Produktstøtte

Har du allerede en feilkode fra kjøring av ePSA-diagnostisering?

Dells enheter leveres med diagnostikk før oppstart for å finne feilkoder. Hvis du har allerede har kjørt en systemvurdering før oppstart (ePSA), legger du inn feil- og valideringkodene med service-ID-en nedenfor og fullfører trinnene for å løse problemet.

Videoveiledninger

Diagnostiser og løs programvareproblemer automatisk (på engelsk) (00:01:40)
"Er systemet plaget med alvorlige Windows-feil, såkalte bluescreens? Finn ut hvordan du kan bruke Dells PC Diagnostics-verktøy til å diagnostisere og løse vanlige feil. Gå til Dell.com/diagnostics for å komme i gang."