Kunnskapsbase

Bildeinnstillinger for Windows Vista


 

Innholdsfortegnelse:

 1. Angi eller endre skjermoppløsningen
 2. Justere fargedybden
 3. Justere oppdateringsfrekvensen
 4. Endre størrelsen på skrifter og ikoner
 5. Instruksjoner for hvordan du endrer skjerminnstillingene i Win 8, Win 7 og Win XP

Problem 1: Angi eller endre skjermoppløsningen
 1. Lukk alle programmer som er åpne.
 2. Klikk på Start og deretter på Kontrollpanel.
 3. Klikk på Juster skjermoppløsning under Utseende og personalisering i Kontrollpanel.
 4. Klikk og dra den horisontale glidebryteren under Oppløsning for å endre skjermoppløsningen, og klikk deretter på Bruk.
 5. Hvis de nye innstillingene er kompatible, vises skjermbildet igjen med de nye innstillingene.
 6. Klikk på Ja hvis du vil beholde de nye innstillingene.
  Merk:  
    Hvis de nye innstillingene ikke virker, prøver Windows® automatisk å gå tilbake til de opprinnelige innstillingene. Hvis bildet er skadet eller det vises en feilmelding om at det er utenfor skanneområdet, må du starte datamaskinen på nytt hvis feilen ikke rettes automatisk. Trykk på <F8> under oppstart, merk Sikkermodusoppstartmenyen, og trykk på <Enter> for å starte datamaskinen i sikkermodus. I sikkermodus kan du tilbakestille skjermoppløsningen til de opprinnelige innstillingene og starte datamaskinen på nytt i vanlig modus.  
 7. Start datamaskinen på nytt for å forsikre deg om at endringene beholdes.
Tilbake til toppen
Problem 2: Justere fargedybden
 1. Lukk alle programmer som er åpne.
 2. Klikk på Start og deretter på Kontrollpanel.
 3. Klikk på Juster skjermoppløsning under Utseende og personalisering i Kontrollpanel.
 4. Klikk for å velge fargedybden du vil bruke, på rullegardinmenyen under Farger.
 5. Klikk på Bruk og deretter på OK.
Tilbake til toppen
Problem 3: Justere oppdateringsfrekvensen
  Merk:  
    Det anbefales at oppdateringsfrekvensen kun endres for CRT-skjermer. Det er ikke nødvendig for LCD-skjermer på bærbare PC-er eller LCD-flatskjermer.  
 1. Lukk alle programmer som er åpne.
 2. Klikk på Start og deretter på Kontrollpanel.
 3. Klikk på Juster skjermoppløsning under Utseende og personalisering i Kontrollpanel.
 4. Klikk på Avanserte innstillinger, og klikk deretter på kategorien Skjerm.
 5. Klikk på rullegardinmenyen Skjermoppdateringsfrekvens under Innstillinger for skjerm.
 6. Velg et av de tilgjengelige alternativene for oppdateringsfrekvens, og klikk deretter på Bruk.
 7. Når du får beskjed om at oppdateringsfrekvensen vil bli oppdatert nå, klikker du på OK.
  Merk:  
    Hvis det vises en advarsel om oppdateringsfrekvens med informasjon om at du har angitt en egendefinert oppdateringsfrekvens, klikker du på Ja.  
 8. Hvis de nye innstillingene er kompatible, vises skjermbildet igjen med de nye innstillingene.
 9. Klikk på Ja hvis du vil beholde de nye innstillingene.
  Merk:  
    Hvis de nye innstillingene ikke virker, prøver Windows® automatisk å gå tilbake til de opprinnelige innstillingene. Hvis bildet er skadet eller det vises en feilmelding om at det er utenfor skanneområdet, må du starte datamaskinen på nytt hvis feilen ikke rettes automatisk. Trykk på <F8> under oppstart, merk Sikkermodusoppstartmenyen, og trykk på <Enter> for å starte datamaskinen i sikkermodus. I sikkermodus kan du tilbakestille skjermoppløsningen til de opprinnelige innstillingene og starte datamaskinen på nytt i vanlig modus.  
 10. Lukk alle vinduer, og start datamaskinen på nytt når du får spørsmål om det.
Tilbake til toppen
Problem 4: Endre størrelsen på skrifter og ikoner
 1. Høyreklikk på skrivebordet (ikke på et ikon).
 2. Klikk på Tilpass.

 3. I vinduet for personalisering velger du Juster skriftstørrelse (PPT) i ruten til venstre (figur 1).

  Figur 1:
  Personalisering-vinduet i Windows Vista
 4. Velg en størrelse som gjør det lettere å lese tekst, eller velg Egendefinert PPT for å angi en tilpasset skriftstørrelse.
  Merk:
  Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du endrer skjermoppløsningen, kan du se Microsoft Knowledge Base-artikkelen Gjøre teksten på skjermen større eller mindre.
Tilbake til toppen
 


Artikkel-ID: SLN144905

Dato sist endret: 19/04/2016 10:50 AM


Vurder denne artikkelen

Nøyaktig
Nyttig
Brukervennlig
Var denne artikkelen nyttig?
Ja Nei
Send oss tilbakemelding
Tilbakemelding viser ugyldig tegn, ikke godkjente spesialtegn er <> () &#92;
Beklager, men tilbakemeldingssystemet vårt er nede for øyeblikket. Prøv igjen senere.

Takk. Meldingen er sendt.