Produktstøtte

Har du allerede kjørt ePSA-diagnostisering?

Angi feil- og valideringskoden fra forbedret systemevaluering før oppstart (ePSA) sammen med service-ID-en nedenfor for å finne ut hvordan du kan løse problemet.

Videoveiledninger

Diagnostiser og løs programvareproblemer automatisk (på engelsk) (00:01:40)
"Er systemet plaget med alvorlige Windows-feil, såkalte bluescreens? Finn ut hvordan du kan bruke Dells PC Diagnostics-verktøy til å diagnostisere og løse vanlige feil. Gå til Dell.com/diagnostics for å komme i gang."