company Administration.

Připojení počítače Dell k zařízení Bluetooth v systému Windows 8 (8.1)

Resumo: Článek vás kromě základní asistence při odstraňování problémů také provede párováním počítače Dell s technologií Bluetooth® s externím zařízením Bluetooth v systému Windows 8 (8.1).

Este artigo pode ter sido traduzido automaticamente. Se você tiver comentários sobre a qualidade dele, conte-nos usando o formulário na parte inferior da página.

Conteúdo do artigo


Instruções

Obsah:

 1. Spárování se zařízením Bluetooth (nové a opětovné)
 2. Řešení dalších potíží v případě nespárování adaptéru Dell Bluetooth

Cílem tohoto článku je kromě poskytnutí pomoci s odstraňováním základních problémů také projít s vámi spárování počítače Dell podporujícího technologii Bluetooth s externím zařízením Bluetooth.


Pokyny pro ostatní verze systému Windows najdete v článku znalostní báze Dell Knowledge Base Oprava, připojení a informace o rozhraní Bluetooth.

1. Spárování se zařízením Bluetooth (nové a opětovné)

 1. Ve stolním počítači zobrazte všechny skryté ikony kliknutím na šipku Zobrazit skryté ikony v pravém dolním rohu obrazovky.


 2. Vyhledejte ikonu Bluetooth SLN129897_en_US__1bluetooth icon-small. Porovnejte stav s tabulkou 1.

  Tabulka 1: Stav Bluetooth
  Ikona Bluetooth Stav
  SLN129897_en_US__2Bluetooth enabled Povoleno – Adaptér Bluetooth je připraven ke spárování s dalším zařízením Bluetooth.
  SLN129897_en_US__3Bluetooth connected
  Připojeno – Adaptér Bluetooth je již připojen k zařízení Bluetooth (pokud nejde o požadované zařízení, bude nutné jej znovu spárovat).
  SLN129897_en_US__4Bluetooth disabled Zakázáno – Bezdrátový přepínač je vypnutý. Informace o tom, jak zapnout bezdrátový přepínač, naleznete v 
  online uživatelské příručce.
  Žádné Pokud se nezobrazuje žádná ikona, je nutné nainstalovat ovladač Bluetooth. Informace jsou uvedeny v článku znalostní databáze Dell:
  Postup stažení a instalace ovladačů Dell

 3. Zkontrolujte, zda jsou splněny následující podmínky:

  • V párovaném zařízení Bluetooth jsou čerstvé baterie.
  • V počítači je nainstalován bezdrátový adaptér Dell Bluetooth.
  • Je nainstalován nejaktuálnější ovladač adaptéru Bluetooth. Pokud si nejste jisti, prostudujte článek znalostní databáze Dell: Postup stažení a instalace ovladačů Dell
  • Zařízení Bluetooth, které chcete spárovat, se nachází ve vzdálenosti maximálně 10 metrů od počítače.

 4. V pravém dolním rohu obrazovky klikněte pravým tlačítkem myši na ikonu Bluetooth SLN129897_en_US__1bluetooth icon-small.


 5. Klikněte na položku Přidat zařízení Bluetooth.


 6. Přepněte zařízení Bluetooth do režimu zjišťování. Režim zjišťování umožňuje počítači dané zařízení nalézt. Obvykle je signalizován blikáním modrého indikátoru LED na zařízení, není to ale vždy podmínkou (další pokyny naleznete v příručce vlastníka zařízení Bluetooth).

  Kliknutím na následující odkazy se dozvíte jak přepnout do režimu zjišťování zařízení Bluetooth značky Dell. Pak pokračujte krokem 7.


  Přepněte klávesnici Dell Bluetooth do režimu zjišťování
  1. Pokud je zařízení Bluetooth vypnuté, stiskněte vypínač umístěný na spodní straně klávesnice.

  2. Vyhledejte a stiskněte tlačítko, které se nachází vlevo nahoře pod klávesnicí.
   Indikátor LED režimu Bluetooth na horní straně klávesnice bliká, je-li klávesnice v režimu zjišťování. Jinak zůstává indikátor vypnutý.


  Přepněte myš Bluetooth společnosti Dell do režimu zjišťování
  1. Pokud je zařízení Bluetooth vypnuté, stiskněte vypínač umístěný na spodní straně myši.

  2. Vyhledejte a stiskněte tlačítko, které se nachází vpravo nahoře na spodní straně myši.
   Indikátor LED režimu Bluetooth na horní straně myši bliká, je-li myš v režimu zjišťování. Jinak zůstává indikátor vypnutý.


  Přepněte myš Travel společnosti Dell do režimu zjišťování
  1. Pokud je zařízení Bluetooth vypnuté, stiskněte vypínač umístěný na spodní straně myši.

  2. Vyhledejte a stiskněte tlačítko pro připojení, které se nachází vlevo nahoře pod klávesnicí.
   Indikátor LED režimu Bluetooth na horní straně myši bliká, je-li myš v režimu zjišťování. Jinak zůstává indikátor vypnutý.


  Přepněte stereofonní sluchátka BH200 Bluetooth do režimu zjišťování
  1. Pokud je zařízení Bluetooth vypnuté, stiskněte vypínač na sluchátkách.

  2. Stiskněte středové tlačítko pro přehrávání/pozastavení na pravém krytu sluchátka a podržte je, dokud nezačne blikat modrý indikátor LED. Potrvá to přibližně 8 sekund.


  Přepněte přenosný reproduktor Dell AD211 Bluetooth do režimu zjišťování
  1. Pokud je zařízení Bluetooth vypnuté, stiskněte vypínač umístěný na straně reproduktoru.

  2. Stiskněte na 2 sekundy tlačítko Bluetooth umístěné pod vypínačem.
   Pokud je zařízení v režimu zjišťování, kontrolka LED rozhraní Bluetooth bliká.


  Přepněte bezdrátovou dotykovou myš Dell WM713 do režimu zjišťování
  1. Na dvě sekundy stiskněte tlačítko napájení.

   Když je zařízení v režimu zjišťování, kontrolka napájení modře bliká.


 7. Kliknutím zvýrazněte požadované zařízení a poté klikněte na tlačítko Další.


 8. Pravděpodobně budete vyzvání k zadání přístupového klíče uvedeného v dokumentaci k zařízení Bluetooth. Pokud ano, zadejte přístupový klíč a klikněte na tlačítko Další.


 9. Průvodce spáruje obě zařízení a ukončí se. Klikněte na tlačítko Zavřít.

Zpět na začátek


2. Řešení dalších potíží v případě nespárování adaptéru Dell Bluetooth

Kliknutím na následující odkaz zobrazíte další kroky pro odstraňování problémů v případě, že se adaptér Dell Bluetooth nespároval.
Adaptér Dell Bluetooth se nespároval

Zpět na začátek

Mais informações

Propriedades do artigo


Produto afetado

Home & Office Networking

Data da última publicação

08 jan. 2024

Versão

7

Tipo de artigo

How To