Transformational Talk 1 – Jordi Baggen

In deze Transformational Talk is algemeen directeur Patrick van de Coolwijk in gesprek met Jordi Baggen, die verantwoordelijk is voor Dell Technologies’ client solutions in de Benelux. In het afgelopen jaar constateerde Jordi dat bedrijven sinds het begin van de pandemie drie fases doorliepen:

  • Reageren – Reageren op de nieuwe realiteit en aanpassen aan de enorme veranderingen;
  • Reflecteren – Nadenken over welke maatregelen je als bedrijf hebt genomen en nagaan welke lessen hieruit te leren vallen
  • Rethink – Nadenken over de veranderingen die je als bedrijf hebt gemaakt en beslissen wat blijvend is en wat je anders wil gaan doen.

Veel bedrijven schommelen tussen deze laatste twee fases, evenals de situatie in Nederland ook schommelt. Ze werken dus ideeën voor de toekomst, maar worden door nieuwe overheidsmaatregelen in een nieuwe situatie weer gedwongen om deze te herzien.

Wat opviel is dat veel bedrijven bij het begin van de pandemie op technisch vlak geen hele grote aanpassingen hoefden te maken. De echte uitdaging ligt op cultureel vlak: de adaptatie van samenwerkingstools kwam in een stroomversnelling, wat om een aanpassing vroeg van medewerkers. Zij moesten leren werken met deze tools.

Dit wordt onderschreven door een klantenonderzoek van Dell Technologies, dat aangaf dat bijna 60% van de klanten qua IT-beheer en aangrenzende processen niet veel hoefde aan te passen. De focus ligt nu meer op hybride manier van werken in een secured omgeving waar Dell Technologies flexibele oplossingen voor biedt.

Workspace ONE brengt beheer, uitrol, dienstverlening, security en support services bij elkaar en kan klanten helpen in hun lifecycle management. Binnen Workspace ONE komt het beste van alle onderdelen van de Dell Technologies-familie bij elkaar. Zo profiteren klanten op gebied van security van VMware’s Carbon Black en Secureworks’ monitoring en preventie software.

Patrick van de Coolwijk

About the Author: Patrick van de Coolwijk

Sinds 1 september 2021 is Patrick van de Coolwijk Senior Director Datacenter Sales bij Dell Technologies Nederland. Hij is sinds 2013 werkzaam bij Dell Technologies en vervulde meerdere leiderschapsrollen in sales.