Preskočiť na hlavný obsah
  • Zadávajte objednávky rýchlo a jednoducho
  • Pozrite si svoje objednávky a sledujte priebeh doručenia
  • Vytvorte si zoznam svojich produktov a majte ho vždy poruke
  • Spravujte svoje lokality Dell EMC, produkty a kontaktné informácie na úrovni produktov pomocou Správy informácií o spoločnosti.

Opravte si svoje zariadenie Dell, inovujte jeho diely a zvládnite svojpomocne aj údržbu

Svojpomocná oprava


Zákazníci, ktorým skončí záruka na hardvér, majú možnosť opraviť si svoje zariadenia Dell, inovovať ich a robiť údržbu svojpomocne. Pri inovovaní hardvéru, diagnostike problémov a výmene dielov je firma Dell pripravená zákazníkom pomôcť a ponúka im viacero možností.

Najskôr nájdite model svojho zariadenia – použite jeho servisný tag alebo sériové číslo:

MobilDokumentácia

Asistovaná výmena dielov prostredníctvom rozšírenej reality

Dokumentácia

Ak potrebujete pomoc s výmenou dielov vo svojom zariadení Dell, použite náš nástroj Dell AR Assistant.Referenčné príručky pre vlastníkov a návody na rozobratie produktov
Viac informácií
Návody
  
DiagnostikaSťahovanie

Diagnostika

Ovládače a systém BIOS

Ak si chcete pozrieť viac možností diagnostiky, spustite rýchly test alebo identifikujte svoj produkt.Ak chcete získať najnovšie dostupné aktualizácie, identifikujte svoj produkt.
Spustiť diagnostiku
Nájsť ovládače


Video materiály

Scan your system hardware using SupportAssist for Home PCs

This videos demonstrates how to scan your system hardware using SupportAssist. SupportAssist also enables you submit a support request to Dell if an issue is detected during the scan.

Ďalšie zdroje

SupportAssist for Home PCs
SupportAssist pre počítače
Použite nástroj SupportAssist na zachovanie optimalizácie vášho zariadenia Dell
Knižnica podpory
Knižnica podpory (v angličtine)
Získajte prístup k všetkým článkom z našej databázy poznatkov.
Sťahovanie
Dell Download Center
Preinštalujte si softvér alebo si stiahnite čerstvo zakúpený softvér.