Перейти к основному содержимому
 • Простое и быстрое размещение заказов
 • Просмотр заказов и отслеживание состояния доставки
 • Создание списка продуктов и доступ к нему
 • Управление узлами, продуктами и контактами уровня продуктов Dell EMC с помощью Company Administration.

Kjøre LCD-BIST (innebygd selvtest) på en bærbar Dell-PC

Сводка: Denne artikkelen inneholder informasjon om hvordan du kjører BIST-diagnostikk (LCD built-in self-test) på en bærbar Dell-PC. Diagnostikk for innbygd selvtest av LCD (BIST) hjelper deg med å analysere og identifisere om skjermproblemene på en bærbar Dell-PC er iboende i LCD-skjermen. ...

Возможно, эта статья была переведена автоматически. Если вы хотите поделиться своим мнением о ее качестве, используйте форму обратной связи в нижней части страницы.

Содержание статьи


Инструкции

Kjør LCD-BIST for å se om problemet med forvrengt video er til stede

Varighet: 00:21
Når det er tilgjengelig, kan språkinnstillingene for teksting for hørselshemmede (undertekster) velges ved hjelp av Innstillinger eller CC-ikonet på denne videospilleren.


Hvis LCD-skjermen på en bærbar Dell-PC opplever noen av følgende symptomer, kan en diagnostikktest hjelpe deg med å identifisere om skjermproblemet ligger i LCD-skjermen.

 • Flimmer
 • Uklart, uklart eller forvrengt bilde
 • Horisontale eller vertikale linjer
 • Geometrisk forvrengning eller skjevt bilde
 • Forvrengte eller falmende farger
 • Lyse eller døde piksler
 • Lyslekkasje
 • Brennende bilde, lys eller svart flekk
 • Bobler eller luftlommer

Hvis skjermproblemet er med en Dell-skjerm, kan du se følgende artikkel i Dells kunnskapsbase Slik kjører du en diagnostikktest på en Dell-skjerm.

Skjerm- eller videoproblemer kan skyldes utdaterte grafikkdrivere, maskinvarefeil (LCD-skjerm) eller feil videoinnstillinger på datamaskinen.

Hvis du kjører en diagnostikktest på LCD-skjermen, kan du finne ut om problemet skyldes et iboende maskinvareproblem på LCD-skjermen.

LCD-BIST (innebygd selvtest)

Bærbare Dell-PC-er har et innbygd diagnostikkverktøy som hjelper deg med å avgjøre om skjermproblemene skyldes LCD-skjermen på den bærbare Dell-PC-en, skjermkortet (GPU) eller skjerminnstillingene på datamaskinen. Hvis du oppdager skjermabnormiteter som flimring, forvrengning, klarhetsproblemer, uklare eller uskarpe bilder, horisontale eller vertikale linjer, fargetoning, bobler, er det lurt å isolere LCD-skjermen ved å kjøre en diagnostikktest. Den innbygde LCD-selvtesten kan startes på to måter:

Fremgangsmåte 1

 1. Slå av datamaskinen.
 2. Koble fra alle enheter som er koblet til datamaskinen.
 3. Koble strømadapteren (laderen) til datamaskinen.
 4. Kontroller at LCD-skjermen er ren (ikke støv på skjermoverflaten).
 5. Trykk på og hold nede D-tasten , og slå på datamaskinen for å gå inn i innbygd selvtest (BIST)-modus for LCD-skjermen. Fortsett å holde nede D-tasten til du ser fargesøyler på LCD-skjermen.
 6. Skjermen viser flere fargelinjer og endrer farge til svart, hvitt, rødt, grønt og blått.
 7. Undersøk skjermen nøye for problemer.
 8. Trykk på Esc-tasten for å avslutte.
 9. Hvis skjermproblemene ikke finnes i den innebygde selvtestmodusen, kan du se følgende kunnskapsartikkel fra Dell: How to Troubleshoot Display or Video Issues on a Dell Laptop .
 10. Hvis skjermproblemene er til stede i modus for innebygd selvtest, kontakter du Dells tekniske kundestøtte for å få reparasjonsalternativer som er tilgjengelige der du befinner deg.

Fremgangsmåte 2

 1. Slå av datamaskinen.
 2. Koble fra alle enheter som er koblet til datamaskinen.
 3. Koble strømadapteren (laderen) til datamaskinen.
 4. Kontroller at LCD-skjermen er ren (ikke støv på skjermoverflaten).
 5. Trykk på og hold nede Fn-tasten , og slå på datamaskinen for å gå inn i diagnostikkmodus før oppstart. Fortsett å holde nede Fn-tasten til du ser diagnostikkskjermbildet før oppstart.
  MERK: SupportAssist Pre-boot System Assessment eller Enhanced Pre-Boot System Assessment (ePSA) sjekker maskinvaren og rapporterer eventuelle maskinvarefeil. Skriv ned feilkoden eller feilmeldingen og valideringskoden, og kontakt Dells tekniske kundestøtte for å få reparasjonsalternativer som er tilgjengelige der du befinner deg.
 6. Når du ser meldingen «Do you see the color bars? Ja/Nei", trykker du på N-tasten for å gå til innebygd LCD-selvtestmodus.
  MERK: Hvis du ikke svarer på 30 sekunder, antar diagnostikktesten at du svarer Nei , og går inn i den innebygde LCD-selvtesten (BIST).
 7. Skjermen viser flere fargelinjer og endrer farge til svart, hvitt, rødt, grønt og blått.
 8. Undersøk skjermen nøye for problemer.
 9. Datamaskinen starter på nytt når de gjenværende testene er fullført.
 10. Hvis skjermproblemene ikke finnes i den innebygde selvtestmodusen, kan du se følgende kunnskapsartikkel fra Dell: How to Troubleshoot Display or Video Issues on a Dell Laptop .
 11. Hvis skjermproblemene er til stede i modus for innebygd selvtest, kontakter du Dells tekniske kundestøtte for å få reparasjonsalternativer som er tilgjengelige der du befinner deg.
Merk: Eier du en bærbar Dell-PC? Send inn den bærbare PC-en for reparasjon i garantien, så vil vi diagnostisere og løse det skjerm- eller videorelaterte problemet. Denne tjenesten er bare tilgjengelig i Canada, Frankrike, Italia, Nederland, Polen, Storbritannia og USA.

Tilbake til toppen

Дополнительная информация

Retningslinjer for skjermvedlikehold

Hvis du vil vite mer om anbefalte fremgangsmåter for håndtering og bruk av en bærbar Dell-PC, kan du se følgende artikkel i Dells kunnskapsbase Anbefalte fremgangsmåter for produktbruk og håndtering for bærbare Dell-PC-er.

Hvis du vil vite mer om generelle retningslinjer for vedlikehold, kan du se følgende artikkel i Dells kunnskapsbase Generelle retningslinjer for vedlikehold av en Dell-datamaskin.

Tilbake til toppen


Sikkerhetsopplysninger

For skjermer med glansede deksler bør du vurdere plasseringen av skjermen siden dekselet kan føre til forstyrrende refleksjoner fra lys fra omgivelsene og lyse overflater.

ADVARSEL: Bruk av andre kontroller, justeringer eller prosedyrer enn det som er spesifisert i brukerhåndboken , kan føre til eksponering for støt, elektriske farer og/eller mekaniske farer.

Hvis du vil vite mer om sikkerhetsinstruksjonene, kan du se følgende artikkel i Dells kunnskapsbase Sikkerhetsforholdsregler ved arbeid med elektronisk og elektrisk utstyr.

For FCC-erklæringer (bare USA) og annen forskriftsmessig informasjon kan du se nettsiden for overholdelse av forskrifter på www.dell.com/regulatory_compliance.

Tilbake til toppen


Vanlige spørsmål

Klikk for å utvide en del for å få mer informasjon. Du kan også klikke på Vis alle eller Skjul alle for å utvide eller lukke alle delene samtidig.

 1. Gå til nettstedet for Dell-håndbøker.
 2. Finn Dell-skjermen din:
  1. Angi modellnummer eller service-ID for skjermen, og klikk deretter på Søk.
  2. Eller klikk på Bla gjennom alle produkter, velg Elektronikk og tilbehør, Skjermer og tilbehør og velg din Dell-skjerm fra katalogen.
 3. Under Dokumentasjon finner du Håndbøker og dokumenter og klikker på Vis PDF ved siden av brukerveiledningen for skjermen.
 4. I brukerveiledningen går du til Feilsøking, bla deretter til Innebygd diagnostikk.
 5. Følg instruksjonene for å kjøre den innbygde selvtesten på Dell-skjermen.
 6. Hvis skjermproblemene ikke finnes i den innebygde selvtestmodusen, kan du se følgende kunnskapsartikkel fra Dell: How to Troubleshoot Display or Video Issues on a Dell Monitor.
 7. Hvis den innebygde selvtestmodusen viser skjermproblemer, kontakter du Dells tekniske støtte for å få reparasjonsalternativer.

Det er lurt å kjøre en diagnostikktest for innebygd LCD-selvtest (BIST) på den bærbare PC-en for å isolere problemer med LCD-skjermen.

Hvis diagnostikktesten for LCD-selvtest (BIST) bestått, fungerer LCD-skjermen på den bærbare PC-en på riktig måte. Skjermproblemet kan skyldes en utdatert grafikkdriver eller feil videoinnstillinger. Følg feilsøkingsinstruksjonene i følgende kunnskapsartikkel fra Dell: Slik feilsøker du skjerm- eller videoproblemer på en bærbar Dell-PC.

Hvis diagnostikktesten for den innbygde LCD-selvtesten (BIST) mislyktes, kontakter du Dells tekniske støtte for å få reparasjonsalternativer som er tilgjengelige der du befinner deg.

Tilbake til toppen


Anbefalte artikler

Her er noen anbefalte artikler relatert til dette emnet som kan være av interesse for deg.


Slik kjører du innbygd LCD-selvtest på en bærbar Dell-PC

Varighet: 00:24
Når det er tilgjengelig, kan språkinnstillingene for teksting for hørselshemmede (undertekster) velges ved hjelp av Innstillinger eller CC-ikonet på denne videospilleren.

Свойства статьи


Затронутый продукт

Chromebook, G Series, Alienware, Inspiron, Latitude, Vostro, XPS, Legacy Laptop Models

Дата последней публикации

01 Apr 2024

Версия

14

Тип статьи

How To