Už máte konto? Ak chcete zobraziť svoje servisné požiadavky, prihláste sa.

S ktorým produktom vám môžeme pomôcť?

TENTO POČÍTAČ

Identifikuje sa váš systém...…

Ak chcete skontrolovať stav odoslania súčastí alebo stav opravy, zadajte číslo žiadosti o poskytnutie servisu, servisný štítok zariadenia Dell, identifikačné číslo produktu Dell EMC alebo expedičné číslo (DPS).