Preskočiť na hlavný obsah
  • Zadávajte objednávky rýchlo a jednoducho
  • Pozrite si svoje objednávky a sledujte priebeh doručenia
  • Vytvorte si zoznam svojich produktov a majte ho vždy poruke
  • Spravujte svoje lokality Dell EMC, produkty a kontaktné informácie na úrovni produktov pomocou Správy informácií o spoločnosti.

Opravte si svoje zariadenie Dell, inovujte jeho diely a zvládnite svojpomocne aj údržbu

Svojpomocná oprava


Zákazníci, ktorým skončí záruka na hardvér, majú možnosť opraviť si svoje zariadenia Dell, inovovať ich a robiť údržbu svojpomocne. Pri inovovaní hardvéru, diagnostike problémov a výmene dielov je firma Dell pripravená zákazníkom pomôcť a ponúka im viacero možností.

Najskôr nájdite model svojho zariadenia – použite jeho servisný tag alebo sériové číslo:

Ak ste si kúpili zariadenie Dell v lokalite, kde neposkytuje servis priamo firma Dell, možnosti náhradných dielov a servisu sa nebudú zobrazovať. Informácie o možnostiach náhradných dielov a servisu vám poskytne predajca vášho zariadenia.

MobilDokumentácia

Asistovaná výmena dielov prostredníctvom rozšírenej reality

Dokumentácia

Ak potrebujete pomoc s výmenou dielov vo svojom zariadení Dell, použite náš nástroj Dell AR Assistant.Referenčné príručky pre vlastníkov a návody na rozobratie produktov
Viac informácií
Návody
  
DiagnostikaSťahovanie

Diagnostika

Ovládače a systém BIOS

Ak si chcete pozrieť viac možností diagnostiky, spustite rýchly test alebo identifikujte svoj produkt.Ak chcete získať najnovšie dostupné aktualizácie, identifikujte svoj produkt.
Spustiť diagnostiku
Nájsť ovládače


Video materiály (v angličtine)

How to scan your system hardware using SupportAssist for Home PCs

The video explains how to use SupportAssist to scan your system hardware for identifying and resolving hardware issues. You can perform a quick hardware scan, scan a specific hardware component, or scan the entire system. The video demonstrates how to perform a quick hardware scan and submit a support request if an issue is detected. If an issue is detected, an appropriate notification is displayed on the tile and the optimization tiles are disabled. To view the details of the issue detected and create a support request, click Fix Now.
Dell Software Diagnostics and Repair

Keep your gear running longer and let Dell help take care of your Dell PC. Out of Warranty systems are not a problem because Dell can still support you! Let us turn issues into solutions and repair your system with Dell certified products. In this video we show you how.

Ďalšie zdroje

SupportAssist for Home PCs
SupportAssist pre počítače
Použite nástroj SupportAssist na zachovanie optimalizácie vášho zariadenia Dell
Knižnica podpory
Knižnica podpory (v angličtine)
Získajte prístup k všetkým článkom z našej databázy poznatkov.
Sťahovanie
Dell Download Center
Preinštalujte si softvér alebo si stiahnite čerstvo zakúpený softvér.