|

Podniková zodpovednosť

Náš záväzok

Motto spoločnosti Dell „Powering the Possible“ (Umožňujeme možné) je náš záväzok integrovať technológie a odbornosť do práce, kde sa dokážu najlepšie využiť pre dobro ľudí a planéty. Pri uvádzaní tohto cieľa do života máme jasne stanovenú zodpovednosť smerom k našim zákazníkom, zamestnancom a akcionárom.


Komunity
(v angličtine)
Životné prostredie
(v angličtine)
Rozmanitosť a antidiskriminácia
Komunity Životné prostredie Rozmanitosť a antidiskriminácia
V spolupráci s neziskovými partnermi poskytujeme technológie, skúsenosti a podporu na riešenie pálčivých sociálnych otázok a na zmenu v našich komunitách. Prostredníctvom inovácií v systéme balenia, v šetrení energie a elektronickej recyklácii ponúkame našim zákazníkom možnosť urobiť viac pri menšej spotrebe a tak minimalizovať ich vlastný zásah do životného prostredia. Slúžime zákazníkom na celom svete a členovia tímu spoločnosti Dell to zohľadňujú. Budovanie rozmanitých pracovísk nám pomáha lepšie slúžiť zákazníkom a prinášať im ešte výkonnejšiu technológiu.

Dodávateľský reťazec
(v angličtine)
Vykazovanie
(v angličtine)
Riadenie
(v angličtine)
Dodávateľský reťazec Vykazovanie Riadenie
Naši dodávatelia z celého sveta sú neoddeliteľnou súčasťou dodávania technologických riešení. Konajú, podobne ako naša spoločnosť, so zreteľom na dodržiavanie ľudských práv a na zodpovednosť v oblasti životného prostredia. Zaväzujeme sa podnikať eticky a s ohľadom na integritu. Takisto budeme konať transparentne a zapájame zúčastnené strany do našich aktivít, ktoré konáme s cieľom byť lepším podnikom. Spoločnosť Dell charakterizujú pojmy zmena a vývoj, naším mottom však naďalej zostáva integrita. Konáme legálne, eticky a v súlade so zákonmi a striktným kódexom našej spoločnosti.