Dell Latitude 5310 2-i-1 Konfigurations- och specifikationsguide

Performance (prestanda)

Tabell 1. Performance (prestanda)Tabellen beskriver prestandaalternativ.
Alternativ Beskrivning
Stöd för flera kärnor

I det här fältet anges huruvida processorn har en eller alla kärnor aktiverade. Prestandan hos vissa program förbättras när de extra kärnorna används.

  • Alla- standard
  • 1
  • 2
  • 3
Intel SpeedStep

Här kan du aktivera eller inaktivera processorläget Intel SpeedStep.

  • Enable Intel SpeedStep (aktivera Intel SpeedStep)

Det här alternativet är inställt som standard.

C-States Control

Här kan du aktivera eller inaktivera de extra strömsparlägena för processorn.

  • C States (C-lägen)

Det här alternativet är inställt som standard.

Intel® TurboBoost™

Det här alternativet aktiverar eller inaktiverar processorns Intel® TurboBoost™-läge.

Hyper-Thread Control

Här kan du aktivera eller inaktivera hypertrådstyrning i processorn.

  • Disabled (inaktiverad)
  • Enabled (aktiverad) – standard

Оценить этот контент

Точно
Функционально
Просто понять
Помогла ли вам эта статья?
0/3000 characters
  Поставьте оценку (1–5 звезд).
  Поставьте оценку (1–5 звезд).
  Поставьте оценку (1–5 звезд).
  Выберите ответ на вопрос, была ли статья полезной.
  Комментарии не должны содержать следующие специальные символы: <>()\