Produktstøtte

Har du allerede en feilkode fra kjøring av ePSA-diagnostisering?

Dells enheter leveres med diagnostikk før oppstart for å finne feilkoder. Hvis du har allerede har kjørt en systemvurdering før oppstart (ePSA), legger du inn feil- og valideringkodene med service-ID-en nedenfor og fullfører trinnene for å løse problemet.

Videoveiledninger

Maskinvarediagnostisering på 99 sekunder (på engelsk) (00:01:46)
I denne videoen får du informasjon om flere alternativer for diagnostisering av maskinvareproblemer på den bærbare PC-en fra Dell.