Avançar para o conteúdo principal
 • Efetuar encomendas de forma rápida e fácil
 • Ver todas as encomendas e controlar o seu estado de expedição
 • Criar e aceder a uma lista dos seus produtos
 • Gerencie seus sites, produtos e contatos de nível de produto da Dell EMC usando o Company Administration.

Jak rozwiązać problemy z dźwiękiem lub nagrywaniem dźwięku

Resumo: Ten artykuł zawiera informacje na temat sposobów rozwiązywania problemów z mikrofonem i nagrywaniem dźwięku w komputerze firmy Dell.

Este artigo pode ter sido traduzido automaticamente. Se você tiver comentários sobre a qualidade dele, conte-nos usando o formulário na parte inferior da página.

Conteúdo do artigo


Sintomas

Rozwiązywanie problemów z mikrofonem wewnętrznym lub zewnętrznym

Czas trwania: 01:41
Gdy to możliwe, ustawienia języka podpisów (napisów) można wybrać przy użyciu ikony Ustawienia lub CC w tym odtwarzaczu wideo.

Masz problem z mikrofonem lub nagrywaniem dźwięku na komputerze firmy Dell? Jeśli zauważysz problemy, takie jak niedziałający mikrofon, zacinanie się dźwięku, zgrzytające, trzaskające lub przerywane nagrywanie, nieciągłe nagrywanie przy pomocy mikrofonu, zniekształcone nagrywanie, wykonaj poniższe czynności rozwiązywania problemów.

Causa

Problemy z nagrywaniem dźwięku mogą być spowodowane przez nieaktualny sterownik karty dźwiękowej, ustawienia nagrywania dźwięku, brak mikrofonu w komputerze, uszkodzony mikrofon lub ustawienia mikrofonu w używanym oprogramowaniu innych producentów, takich jak Skype, Zoom, Microsoft Teams, Google Hangouts, Google Meet, Discord itd.

Resolução

Rozwiń sekcję poniżej, aby uzyskać więcej informacji i wykonaj czynności związane z rozwiązywaniem problemów w podanej kolejności.

Aby rozwiązać problemy związane z dźwiękiem, przeczytaj artykuł Rozwiązywanie problemów z brakiem dźwięku lub odtwarzaniem dźwięku w komputerze.

Firma Dell Technologies zaleca upewnienie się, że sterowniki urządzeń i system BIOS są aktualne, przy użyciu aplikacji SupportAssist w celu zapewnienia optymalnej wydajności nagrywania i rozwiązania typowych problemów związanych z mikrofonem.

Aby uruchomić aplikację SupportAssist, wykonaj następujące czynności.

 1. Naciśnij i przytrzymaj klawisz Windows (Klawisz Windows), a następnie naciśnij klawisz q.
 2. W polu wyszukiwania wpisz SupportAssist.
 3. Wybierz SupportAssist (aplikacja) z listy.
  UWAGA: jeśli narzędzie SupportAssist nie pojawia się w wynikach wyszukiwania, przejdź do strony SupportAssist dla komputerów i tabletów, aby uzyskać informacje na temat pobierania i instalowania SupportAssist.
 4. Kliknij Rozpocznij teraz, aby uruchomić testy.
  UWAGA: można dotknąć lub kliknąć strzałkę w dół, a następnie uruchomić test sprzętu na każdym komponencie. Firma Dell Technologies zaleca przeprowadzenie pełnego testu komputera.
 5. Program SupportAssist uruchamia testy pojedynczo oraz przedstawia wyniki i sugerowane działania.

Optymalizacja systemu za pomocą aplikacji SupportAssist

Czas trwania: 00:32
Gdy to możliwe, ustawienia języka napisów kodowanych można wybrać przy użyciu ikony Ustawienia lub CC w tym odtwarzaczu wideo.

Aby dowiedzieć się, jak ręcznie pobrać i zainstalować sterownik urządzenia, taki jak sterownik chipsetu czy audio, na komputerze firmy Dell, sprawdź artykuł z bazy wiedzy firmy Dell Pobieranie i instalowanie sterowników firmy Dell.

Aby dowiedzieć się, jak pobrać i zaktualizować BIOS w komputerze firmy Dell, zapoznaj się z artykułem z bazy wiedzy firmy Dell Aktualizacje systemu BIOS firmy Dell.

UWAGA: firma Dell Technologies zaleca ponowne uruchomienie komputera po zainstalowaniu aktualizacji sterowników.

Aktualizacja ustawień systemu (BIOS)

Czas trwania: 02:06
Gdy to możliwe, ustawienia języka napisów kodowanych można wybrać przy użyciu ikony Ustawienia lub CC w tym odtwarzaczu wideo.

Jeśli problem nie został rozwiązany, przejdź do następnego kroku rozwiązywania problemów.

Powrót do góry

Poniższe problemy z dźwiękiem mogą wystąpić wskutek uszkodzeń kabla audio lub gniazd dźwiękowych w komputerze:

 • Mikrofon przestaje działać lub pracuje z przerwami.
 • Zniekształcenia dźwięku
 • Szum statyczny, zwany również białym szumem

Gniazda audio są wystawione na czynniki, które mogą powodować gromadzenie się kurzu lub nawet fizyczne uszkodzenia. Jeśli okaże się, że gniazdo lub złącze jest zakurzone albo zanieczyszczone w inny sposób, to należy użyć puszki ze sprężonym powietrzem, aby oczyścić gniazda i złącza. Przejrzyj Wskazówki dotyczące utrzymywania czystości sprzętu firmy Dell Technologies.

OSTRZEŻENIE: Nie należy używać żadnego płynu do czyszczenia, wody ani nawet wilgotnej szmatki. Przed użyciem sprężonego powietrza do czyszczenia gniazd odłącz kabel audio.

W przypadku zauważenia uszkodzeń fizycznych skontaktuj się z pomocą techniczną firmy Dell, aby dowiedzieć się więcej o opcjach naprawy dostępnych w danym regionie.

Jeśli nie ma żadnych uszkodzeń, przejdź do następnego kroku.

Powrót do góry

Zwykły ponowny rozruch może niemal natychmiast rozwiązać wiele problemów. Ponowne uruchomienie komputera jest skutecznym sposobem na wyczyszczenie pamięci (RAM) i upewnienie się, że wszystkie uruchomione wadliwe procesy i usługi zostaną wyłączone.

Ponowne uruchomienie komputera powoduje zamknięcie wszystkich aplikacji i oprogramowania działającego na komputerze, aplikacji działających na pasku zadań i dziesiątek innych usług, które mogą być uruchomione w tle i które zostały uruchomione przez różne aplikacje.

OSTRZEŻENIE: Przed ponownym uruchomieniem komputera należy zapisać zakładki otwartych stron internetowych, wszystkie otwarte dokumenty, arkusze kalkulacyjne lub inne efekty pracy.

Powrót do góry

Standardowy zestaw słuchawkowy lub mikrofon

Większość portów mikrofonu ma różowy kolor i ma przypisane różowe złącze w zestawie słuchawkowym lub mikrofonie. Większość standardowych zestawy słuchawkowych i mikrofonów jest przeznaczonych do pracy z jednym złączem audio notebooka.

UWAGA: gniazda audio mogą nie być oznaczone kolorem w przypadku każdego komputera. Przeczytaj Instrukcję użytkownika komputera, aby upewnić się, że mikrofon jest podłączony do odpowiedniego złącza.

Słuchawki przenośne lub słuchawki z pojedynczym złączem nie będą pasować do komputera z dwoma oddzielnymi portami audio (jeden port na głośniki i jeden port na mikrofon).


Zestaw słuchawkowy USB lub mikrofon

Spróbuj zmienić porty USB. Jeśli używasz koncentratora USB, pomiń port USB i podłącz zestaw słuchawkowy USB lub mikrofon bezpośrednio do portu USB w komputerze.


Zestaw słuchawkowy Bluetooth lub mikrofon

Upewnij się, że zestaw słuchawkowy Bluetooth jest sparowany z komputerem i wybrany jako domyślne urządzenie nagrywania na komputerze. Zapoznaj się z sekcją Rozwiązywanie problemów z Bluetooth w tym artykule bazy wiedzy firmy Dell.

Powrót do góry

Domyślne urządzenie nagrywania to urządzenie, które system Windows wykorzystuje do nagrywania dźwięku lub odtwarzania dźwięku. W przypadku podłączenia mikrofonu, zestawu słuchawkowego Bluetooth lub innego urządzenia z mikrofonem do komputera można określić, które urządzenie ma być domyślnie używane. System Windows może nagrywać dźwięku przez port mikrofonu, wbudowany mikrofon lub za pośrednictwem Bluetooth. Ważne jest, aby wybrać odpowiednie urządzenie nagrywania i sprawdzić ustawienia głośności nagrywania dźwięku na komputerze.

UWAGA: jako domyślny mikrofon lub urządzenie rejestrujące można ustawić tylko jedno urządzenie.

Aby ustawić domyślne urządzenie nagrywania i sprawdzić ustawienia głośności

 1. Kliknij prawym przyciskiem myszy ikonę głośnika w obszarze powiadomień (prawy dolny róg) i wybierz opcję Urządzenia do nagrywania.
 2. Wybierz urządzenie do nagrywania i kliknij przycisk Ustaw domyślne.
 3. Kliknij przycisk OK.
 4. Kliknij ikonę głośności na pasku powiadomień i ustaw głośność.

Powrót do góry

Oprogramowanie do komunikacji głosowej, takie jak Skype, Zoom, Microsoft Teams, Google Hangouts, Google Meet, Discord itd., posiada własne elementy sterujące funkcjami audio do wyboru domyślnego urządzenia nagrywania lub mikrofonu.

Zazwyczaj ta opcja jest dostępna w menu ustawień aplikacji. Lokalizacja ustawień dźwięku może się różnić w zależności od aplikacji. Aby uzyskać więcej informacji na temat uzyskiwania dostępu do ustawień dźwięku i wybierania mikrofonu domyślnego, zapoznaj się z witryną internetową producenta aplikacji.

W przypadku komputerów z systemem Windows 11 lub Windows 10 należy zapoznać się z poniższymi artykułami bazy wiedzy firmy Dell, aby upewnić się, że mikrofon jest prawidłowo włączony.

Powrót do góry

System Microsoft Windows oferuje różnorodne narzędzia do rozwiązywania problemów, które pozwalają na szybką diagnostykę i automatyczne rozwiązywanie problemów z komputerem. Chociaż narzędzie do rozwiązywania problemów systemu Windows nie może rozwiązać problemów sprzętowych, dobrze jest od niego zacząć w przypadku napotkania problemów z komputerem. Narzędzia do rozwiązywania problemów systemu Windows są wbudowane w panel sterowania w systemie Windows 11, Windows 10 oraz Windows 8.1 lub 8.

Jak uruchomić narzędzie do rozwiązywania problemów Windows w systemie Windows 11 lub Windows 10?

 1. Kliknij przycisk Start i wybierz opcję Ustawienia (ikona zębatki).
 2. Kliknij opcję Aktualizacje i zabezpieczenia i wybierz opcję Rozwiązywanie problemów.
 3. Kliknij opcję Nagrywanie dźwięku, a następnie kliknij opcję Uruchom narzędzie do rozwiązywania problemów.
 4. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby przeprowadzić proces rozwiązywania problemów.

Jak uruchomić narzędzie do rozwiązywania problemów w systemie Microsoft Windows 8.1 lub 8?

 1. Kliknij przycisk Start i wybierz Panel sterowania.
 2. W polu System i zabezpieczenia kliknij opcję Znajdź i rozwiąż problemy.
 3. W kategorii Sprzęt i dźwięk kliknij przycisk Rozwiązywanie problemów z nagrywaniem dźwięku.
 4. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby przeprowadzić proces rozwiązywania problemów.

Jeśli problem nie został rozwiązany, przejdź do następnego kroku rozwiązywania problemów.

Powrót do góry

Sparuj zestaw słuchawkowy Bluetooth z komputerem. Jeśli parujesz urządzenie Bluetooth po raz pierwszy, zapoznaj się z dokumentacją urządzenia Bluetooth, aby uzyskać instrukcje parowania dla określonych urządzeń.

UWAGA: po sparowaniu komputer łączy się z zestawem słuchawkowym Bluetooth za każdym razem, gdy te dwa urządzenia znajdują się w swoim zasięgu, a łączność Bluetooth jest włączona. Zasięg sygnału Bluetooth może być różny dla różnych urządzeń Bluetooth.
UWAGA: niektóre zestawy słuchawkowe Bluetooth mogą wymagać podania kodu podczas parowania. Zapoznaj się z instrukcją obsługi urządzenia, aby uzyskać szczegółowe informacje.

Przeprowadzenie testu diagnostycznego sprzętu może pomóc w zidentyfikowaniu problemów związanych ze sprzętem i uzyskaniu informacji na temat czynności naprawczych, które pozwolą rozwiązać problem. Aby sprawdzić, czy w komputerze firmy Dell nie występuje problem sprzętowy, zaleca się najpierw uruchomić diagnostykę sprzętu w komputerze. Firma Dell oferuje wbudowane narzędzia diagnostyczne oraz ich wersje online. Diagnostyka sprzętu ePSA firmy Dell sprawdza, czy urządzenia działają prawidłowo.

Uruchamianie testu diagnostycznego przy użyciu Dell SupportAssist

Jeśli komputer może uruchomić system Windows i nawiązać aktywne połączenie z Internetem, należy uruchomić test diagnostyczny sprzętu na karcie dźwiękowej, korzystając z SupportAssist.

Uruchamianie diagnostyki Dell Pre-boot System Assessment lub Enhanced Pre-boot System Assessment (Dell PSA lub ePSA)

Jeśli komputer nie może uruchomić systemu Windows lub nie ma aktywnego połączenia z Internetem, wykonaj poniższe czynności, aby uruchomić test diagnostyczny.

 1. Uruchom ponownie komputer.
 2. Na ekranie logo Dell naciskaj klawisz F12, aż pojawi się menu jednorazowego rozruchu.
 3. Użyj klawiszy strzałek, aby wybrać opcję Diagnostics (Diagnostyka), a następnie naciśnij klawisz Enter.
 4. Wykonuj polecenia wyświetlane na ekranie i odpowiednio udzielaj odpowiedzi, aby przeprowadzić diagnostykę.
 5. W przypadku pomyślnego wyniku testu przejdź do następnego kroku.
 6. Jeśli test zakończy się niepowodzeniem, zapisz kod błędu i kod weryfikacyjny, a następnie skontaktuj się z działem pomocy technicznej firmy Dell, aby uzyskać opcje naprawy dostępne w Twoim regionie.

ePSA Preboot System Assessment (oficjalny materiał pomocy technicznej firmy Dell w serwisie YouTube)

Czas trwania: 02:28
Gdy to możliwe, ustawienia języka podpisów (napisów) można wybrać przy użyciu ikony Ustawienia lub CC w tym odtwarzaczu wideo.

Skanowanie sprzętu — Dell SupportAssist

Czas trwania: 02:11
Gdy to możliwe, ustawienia języka napisów kodowanych można wybrać przy użyciu ikony Ustawienia lub CC w tym odtwarzaczu wideo.

Powrót do góry

Aktualizacje systemu Windows mogą na wiele sposobów poprawić działanie systemu operacyjnego Windows. Aktualizacje systemu Windows mogą rozwiązywać niektóre problemy, zapewniają ochronę przed złośliwymi atakami, a nawet mogą dodawać do systemu operacyjnego nowe funkcje.

Instalowanie aktualizacji systemu Windows w systemach Microsoft Windows 11, Windows 10, Windows 8 lub 8.1

 1. Kliknij prawym przyciskiem myszy przycisk Start, a następnie opcję Ustawienia.
 2. W panelu Ustawienia kliknij przycisk Aktualizacje i zabezpieczenia.
 3. W panelu po lewej stronie wybierz pozycję Windows Update.
 4. W panelu po prawej stronie kliknij opcję Sprawdź aktualizacje.
 5. Uruchom ponownie komputer po zakończeniu pobierania i instalowania aktualizacji.

Jeśli problem nie został rozwiązany, przejdź do następnego kroku rozwiązywania problemów.

Powrót do góry

Przywracanie systemu to wbudowane narzędzie systemu Windows, które służy do ochrony i naprawiania systemu operacyjnego. W przypadku wystąpienia problemów z komputerem, przed przywróceniem ustawień fabrycznych należy użyć narzędzia przywracania systemu.

Dowiedź się, Jak korzystać z funkcji przywracania systemu w systemie Microsoft Windows.

Jeśli problem nie został rozwiązany, przejdź do następnego kroku rozwiązywania problemów.

Powrót do góry

Jeśli testy diagnostyczne nie wykryły problemów z portami USB, to najprawdopodobniej problem jest spowodowany przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze. Jeśli powyższe instrukcje nie rozwiązały problemu, możesz spróbować przywrócić ustawienia fabryczne komputera jako ostatnią opcję.

Dyski twarde w komputerach firmy Dell mają zarezerwowaną niewielką ilość miejsca na potrzeby ponownej instalacji systemu operacyjnego. Jest to najprostsza metoda przywrócenia ustawień fabrycznych komputera. Proces przywracania ustawień fabrycznych usuwa z komputera wszystkie dane użytkownika, dlatego przed jego rozpoczęciem należy utworzyć kopię zapasową danych.

OSTRZEŻENIE: przywracanie domyślnych ustawień fabrycznych komputera lub ponowna instalacja systemu operacyjnego z użyciem dowolnego nośnika odzyskiwania spowoduje usunięcie wszystkich danych z komputera. Pamiętaj o utworzeniu kopii zapasowej wszystkich ważnych danych, takich jak dokumenty, arkusze kalkulacyjne, zdjęcia, filmy itp. przed rozpoczęciem przywracania lub ponownej instalacji systemu operacyjnego.

Dowiedz się, jak przeprowadzić Przywracanie komputera za pomocą narzędzia SupportAssist OS Recovery.

UWAGA: po przywróceniu lub ponownej instalacji systemu operacyjnego zaleca się pobranie i zainstalowanie najnowszych sterowników urządzeń z witryny internetowej firmy Dell Sterowniki i pliki do pobrania.

Resetowanie hasła w systemie Windows 11 lub Windows 10

Czas trwania: 01:36
Gdy to możliwe, ustawienia języka napisów kodowanych można wybrać przy użyciu ikony Ustawienia lub CC w tym odtwarzaczu wideo.

Powrót do góry

Mais informações

Propriedades do artigo


Produto afetado
Alienware, Inspiron, Legacy Desktop Models, OptiPlex, Vostro, XPS, G Series, G Series, Alienware, Inspiron, Latitude, Vostro, XPS, Legacy Laptop Models, Latitude Tablets, XPS Tablets, Fixed Workstations, Mobile Workstations , Dell Wired Headset – WH3024, Dell Pro Wired ANC Headset - WH5024, Dell Pro Wireless ANC Headset - WL5024 ...
Produto

Legacy Desktop Models, OptiPlex, Vostro, XPS, Latitude, Vostro, XPS, Legacy Laptop Models, Latitude Tablets, XPS Tablets, Mobile Workstations

Data da última publicação

01 fev. 2024

Versão

24

Tipo de artigo

Solution