Dell Technologies World 2018

Deze blog schreef ik tijdens Dell Technologies World 2018, het event dat de eerste week van mei in Las Vegas werd gehouden. De hele Dell Technologies-familie van bedrijven was aanwezig, van Dell (de consumententak) tot VMware, van Dell tot SecureWorks, van RSA tot Boomi en van Virtustream tot Pivotal. Een familie van bedrijven die inmiddels twee jaar na de samenvoeging als hechte teams samen werken onder het motto: ‘better together’.

Dell Technologies World

Platform
En dat levert natuurlijk een tsunami aan aankondigingen op, niet alleen op het gebied van producten maar nog veel meer over visie, toekomstverkenningen en -verwachtingen en over hoe een informatie-infrastructuur van de ‘edge naar de core tot de cloud’ als één samenhangend geheel moet worden ontworpen en ingericht. Het is veel meer dan een verzameling van producten aanschaffen: het is het vaststellen van het platform waarop een business of organisatie zijn digitale activiteiten toekomstvast kan ontplooien. En dat platform vervolgens op basis van een service-architectuur inrichten om alle informatiefuncties, nu en straks, te kunnen ondersteunen. Gebaseerd op het cloudmodel van schaalbaarheid en flexibiliteit en het hybride gebruik van private en public clouds en externe multi-cloudomgevingen voor specifieke diensten. We zien, in het bijzonder voor bedrijfskritische informatiediensten, dat de slinger naar meer publieke clouds nu weer wat naar de eigen private cloud terug slingert.

Centraal en decentraal
Sommige taken kunnen beter centraal worden uitgevoerd maar sommige taken moeten juist decentraal worden afgehandeld. Het is een kwestie van én én in plaats van óf óf. We zien dat datacenters steeds vaker lokale ‘centra van data’ worden. De keuze waar data het beste kan worden verwerkt, bepaalt steeds vaker de architectuur van de informatiehuishouding. Sommige data moeten centraal zijn om deep learning op die data uit te voeren. Of om goedkoop een back-up of archieffunctie te realiseren.

Echter heel veel data moet juist decentraal worden verwerkt, omdat het proces een supersnelle reactie verwacht. Aan de rand van de infrastructuur wordt steeds meer data gegenereerd. Denk aan het Internet of Things dat grote hoeveelheden data genereert die vaak direct een toepassing vragen. Of waarbij direct bij de bron de data in veel kleinere informatie-boodschappen wordt omgezet voor registratie of opslag in een centrale cloud.

Cloud, Fog en Mist
Vorig jaar heeft het NIST *) drie soorten ‘computing’ benoemd. Allereerst het bekende ‘cloud computing’ dat op een centraal niveau plaatsvindt. De plek van Big Data en deep learning. De plek waar veel schaalbare computingcapaciteit aanwezig is om de cloud typerende schaalbaarheid realiseren. Maar ook een plek waar het tijd en moeite kost om de data daar naartoe te brengen of weer terug te halen.

Daarom werd het begrip ‘fog computing’ geïntroduceerd. Decentrale computing waar data wordt verwerkt die direct moet worden gebruikt. Vergelijk het met een cloud die is neergedaald op de aarde en daar mist (fog) veroorzaakt. Kleinere lokale clouds die op dezelfde wijze als centrale clouds zijn ingericht. Op die decentrale plaats is tevens een stevige relatie en interactie tussen machine en mens aanwezig.

Tenslotte is het begrip ‘mist computing’ geïntroduceerd, dat wij in het Nederlands het beste als nevel kunnen vertalen. Deze nevel is aanwezig aan de buitenkanten van de infrastructuur, aan de ‘edge’, waar vooral sensoren, machines en lokale intelligentie met elkaar communiceren en waar wij als mensen weinig van meekrijgen. Weet u wat uw huisthermostaat continue communiceert met uw CV-ketel? Weet u hoe in uw auto alle systemen continu met elkaar praten? Weet u hoe robots en machines in een fabriek continu met elkaar in verbinding staan? Voor de mens onzichtbare informatiediensten maar ook deze omgeving ingericht op de basisprincipes van het cloudmodel.

Transformatie
Ondanks de onderliggende complexe techniek, ontplooit zich een simpele gefedereerde cloudarchitectuur die ons een robuust platform geeft waar we de komende decennia onze informatiehuishouding op kunnen ontwikkelen. Met de mogelijkheid daar moderne werkplekken in te integreren. Met de mogelijkheid daar vanuit de kern adequate security, privacy, business continuity en kritische processen in te integreren. Een moderne infrastructuur gebaseerd op grote hoeveelheden centrale en zeker decentrale hardware, waar alle activiteiten software defined zijn: lokaal én centraal. En waar open source een steeds grotere rol speelt.

Dit zijn transformaties die voor procesinrichting en organisatie ingrijpend zijn: dat is direct de uitdaging. De techniek is er klaar voor, de hardware en software is beschikbaar en kunstmatige intelligentie (AI), machine-learning (ML) en deep-learning (DL) ontwikkelen zich snel. Echter dit vraagt serieuze use cases, durf om te starten, aanwezigheid van deskundigheid en vanzelfsprekend een ondernemersgeest.

Tipping point
We zitten op een omslagpunt – een tipping point – waarbij reeds enkele bedrijven succesvol hebben aangetoond dat deze nieuwe digitale wereld werkelijk mogelijk is. Dat met innovatieve processen succesvol nieuwe realtime business en markten zijn te realiseren. Voor het eerst zijn processor en opslagcapaciteit zo goedkoop en zo krachtig geworden dat toekomstvoorspellingen – die aan het eind van de vorige eeuw als science fiction aandeden – nu technisch mogelijk zijn.

Dat was de sfeer tijdens de afgelopen week gehouden Dell Technologies World: we zijn klaar voor de toekomst, maar moeten het nog wel gaan doen. Make it Real. Zoals we met de eerste elektronica in de jaren zestig van de vorige eeuw voorzichtig de derde industriële revolutie startten en begonnen met informatiseren en automatiseren van onze maatschappij. De vierde industriële staat voor de deur met mogelijkheden tot volledige digitalisering en de eerste stappen naar echte kunstmatige intelligentie.

Ethiek
Techniek is op zich neutraal. Het is aan de gebruiker om er goede of slechte dingen mee te doen. Dat zal ook de komende jaren de situatie blijven. Digitalisering en kunstmatige intelligentie kan ons goede en kwade dingen opleveren. Die ethische discussie is belangrijk. Eenmaal ontwikkelde techniek is nooit meer te verwijderen, dus als mensheid moeten we die optimaal gaan inzetten en gebruiken. En de slechte kanten ervan begrenzen en beperken en ons er tegen beschermen.

Elke technische revolutie roept vaak meer vragen op dan er antwoorden zijn. Teruggaan in de tijd is geen optie dus we moeten (wederom) de ethische vragen rond al die nieuwe technische mogelijkheden proberen te beantwoorden en een plaats weten te geven. Maar tegelijkertijd alle voordelen en verbeteringen omarmen en gebruiken om ons als mensheid (weer) een stapje verder te brengen. De cognitieve revolutie 2.0 is begonnen.

*) NIST: National Institute for Standards and Technology

About the Author: Hans Timmerman

Hans Timmerman (1953) is als CTO binnen Dell EMC Nederland verantwoordelijk voor de ontwikkeling en verdieping van zowel Dell EMC's lokale business en technology development als voor de bestaande strategische allianties en partnerships. Een groot deel van zijn carrière was Hans werkzaam in de Nederlandse vliegtuigindustrie. Daarna bekleedde hij bij verschillende IT-bedrijven management- en directiefuncties.