Dell Technologies helpt organisaties bij het managen van multicloud-omgevingen

De wereldwijde uitgaven van IT-beslissers aan datacenterinfrastructuur zullen naar verwachting in 2022 ongeveer 208 miljard dollar bedragen, volgens de laatste voorspelling van Forrester. Dit komt neer op een stijging van zes procent ten opzichte van 2021. Het betekent een enorme groei, veroorzaakt door de explosieve stijging van de datavolumes.

Als we inzoomen op de trends die een rol spelen bij deze investeringen, dan valt vooral de transitie naar de cloud op die veel ondernemingen doormaken.

We zien dat ondernemingen veel verschillende workloads hebben. Die willen ze niet alleen onderbrengen in de cloud, ze willen ook de juiste public cloud omgeving selecteren voor specifieke taken.

Meerdere cloud-aanbieders
Zo kan een onderneming kiezen voor een specifieke hyperscaler, omdat de servers en switches daar optimaal presteren voor de betreffende workload. Daarnaast komt een tweede aanbieder in beeld vanwege de kracht van de analytics die aangeboden wordt, terwijl de kantoorautomatisering wellicht al langer bij een derde hyperscaler draait.

Op dat moment is sprake van een multicloud-omgeving. Juist daar zien we op dit moment een sterke groei. Uit hetzelfde Forrester onderzoek blijkt dat inmiddels 83 procent van de organisaties met een multicloud-omgeving werkt, of verwacht binnen twaalf maanden van multicloud gebruik te gaan maken. De oorzaak: het gemak waarmee public cloud te gebruiken is.

Uitdagingen van multicloud
Dat bedrijven overstappen naar de cloud is niet vreemd. Services uit de cloud zijn eenvoudig uit te rollen en te consumeren. Er komen echter nieuwe uitdagingen om de hoek bij het inrichten en managen van een multicloud-omgeving. Vaak hebben bedrijven daar hulp bij nodig. Dell Technologies biedt die ondersteuning.

Laten we even kijken naar de zakelijke IT-omgeving zoals die er voor het cloud-tijdperk uitzag. Je had grofweg drie afdelingen, die zich respectievelijk met het netwerk, de storage en de computing bezighielden. Het opvallende is, dat je nu een vergelijkbare segmentering ziet: je hebt binnen de organisatie een Azure-team, een AWS-team en een Google Cloud-team. Dus eigenlijk zie je een vergelijkbaar fenomeen, alleen nu met een focus op clouddiensten.

Managen multicloud-omgeving
In de tijd van gescheiden afdelingen voor de interne IT-omgeving, zorgden management platforms ervoor dat de complete infrastructuur gemanaged kon worden. Een dergelijk control, of management plane biedt Dell Technologies ook voor het optimaal monitoren en aansturen van de multicloud-omgeving. Dit zorgt ervoor dat bedrijven, als ze overstappen op een as-a-Service als IT-model, alle activiteiten vanuit één console kunnen organiseren en het beheer standaardiseren.

Inspelen op klantbehoefte
Om dit mogelijk te maken heeft Dell Technologies een as-a-Service-model ontwikkeld onder de naam Apex. Hiermee speelt de leverancier in op de veranderingen in de markt en de behoefte van de klanten. Het biedt organisaties ruimte eigen keuzes te maken: wil ik de omgeving zelf managen, of door een partner? Betaal ik de hele stack in een keer (Capex) of kies ik voor een Opex-variant, bijvoorbeeld door te kiezen voor een pay-per-use-model. Die laatste variant zien we sterk groeien. Met Apex maken we ook het op- en afschalen heel eenvoudig. Je hebt nooit te weinig capaciteit, maar betaalt ook niet voor te veel capaciteit. Met de console die Dell Technologies ontwikkelde heeft de klant dus alles in huis om zijn multicloud te monitoren en te managen.

Robert de Koning, Advisory Presales Consultant Enterprise bij Dell Technologies

Patrick van de Coolwijk, Senior Director Data Center Sales bij Dell Technologies

Patrick van de Coolwijk

About the Author: Patrick van de Coolwijk

Sinds 1 september 2021 is Patrick van de Coolwijk Senior Director Datacenter Sales bij Dell Technologies Nederland. Hij is sinds 2013 werkzaam bij Dell Technologies en vervulde meerdere leiderschapsrollen in sales.