Support

Obs!

För att få åtkomst till de här supportverktygen måste du först identifiera produkten med hjälp av anpassad support eller allmän support.
• Om du vill ha anpassad support väljer du Identifiera min produkt, så gör vi en genomsökning av enheten. Du kan även välja att ange enhetens Service Tag-nummer.
• Om du vill ha allmän support väljer du en produktkategori och bläddrar sedan fram till din produkt med utgångspunkt från märke och produktmodell.

Anpassad support

Dell-produkten är unik för dig. Det är vår support också. Identifiera din specifika produkt för att få personlig hjälp.

Ange Service Tag- eller Express Service-koden.

Båda produktidentifierarna finns på baksidan eller undersidan av enheten.  Mer information


Allmän support

Dell Integrated Support Version 1.0.2 Dell Lasso Version 3.9 Dell Lasso Version 4.0 Dell Lasso Version 4.1 Dell Lasso Version 4.2 Dell Lasso Version 4.3 Dell Lasso Version 4.4 Dell Lasso Version 4.5 Dell Lasso Version 4.6 Dell Lasso Version 4.7 Dell Online Diagnostics Version 2.16 Dell Online Diagnostics Version 2.17 Dell Online Diagnostics Version 2.18 Dell Online Diagnostics Version 2.19 Dell Online Diagnostics Version 2.19.2 Dell Online Diagnostics Version 2.20 Dell Online Diagnostics Version 2.21 Dell Online Diagnostics Version 2.30 Dell Support Live Image Version 2.0 Dell Support Live Image Version 2.1 Dell SupportAssist Plugin For Dell OpenManage Essentials Version 1.1.1 Dell SupportAssist Plugin For Dell OpenManage Essentials Version 1.2 Dell SupportAssist Version 1.0 For Microsoft System Center Operations Manager Dell SupportAssist Version 1.0 for Servers Dell SupportAssist Version 1.1 Dell SupportAssist Version 1.2.1 For Dell OpenManage Essentials Dell SupportAssist Version 1.3 For Dell OpenManage Essentials Dell SupportAssist Version 2.0 For Dell OpenManage Essentials Dell Supported Configurations for Oracle Database 10g R2 for Windows Dell System E-Support Tool Version 2.2 Dell System E-Support Tool Version 3.2 Dell System E-Support Tool Version 3.3 Dell System E-Support Tool Version 3.4 Dell System E-Support Tool Version 3.5 Dell System E-Support Tool Version 3.5.1 Dell System E-Support Tool Version 3.6 Dell System E-Support Tool Version 3.7 Dell System Services and Diagnostic Tools Version 6.3 Dell System Services and Diagnostic Tools Version 6.4 Dell System Services and Diagnostic Tools Version 6.5 Dell System Services and Diagnostic Tools Version 7.0