Dell DataSafe Online

Meddelande om tjänsten Dell™ DataSafe Online

Tjänsten Dell DataSafe Online upphörde den 11 juli 2015. Alla befintliga konton har nått sitt slutdatum, och alla data kommer att raderas permanent från Dell™ DataSafe Online-systemet inte mindre än 30 dagar efter att kontot upphör.

Vanliga frågor och svar

Fråga: När kommer jag inte längre ha tillgång till mina data på Dell DataSafe Online?
Svar: Det går inte längre att komma åt data på Dell DataSafe Online.

Fråga: Hur hämtar jag mina data?

Svar: Från och med 30 dagar efter att kontot har upphört går det inte längre att hämta data.

Fråga: Vad händer med mina data när kontot har upphört?

Svar: Den 11 juli 2015 upphörde tjänsten Dell DataSafe Online och det går inte längre att använda den.
Alla lagrade data raderas från Dell DataSafe Online-systemet

Fråga: Vad händer om jag inte har hämtat mina data innan datumet då mitt konto upphör?
Svar: Dina data är tillgängliga i minst 30 dagar efter det att kontot har upphört. Därefter raderas alla lagrade data från Dell DataSafe Online-systemet.

Fråga: Kan ni rekommendera andra alternativ för säkerhetskopiering?

Svar: Det finns en rad olika lösningar för säkerhetskopiering tillgängliga. McAfee och andra leverantörer av antivirusprogram erbjuder säkerhetskopiering som en del av sina produkter. Dessutom finns funktioner för säkerhetskopiering inbyggda i Windows 7 och senare.

Fråga: Kan jag behålla mitt gamla Dell DataSafe Online-konto?
Svar:
Dell avvecklar den här tjänsten permanent och konton kan inte förnyas eller fortsätta att användas.