Avançar para o conteúdo principal
 • Efetuar encomendas de forma rápida e fácil
 • Ver todas as encomendas e controlar o seu estado de expedição
 • Criar e aceder a uma lista dos seus produtos
 • Gerencie seus sites, produtos e contatos de nível de produto da Dell EMC usando o Company Administration.

Felsöka problem med ljudinspelning

Resumo: Den här artikeln innehåller information om hur du felsöker och åtgärdar ljudinspelningsproblem eller problem med ljudinspelningen med mikrofonen på en Dell-dator.

Este artigo pode ter sido traduzido automaticamente. Se você tiver comentários sobre a qualidade dele, conte-nos usando o formulário na parte inferior da página.

Conteúdo do artigo


Sintomas

Felsök den interna eller externa mikrofonen

Längd: 01:41
När det är tillgängligt kan språkinställningar för dold textning (undertexter) väljas med hjälp av ikonen Inställningar eller CC på den här videospelaren.

Har du problem med mikrofonen eller ljudinspelningen på Dell-datorn? Om du märker symtom som att mikrofonen inte fungerar, stammar, skakar, sprakar eller hackig inspelning, intermittenta problem med mikrofoninspelning, förvrängd inspelning, följer du felsökningsstegen nedan.

Causa

Ljud- eller ljudinspelningsproblemen kan orsakas av en föråldrad ljuddrivrutin, ljudinspelningsinställningar, ingen mikrofon tillgänglig på datorn, felaktig mikrofon eller mikrofoninställningar i programvara från tredje part, som Skype, Zoom, Microsoft Teams, Google Hangouts, Google Meet, Discord och så vidare, som du använder.

Resolução

Expandera avsnitten nedan för mer information och följ felsökningsstegen i tur och ordning.

Om du behöver hjälp med ljud- eller ljuduppspelningsproblem kan du läsa om hur du felsöker problem med inget ljud på datorn eller problem med ljuduppspelning.

Dell Technologies rekommenderar att du ser till att enhetsdrivrutinerna och BIOS är uppdaterade med hjälp av SupportAssist-programmet för optimal inspelningsprestanda och för att lösa vanliga mikrofonrelaterade problem.

Så här kör du SupportAssist-programmet.

 1. Tryck och håll ned Windows-tangenten (Windows-knappen) och tryck sedan på q-tangenten.
 2. I sökrutan skriver du SupportAssist.
 3. Välj SupportAssist (app) i listan.
  Obs! Om SupportAssist inte visas i sökresultaten går du till sidan SupportAssist för datorer och surfplattor för information om hur du laddar ner och installerar SupportAssist.
 4. Tryck eller klicka på Starta nu för att köra testen.
  Obs! Du kan trycka eller klicka på nedåtpilen och sedan köra hårdvarutestet på varje komponent. Dell Technologies rekommenderar att du kör ett fullständigt datortest.
 5. SupportAssist kör ett test i taget och visar resultatet samt föreslagna åtgärder.

Optimera systemet med SupportAssist

Längd: 00:32
När det är tillgängligt kan språkinställningar för dold textning (undertexter) väljas med hjälp av ikonen Inställningar eller CC på den här videospelaren.

Mer information om hur du laddar ner och installerar drivrutiner för enheter, t.ex. drivrutiner för kretsuppsättning och ljuddrivrutiner, på din Dell-dator manuellt finns i artikeln Ladda ner och installera Dell-drivrutiner i Dells kunskapsbas.

Information om hur du laddar ner och uppdaterar BIOS på en Dell-dator finns i följande kunskapsbasartikel: Dell BIOS-uppdateringar.

Obs! Dell Technologies rekommenderar att du startar om datorn efter att du har installerat drivrutinsuppdateringarna.

Uppdatera systemkonfigurationen (BIOS)

Längd: 02:06
När det är möjligt kan språkinställningar för dold textning (undertexter) väljas med hjälp av ikonen Inställningar eller CC på den här videospelaren.

Om problemet kvarstår går du till nästa steg.

Överst på sidan

Följande ljudprestandaproblem kan uppstå om ljudkablarna eller ljudportarna på datorn är skadade:

 • Mikrofonen slutar fungera eller fungerar intermittent.
 • Hackigt eller förvrängt ljud
 • Statiskt brus, även kallat vitt brus

Ljudportarna utsätts för element som kan orsaka ansamling av damm eller till och med fysisk skada. Om du märker att porten eller kontakten är dammig eller har andra föroreningar använder du en tryckluftsbehållare för att rengöra portarna. Se vår vägledning för att hålla din utrustning från Dell Technologies ren.

Varning! Använd inte någon typ av rengöringsmedel eller vatten och inte ens en fuktig trasa. Koppla bort ljudkabeln innan du använder en tryckluftsbehållare för att rengöra portarna.

Om du upptäcker någon fysisk skada kontaktar du Dells tekniska support för att få mer information om tillgängliga reparationsalternativ i din region.

Gå till nästa steg om du inte hittar några skador.

Överst på sidan

En enkel omstart kan lösa många problem nästan omedelbart. Att starta om datorn är ett effektivt sätt att rensa minnet (RAM) och säkerställa att alla felande processer och tjänster som startade stängs av.

När datorn startas om stängs alla program som körs på datorn och i aktivitetsfältet samt en mängd andra tjänster i bakgrunden som startats av olika program.

Varning! Innan du startar om datorn ska du se till att bokmärka öppna webbsidor samt spara alla öppna dokument och kalkylblad och annat osparat arbete.

Överst på sidan

Standardheadset eller -mikrofon

De flesta analoga mikrofonportarna är rosa och passar med den motsvarande rosa kontakten på ditt headset eller mikrofon. De flesta vanliga headset med mikrofoner är utformade för att fungera med den enda ljudkontakten på din bärbara dator.

Obs! Ljudportarna kanske inte har samma färg som är kodad på alla datorer. Se användarhandboken för din dator för att säkerställa att mikrofonen är ansluten till rätt port.

Att använda mobila hörlurar eller hörlurar med ett enda uttag fungerar inte på en dator som har två delade ljudportar (en port vardera för högtalare och mikrofon).


USB-headset eller -mikrofon

Prova att byta mellan USB-portar. Om du använder en USB-hubb kringgår du USB och ansluter USB-headsetet eller USB-mikrofonen direkt till USB-porten på datorn.


Bluetooth-headset eller -mikrofon

Se till att Bluetooth-headsetet har parkopplats med datorn och är markerat som standardenhet för inspelning på datorn. Mer information finns i avsnittet om felsökning av Bluetooth i denna artikel i Dells kunskapsbas.

Överst på sidan

Standardenheten för ljudinspelning är den enhet som Windows använder för att spela in eller lyssna på ljudet. När du ansluter en mikrofon, ett Bluetooth-headset eller en annan enhet med mikrofon till datorn kan du välja vilken enhet du vill använda som standard. Windows kan spela in ljud via mikrofonporten, den integrerade mikrofonen eller Bluetooth. Det är viktigt att välja rätt inspelningsenhet och kontrollera volyminställningarna för att inspelningen ska fungera på datorn.

Obs! Endast en enhet kan ställas in som standardmikrofon eller standardenhet för inspelning.

Ställa in en standardenhet för inspelning och kontrollera volyminställningarna

 1. Högerklicka på volymikonen i meddelandefältet (längst ned till höger) och välj Inspelningsenheter.
 2. Välj inspelningsenhet och klicka på Ange som standard.
 3. Klicka på OK.
 4. Klicka på volymikonen i meddelandefältet och ställ in volymen enligt dina önskemål.

Överst på sidan

Röstkommunikationsprogram som Skype, Zoom, Microsoft Teams, Google Hangouts, Google Meet, Discord och så vidare har sina egna ljudkontroller för att välja vilken inspelningsenhet eller mikrofon som ska användas som standard.

Vanligen är det här alternativet tillgängligt på inställningsmenyn i programmet. Platsen för ljudinställningarna kan variera mellan program. Se apptillverkarens webbplats för mer instruktioner om hur du kommer åt ljudinställningarna och väljer standardmikrofon.

Information om datorer med Windows 11 eller Windows 10 finns i följande artiklar i Dells kunskapsbas för att säkerställa att mikrofonen är korrekt aktiverad.

Överst på sidan

Microsoft Windows innehåller olika "felsökare" som är utformade för att snabbt diagnostisera och automatiskt lösa många datorproblem. Även om Windows felsökare inte kan åtgärda maskinvaruproblem är det bra att börja med dem om du stöter på ett problem med datorn. Windows-felsökare är inbyggda i Kontrollpanelen i Windows 11, Windows 10 och Windows 8.1 eller 8.

Hur kör jag Windows-felsökaren i Windows 11 eller Windows 10?

 1. Klicka på Start och välj Inställningar (verktygsikonen).
 2. Klicka på Uppdatering och säkerhet och välj Felsökning.
 3. Klicka på Spela in ljud och klicka sedan på Kör felsökaren.
 4. Följ anvisningarna på skärmen för att slutföra felsökningen.

Hur kör jag Windows-felsökaren i Windows 8.1 eller 8?

 1. Högerklicka på Start och välj Kontrollpanelen.
 2. Under System och säkerhet klickar du på Sök efter och åtgärda problem.
 3. Under Maskinvara och ljud klickar du på Felsök ljudinspelning.
 4. Följ anvisningarna på skärmen för att slutföra felsökningen.

Om problemet kvarstår går du till nästa steg.

Överst på sidan

Parkoppla Bluetooth-headsetet med datorn. Om du parkopplar din Bluetooth-enhet för första gången, se produktdokumentationen för din Bluetooth-enhet för enhetsspecifika parningsinstruktioner.

Obs! Efter ihopparningen ansluts Bluetooth-headsetet och datorn vanligtvis när de två enheterna är inom räckhåll för varandra med Bluetooth påslagen. Bluetooth-signalens räckvidd kan variera för olika Bluetooth-enheter.
Obs! För vissa Bluetooth-headset krävs en lösenkod för parkoppling och anslutning. Specifika anvisningar finns i användarhandboken för enheten.

Genom att köra ett diagnostiktest av maskinvaran kan du identifiera maskinvarurelaterade problem och få felsökningssteg för att lösa problemet. Börja med att köra ett diagnostiskt test av maskinvaran i Dell-datorn för att fastställa huruvida det rör sig om ett maskinvarufel. Dell erbjuder både inbyggd diagnostik och onlinediagnostik. Dell ePSA diagnostiktest av maskinvara kontrollerar om maskinvaruenheterna fungerar som de ska.

Köra ett diagnostiskt test av maskinvara med Dell SupportAssist

Om datorn kan starta i Windows och har en aktiv internetanslutning kör du ett diagnostiktest av maskinvaran på ljudkortet eller ljudkortet med hjälp av SupportAssist.

Köra Dells PSA (Pre-boot System Assessment) eller ePSA (enhanced Pre-boot System Assessment)

Om datorn inte kan starta i Windows eller inte har en aktiv internetanslutning följer du dessa steg för att köra ett diagnostiskt test.

 1. Starta om datorn.
 2. När Dell-logotypen visas trycker du på F12 tills menyn One-time Boot (engångsstart) visas.
 3. Använd piltangenterna för att välja Diagnostics och tryck på Enter-tangenten .
 4. Följ anvisningarna på skärmen och besvara dem på ett lämpligt sätt för att genomföra diagnostiken.
 5. Om testet körs utan problem går du till nästa steg.
 6. Om testet misslyckas ska du se till att skriva ned felkoden och valideringskoden och kontakta Dells tekniska support för att ta reda på vilka reparationsalternativ som är tillgängliga i din region.

ePSA Preboot System Assessment (Dells officiella tekniska support på YouTube)

Längd: 02:28
När det är tillgängligt kan språkinställningar för dold textning (undertexter) väljas med hjälp av ikonen Inställningar eller CC på den här videospelaren.

Utföra genomsökning av maskinvara – Dell SupportAssist

Längd: 02:11
När det är tillgängligt kan språkinställningar för dold textning (undertexter) väljas med hjälp av ikonen Inställningar eller CC på den här videospelaren.

Överst på sidan

Windows-uppdateringar kan stödja ditt Windows-operativsystem på många olika sätt. Windows-uppdateringar kan lösa specifika problem, skydda mot skadliga attacker eller till och med lägga till nya funktioner i operativsystemet.

Hur installerar jag Windows-uppdateringar i Windows 11, Windows 10 eller Windows 8 eller 8.1?

 1. Högerklicka på Start och klicka på Inställningar.
 2. I inställningarna klickar du på Uppdatering och säkerhet.
 3. Tryck på Windows Update på vänster sida.
 4. Klicka på Sök efter uppdateringar till höger.
 5. Starta om datorn efter att du har laddat ner och installerat uppdateringarna.

Om problemet kvarstår går du till nästa steg.

Överst på sidan

Systemåterställning är ett integrerat Windows-verktyg som skyddar och reparerar operativsystemet. Om det uppstår ett fel på datorn ska du först använda systemåterställningen innan du återställer datorn till fabriksinställningarna.

Lär dig hur du använder Systemåterställning i Microsoft Windows.

Om problemet kvarstår går du till nästa steg.

Överst på sidan

Om det diagnostiska testet på USB-portarna blev godkänt beror problemet antagligen på datorns programvara. Om problemet inte löstes med hjälp av felsökningsstegen ovan kan du som en sista utväg återställa datorns fabriksinställningar.

På hårddiskarna på Dell-datorer finns utrymme reserverat för ominstallation av operativsystemet. Den här metoden är den enklaste för att återställa datorn till fabriksinställningarna. Se till att säkerhetskopiera alla filer innan återställningen eftersom alla användardata raderas från datorn i processen.

Varning! Om du återställer fabriksinställningarna för datorn eller installerar om operativsystemet med ett återställningsmedium raderas alla data på datorn. Säkerhetskopiera alla viktiga data, som dokument, kalkylblad, bilder och videor innan du återställer eller installerar om operativsystemet.

Läs om hur du återställer datorn med hjälp av SupportAssist OS Recovery.

Obs! När du har återställt eller installerat om operativsystemet rekommenderar vi att du laddar ner och installerar de senaste drivrutinerna från Dells webbplats Drivrutiner och hämtningsbara filer.

Utför en återställning i Windows 11 eller Windows 10

Längd: 01:36
När det är tillgängligt kan språkinställningar för dold textning (undertexter) väljas med hjälp av ikonen Inställningar eller CC på den här videospelaren.

Överst på sidan

Mais informações

Propriedades do artigo


Produto afetado
Alienware, Inspiron, Legacy Desktop Models, OptiPlex, Vostro, XPS, G Series, G Series, Alienware, Inspiron, Latitude, Vostro, XPS, Legacy Laptop Models, Latitude Tablets, XPS Tablets, Fixed Workstations, Mobile Workstations , Dell Wired Headset – WH3024, Dell Pro Wired ANC Headset - WH5024, Dell Pro Wireless ANC Headset - WL5024 ...
Produto

Legacy Desktop Models, OptiPlex, Vostro, XPS, Latitude, Vostro, XPS, Legacy Laptop Models, Latitude Tablets, XPS Tablets, Mobile Workstations

Data da última publicação

01 fev. 2024

Versão

24

Tipo de artigo

Solution