5G: meer dan een evolutie

Vaak denken we bij de introductie van nieuwe technologie aan een verbeterde versie van wat we al hebben. Zo werden de eerste auto’s beschouwd als paardenkoetsen-zonder-paard (en zo zagen ze er ook uit).
Ons taalgebruik zorgt er (deels) voor dat we nieuwe ontwikkelingen vaak als een evolutie zien. Bij een nieuwe technologie meld(d)en we bijna altijd dat de verbeteringen zorgen voor een ‘snellere en krachtiger beleving’.
Wie ooit sneller met de postkoets wilde reizen, of er zwaardere lasten mee wilde vervoeren nam vier of zes in plaats van slechts één of twee paarden: de ‘oplossing’, zoals we dat nu noemen, werd hierdoor sneller en krachtiger. En als een van de zes paarden vermoeid raakte en de anderen op volle kracht verder konden, dan was het geheel zelfs efficiënter. Dit is de evolutie tussen versie 2.0 en 2.1 van een techniek of omgeving.

Paradigmashift
De stap van een paardenkoets naar de auto is geen evolutie, maar een revolutie. Of wat we noemen een paradigmashift. Sneller, krachtiger, efficiënter: maar nu zonder paarden.
Ook dan staat taalgebruik ons soms in de weg bij nieuwe ontwikkelingen. De overgang van 4G naar 5G lijkt een nieuwere versie, een evolutie. Dat is het echter niet. 5G is allesbehalve een opgevoerde versie van 4G. Het is fundamenteel anders. 5G is meer dan een ‘nog dikkere datapijp door de lucht’.
Om het te begrijpen gaan we even terug in de geschiedenis. Bij de introductie van de mobiele telefoon (‘waarom zou ik willen bellen in de supermarkt?’) ging het om meer dan telefonie-on-the-road. Het voorzag in de behoefte op elk moment bereikbaar te zijn. En, vooral, om op elk moment anderen te kunnen bereiken.
Dat een paradigmashift soms langzaam landt, blijkt wel uit het feit dat zelfs de meeste kinderen al lange tijd over een ‘mobieltje’ beschikken, maar de praatpalen langs de snelweg pas drie jaar geleden werden verwijderd. Vaak zijn het overigens de (jonge) gebruikers die een technologie pushen – ook als die eigenlijk niet voorzien was. Denk aan de massale omarming van SMS eind jaren 90. Dit protocol werd eigenlijk ontwikkeld om monteurs in staat te stellen het mobiele netwerk te monitoren.

Mobiel breedband
Het feit dat ondernemingen, zoals providers, begin deze eeuw klaagden over de kosten van de uitrol van UMTS/3G (‘waarom zouden mensen internetten op hun telefoon’) toont aan dat ze de nieuwe technologie zagen als een verbetering – niet als een revolutie. Surfen, social media en het versturen van foto’s zou niet mogelijk zijn zonder 3G.
Ook bij de overstap naar 4G was sprake van meer dan een nieuwe versie van het oude. De smartphone, de tablet: ze zouden niet kunnen bestaan zonder mobiel breedband. 4G maakt tal van applicaties mogelijk, van de navigatie op de telefoon tot een Zoom-meeting via een tablet op locatie.

Hindernissen
Ook 5G zorgt voor totaal nieuwe mogelijkheden. Toepassingen die evident zijn nu we het afgelopen jaar op een fundamenteel andere manier zijn gaan werken. Inmiddels is onze complete manier van werken gedigitaliseerd en in steeds grotere mate zonder vaste verbindingen uit te voeren – zij het met hindernissen.

Data worden steeds meer en vaker gegenereerd buiten de traditionele datacenters en op andere devices dan voorheen op pc’s in een kantoorgebouw. Om die hoeveelheden data te verwerken, te beveiligen en adequaat te managen zijn betrouwbare verbindingen zonder latency onontbeerlijk. Dat is in essentie de kracht van 5G.
We hebben ons het afgelopen jaar goed weten te redden met wifi en 4G tijdens digitale vergaderingen, maar zodra het aantal deelnemers opliep nam ook de latency toe en de betrouwbaarheid af.

Real-time
Andere ontwikkelingen, zoals autonoom rijdende auto’s, sensortechniek en het efficiënt organiseren van verkeers- en vervoersstromen vereisen datageneratie en verwerking in real-time. AI, machine learning en quantum computing kunnen slechts gedijen bij een netwerk dat onvergelijkbaar beter, nee: anders, presteert dan 4G of wifi. Een hartoperatie uitvoeren op afstand middels virtual reality? Onmogelijk zonder een snelle en betrouwbare verbinding. Medewerkers die met elkaar praten maar elk hun eigen taal spreken – real-time vertaald voor de anderen – lukt alleen zonder vertraging en met directe connectie tot externe databases. Dat geldt ook voor autonoom rijdende auto’s: zonder 5G lukt het niet.
Het gaat eigenlijk op voor alle activiteiten die we graag realiseren. We willen, binnen het hybride IT-netwerk dat public en private clouds bij elkaar brengt, in combinatie met on-premise activiteiten of edge-computing, het geheel kunnen managen. We willen zo profiteren van het real-time verwerken van alle informatie. De paradigmashift is dan: we verwerken data niet langer in rust (d.w.z. op servers in een datacenter) maar real-time op het moment dat ze gegenereerd worden. Op de edge: daar waar we de informatie nodig hebben. Real time genereren, real time reageren, maar ook real time beveiligen: dat maakt 5G mogelijk. Het zorgt voor één hybride, maar connected infrastructuur.

Digitale nabijheid
5G doet meer dan ervoor zorgen dat YouTube-filmpjes fijn vertoond worden op een laptop, zelfs als collega’s of huisgenoten ook online zijn. 5G zorgt er straks bijvoorbeeld voor dat we een Zoom-call werkelijk ervaren als een ontmoeting tussen personen.
Twee mensen die elkaar fysiek in een ruimte ontmoeten delen meer met elkaar dan woorden. Er is context, er is nabijheid. 5G maakt het, binnen de ruimere hybride infrastructuur die we bouwen, mogelijk wat mensen van nature willen: sociaal contact. En dat binnen een digitale omgeving. Dat is beslist een revolutie te noemen.

About the Author: Dell Technologies