Ga naar hoofdinhoud
 • Snel en eenvoudig bestellen
 • Bestellingen en de verzendstatus bekijken
 • Een lijst met producten maken en openen
 • Beheer uw Dell EMC locaties, producten en contactpersonen op productniveau met Company Administration.

Dell Migrate Gebruikershandleiding

Gegevens van de oude pc migreren en wissen

Vereisten

 • Voor de datamigratie moet het besturingssysteem dat op de oude pc is geïnstalleerd, Windows 7 of hoger zijn.
 • Voor het wissen van data moet het besturingssysteem dat op de oude pc is geïnstalleerd, Windows 8.1 of hoger zijn.
 • .NET Framework 4.5 of hoger moet op de oude pc zijn geïnstalleerd. Zie .NET Framework bijwerken.
 • Het besturingssysteem dat op de nieuwe pc is geïnstalleerd, moet Windows 10 of hoger zijn.
 • U moet als beheerder zijn aangemeld op zowel de oude als de nieuwe pc.
 • Zowel de oude als de nieuwe pc moet met hetzelfde netwerk zijn verbonden.
 • Zowel de oude als de nieuwe pc moet tijdens het datamigratieproces op een stopcontact zijn aangesloten.
 • U moet dezelfde landinstellingen op zowel de oude als de nieuwe pc selecteren. De landinstellingen op de pc moeten worden ondersteund door Migrate. Zie Tabel 1.

Stappen

 1. Voer op uw nieuwe Dell pc in het zoekvak naast het startpictogram op de taakbalk SupportAssist in. Klik op SupportAssist in de lijst met resultaten.

  Download en installeer SupportAssist als SupportAssist niet op uw pc is geïnstalleerd. Raadpleeg de laatste versie van de gebruikershandleiding SupportAssist for Home PCs op de documentatiepagina SupportAssist for Home PCs voor meer informatie over het installeren van SupportAssist.

 2. Voer een van de volgende stappen uit:
  • Klik op Ja op de banner Wilt u Dell Migrate starten.
  • Klik op Nu gaan in het gedeelte Dell Migrate kan u helpen uw bestanden en instellingen naar uw nieuwe pc te kopiëren en kan veilig data van uw oude pc wissen.
  Afbeelding 1. SupportAssist op uw nieuwe pc
  De pagina Dell Migrate wordt weergegeven.
 3. Klik op Algemene voorwaarden om het servicecontract te lezen.
 4. Klik op Aan de slag gaan.

  Als u Dell Migrate niet kunt starten, raadpleeg Problemen oplossen met het starten van Migrate via SupportAssist.

  Afbeelding 2. De pagina Dell Migrate op uw nieuwe pc
  De pagina Migrate op uw nieuwe pc
 5. Als u zich op uw nieuwe pc op een netwerk bevindt dat niet als een vertrouwd netwerk is geclassificeerd, voert u een van de volgende stappen uit:
  • Klik op Vertrouwd netwerk als u het netwerk herkent en vertrouwt om door te gaan met de migratie.
  • Klik op Annuleren als u het netwerk niet vertrouwt. Maak opnieuw verbinding met een netwerk dat u vertrouwt en start het proces opnieuw.
  Afbeelding 3. Beveiligingsinstellingen op uw nieuwe pc voor niet-vertrouwd netwerk
  Beveiligingsinstellingen op uw nieuwe pc voor niet-vertrouwd netwerk
  Migrate probeert uw nieuwe pc met de oude pc te verbinden. Er worden ook instructies weergegeven voor het downloaden en installeren van Dell Data Assistant.
  Afbeelding 4. Instructies voor het downloaden en installeren van Dell Data Assistant
  De te volgen stappen op de oude pc zoals weergegeven op uw nieuwe pc
 6. Download Dell Data Assistant op uw oude pc via www.dell.com/DataAssistant en installeer deze.
  Afbeelding 5. Download en installeer Dell Data Assistant op uw oude pc
 7. Voer Dell Data Assistant uit.
  Afbeelding 6. Dell Data Assistant op uw oude pc
  Dell Data Assistant op uw oude pc
  Dell Data Assistant voert de vereiste voorcontroles uit op uw oude pc en geeft een melding als er niet aan één van de voorcontroles is voldaan. Voor meer informatie over de voorcontroles die door Migrate worden uitgevoerd, raadpleeg Detectie van apparaten en voorcontroles.
 8. Als uw oude pc niet met een vertrouwd netwerk is verbonden, voert u één van de volgende stappen uit:
  • Klik op Vertrouwd netwerk als u het netwerk herkent en vertrouwt om door te gaan met de migratie.
  • Klik op Annuleren als u het netwerk niet vertrouwt. Maak opnieuw verbinding met een netwerk dat u vertrouwt en start het proces opnieuw.
  Afbeelding 7. Beveiligingsinstellingen voor niet-vertrouwd netwerk op uw oude pc
  Het netwerk op uw oude pc vertrouwen
  De pagina Dell Migrate wordt weergegeven.
 9. Klik op Aan de slag om zowel de oude als de nieuwe pc te verbinden. Voor meer informatie over het migratieproces, raadpleeg Migrate starten.
  Afbeelding 8. Dell Migrate op uw oude pc.
  Welkomstpagina op uw oude pc
  Dell Migrate probeert uw oude pc met de nieuwe pc te verbinden.
  Afbeelding 9. De nieuwe pc op uw oude pc detecteren
  De pc's op uw oude pc detecteren
  Nadat Migrate uw nieuwe pc op het netwerk identificeert, wordt er op uw oude pc een verificatiecode weergegeven.
  Afbeelding 10. Verificatiecode op uw oude pc
  De code wordt op uw oude pc weergegeven
 10. Voer de verificatiecode in op uw nieuwe pc.
  Nadat de oude en de nieuwe pc zijn gekoppeld, wordt er een melding weergegeven op uw oude pc met de mededeling dat de pc's gekoppeld zijn. U moet ervoor zorgen dat zowel de oude als de nieuwe pc tijdens het migratieproces met hetzelfde netwerk verbonden blijven. Elk probleem in de verbinding beëindigt het migratieproces. Voor meer informatie over de problemen die verband houden met het aansluiten van de pc's, raadpleeg Codeverificatie.
  Afbeelding 11. De melding over de gekoppelde pc's wordt op de oude pc weergegeven
  De verbonden pc's worden op de oude pc weergegeven
 11. Als het Windows-gebruikersaccount op zowel de oude als de nieuwe pc niet overeenkomen, wordt een melding weergegeven om te bevestigen of u verschillende gebruikersaccounts wilt gebruiken voor het migratieproces. Voer een van de volgende stappen uit:
  • Klik op Doorgaan om door te gaan met de migratie.
  • Klik op Doorgaan om de migratie te annuleren. Meld u af en meld u aan bij het Windows-gebruikersaccount dat dezelfde naam heeft als dat van het gebruikersaccount op de oude pc.
  Als de gebruikersaccounts hetzelfde zijn, kunt u deze stap overslaan. Voor meer informatie over het migreren van meerdere gebruikersaccounts met behulp van Migrate, raadpleeg Meerdere accounts migreren.
  Afbeelding 12. Verschillende gebruikersaccounts op oude en nieuwe pc's
  De gebruikersaccounts op de oude pc en de nieuwe pc komen niet overeen wordt weergegeven op uw nieuwe pc
  Migrate zoekt op de oude pc naar de bestanden en instellingen die van de oude pc naar de nieuwe pc moeten worden gemigreerd.
  Afbeelding 13. Op uw nieuwe pc zoeken naar bestanden en instellingen op de oude pc
  Op uw nieuwe pc zoeken naar bestanden en instellingen op de oude pc
  Afbeelding 14. Zoeken naar bestanden en instellingen op uw oude pc
  Zoeken naar bestanden en instellingen op uw oude pc
 12. Als u het migratieproces wilt overslaan en alleen de oude pc wilt wissen, klikt u op de oude pc op Deze pc wissen.
 13. Voer een van de volgende stappen uit:
  • Klik op Alles voor mij verplaatsen om alle gebruikersbestanden en -instellingen van de oude pc naar de nieuwe pc te verplaatsen. De ondersteunde gebruikersbestanden en -instellingen worden door Dell Migrate geïdentificeerd en vooraf geselecteerd.
  • Klik op Laat me kiezen wat ik wil verplaatsen om de bestanden en instellingen te selecteren die u wilt verplaatsen, in plaats van alles van de oude pc naar de nieuwe pc te verplaatsen.
  Afbeelding 15. Alle bestanden en instellingen selecteren
  Selecteer de bestanden om te migreren op uw nieuwe pc
  Nadat de oude pc alle bestanden en instellingen heeft gescand, wordt er een melding weergegeven waarin staat dat de pc klaar is om de migratie te starten.
  Afbeelding 16. De pagina klaar om te migreren op uw oude pc
  De pagina klaar om te migreren wordt op uw oude pc weergegeven
 14. Als u Ik wil kiezen wat ik wil verplaatsen selecteert, voert u op de nieuwe pc één van de volgende stappen uit:
  • Selecteer de bestanden en instellingen die u van de oude pc naar de nieuwe pc wilt overzetten.
  • Als u meerdere schijven op uw oude of nieuwe pc hebt, klikt u op Wijzigen in het gedeelte Bestanden en instellingen worden opgeslagen op om de schijven tussen de oude en de nieuwe pc toe te wijzen en voert u de stappen in het gedeelte De schijven toewijzen uit.
  Afbeelding 17. bestanden en instellingen voor migratie selecteren
  Bestanden en instellingen selecteren die u wilt migreren op uw nieuwe pc
 15. Klik op Nu migreren.
  De voortgang van de migratie wordt weergegeven op de nieuwe pc, terwijl op de oude pc de meldingWe verplaatsen uw data nu wordt weergegeven. De tijd die Migreren nodig heeft om een migratie te voltooien, is afhankelijk van de netwerksnelheid en de hoeveelheid data die voor migratie is geselecteerd.
  Afbeelding 18. De pagina migratie wordt uitgevoerd wordt op uw nieuwe pc weergegeven
  Op uw nieuwe pc wordt de pagina migratie wordt uitgevoerd weergegeven
  Afbeelding 19. De migratie wordt uitgevoerd op uw oude pc
  De pagina migratie wordt uitgevoerd wordt weergegeven op uw oude pc
  Nadat de migratie is voltooid, wordt een overzicht weergegeven van bestanden en instellingen die zijn gemigreerd van de oude pc naar de nieuwe pc.
 16. Voer een van de volgende stappen uit:
  • Klik op Voltooien om de migratie te voltooien.
  • Klik hier om de details van de migratie weer te geven.
  OPMERKING:Als bestanden of instellingen niet worden gemigreerd, probeer het dan opnieuw door de stappen in Problemen oplossen wanneer de migratie met waarschuwingen is voltooid uit te voeren.
  Afbeelding 20. Migratieoverzicht op uw nieuwe pc
  Migratieoverzicht op uw nieuwe pc
  De migratie van bestanden en instellingen van de oude pc naar de nieuwe pc is voltooid.
  Afbeelding 21. De migratie op uw nieuwe pc is voltooid
  Op uw nieuwe pc wordt Migratie voltooid weergegeven

  Bekijk de video Hoe migreert u data van meerdere pc's naar uw Dell pc voor instructies voor het migreren van data van meerdere pc's.

 17. Klik op de oude pc die het besturingssysteem Windows 8.1 of later uitvoert, op Deze pc wissen om te beginnen met het wissen van de gebruikersbestanden en instellingen van de oude pc.
  Migrate helpt u ook bij het verwijderen van bestanden en instellingen van uw oude pc nadat het migratieproces is voltooid, met behoud van de Windows-installatie. Voer het wissen op de oude pc pas uit nadat u uw oude en nieuwe pc met elkaar hebt verbonden. De verificatiecode moet ook op zowel de oude als de nieuwe pc worden ingevoerd.
  Afbeelding 22. De migratie op uw oude pc is voltooid
  Op uw nieuwe pc wordt Migratie voltooid weergegeven
 18. Migrate voert de vereiste voorcontroles voor wissen uit op de oude pc. Voor meer informatie over de voorcontroles die worden uitgevoerd om te wissen, raadpleeg Voorcontroles voor wissen.
  Afbeelding 23. Voorcontroles voor wissen uitvoeren op uw oude pc
  Voorcontroles voor wissen uitvoeren op uw oude pc
 19. Als op uw oude pc niet de nieuwste versie van SupportAssist OS Recovery is geïnstalleerd, klikt u op Windows opnieuw instellen.
 20. Nadat het berichtWe zijn klaar om deze pc opnieuw in te stellen wordt weergegeven, klikt u op Windows opnieuw instellen starten en voert u één van de volgende stappen uit. Voor meer informatie, raadpleeg Windows-pc resetten. Windows wordt gereset op basis van de optie die u selecteert.
  • Klik op Mijn bestanden behouden om applicaties en instellingen te verwijderen, maar uw persoonlijke bestanden te bewaren.
  • Klik op Alles verwijderen om applicaties, instellingen en persoonlijke bestanden te verwijderen.
   OPMERKING: Om al uw persoonlijke bestanden te verwijderen, selecteert u Alles verwijderen. U kunt ook een herinnering instellen voor Migrate om u eraan te herinneren de bestanden en instellingen van uw oude pc te wissen wanneer het u uitkomt.

   Voor meer informatie over de procedure voor Windows opnieuw instellen, raadpleeg Windows 10 en Windows 8.1.

  Afbeelding 24. SupportAssist OS Recovery is niet aanwezig op uw oude pc
  Dell OS Recovery niet aanwezig wordt weergegeven op uw oude pc

  Voor instructies voor het wissen en resetten van een pc met meerdere gebruikersaccounts, bekijk de video Hoe u uw oude pc met meerdere gebruikersaccounts kunt wissen en resetten.

 21. Als op uw oude pc de nieuwste versie van SupportAssist OS Recovery is geïnstalleerd, klikt u op Opnieuw opstarten om Dell Reset te starten en voert u de instructies uit die op de pagina worden weergegeven. Voor instructies resetten van uw pc met behulp van Dell reset, raadpleeg Reset SupportAssist OS Recovery.

  Gerelateerde video:Hoe u de oude pc kunt wissen en resetten met behulp van Dell reset

  Afbeelding 25. Dell OS Recovery is aanwezig op uw oude pc
  oude pc (Wissen - Dell OS Recovery aanwezig)

  Voor instructies voor het wissen en resetten van een pc met meerdere gebruikersaccounts, bekijk de video Hoe u uw oude pc met meerdere gebruikersaccounts kunt wissen en resetten.

  Zie Foutcodes voor informatie over fouten die u kunt tegenkomen tijdens de migratie en het wissen van data, en de mogelijke tijdelijke oplossing.


Beoordeel deze inhoud

Nauwkeurig
Nuttig
Eenvoudig te begrijpen
Was dit artikel nuttig?
0/3000 characters
  Geef een beoordeling (1-5 sterren).
  Geef een beoordeling (1-5 sterren).
  Geef een beoordeling (1-5 sterren).
  Selecteer of het artikel nuttig is of niet.
  Opmerkingen mogen geen speciale tekens bevatten: <>() \