Dell DataSafe Online

                                                        Meddelande från tjänsten Dell™ DataSafe Online


Den 4 juni 2015 upphör tjänsten Dell DataSafe Online. Ditt befintliga konto kommer att vara tillgängligt under hela abonnemangsperioden.

Du bör dock passa på att hämta alla data som du lagrat på Dell DataSafe Online-kontot i god tid innan kontot upphör. 30 dagar efter datumet då ditt konto upphör kommer alla lagrade data att raderas från Dell™ DataSafe Online-systemet.

                                                                Vanliga frågor och svar

Fråga: När upphör tillgången till mina data på DSO?
Svar:
Dina data kommer att vara tillgängliga i minst 30 dagar efter att kontot har upphört. Gå till https://www.delldatasafe.com för att hitta och hämta dina data.

Fråga: Hur hämtar jag mina data?
Svar:
Som Dell DataSafe Online-kund kan du använda onlineportalen för att få åtkomst till och hämta dina data.

Använd återställningsfunktionen på onlineportalen (https://www.delldatasafe.com/) och hämta dina data till en valfri Windows-dator.

              Obs! Beroende på antalet filer och antal gånger de har 
             säkerhetskopierats kan det ta allt mellan några minuter till flera timmar att hämta dina data.

Återställningsprocess för DSO 1.1-användare

Följ stegen nedan för att hitta och hämta dina data.  

  1. Logga in på DataSafe 
  2. Välj Restore my files (Återställ mina filer) på den vänstra sidan av startskärmen
  3. Välj vilka filer som ska återställas
  4. Välj den plats där du vill spara de återställda filerna och klicka på Next (Nästa)

           
             Obs!
Om du vill återställa filerna till en annan plats, t.ex. en extern enhet eller 
             DVD kontrollerar du först att enheten är ansluten och väljer I will specify an alternate location (Jag vill ange en annan plats). 
              Klicka på Browse (Bläddra) och ange var du vill spara filerna. Klicka på Next (Nästa).

   5. Klicka på Restore Files Now (Återställ filer nu) för att starta processen.            


Återställningsprocess för DSO 2.0-användare

Besök https://delldatasafe.backup.com/help för detaljerad information.


Fråga: Vad händer med mina data när kontot har upphört?
Svar:
Den 4 juni 2015 upphör tjänsten Dell DataSafe. Efter detta datum beviljas ingen åtkomst. Alla lagrade data raderas från Dell DataSafe Online-systemet

Fråga: Vad händer om jag inte har hämtat mina data innan datumet då mitt konto upphör?
Svar:
Dina data kommer att vara tillgängliga i minst 30 dagar efter det att kontot har upphört. Därefter raderas alla lagrade data från Dell DataSafe Online-systemet. Vi rekommenderar att du hämtar en kopia av dina data innan kontot upphör.

Fråga: Kan ni rekommendera andra alternativ för säkerhetskopiering?
Svar:
Vi rekommenderar Dell Backup and Recovery för alla Dell-kunder. Klicka på den här länken om du vill veta mer.

Fråga: Får jag behålla mitt gamla Dell DataSafe Online-konto?
Svar: Nej, Dell avvecklar tjänsten permanent. Du behåller dock kontot fram till och med det datum då tjänsten upphör. 

Fråga: Kan jag få pengarna tillbaka om jag säger upp mitt konto före sista giltighetsdatum?
Svar: Du kan inte förlänga avtalet med ytterligare en period, men du är välkommen att använda kontot under hela återstoden av avtalstiden.