Intel® Core™ processors
Meer informatie over Intel

Help mij bij mijn keuze: back-up en herstel

HMC-systeemherstel

Dell biedt een ruim aanbod van producten die u helpen bij het terugvinden van uw besturingssysteem in geval van een ernstige storing. Wanneer u uw nieuwe systeem bestelt, hebt u de keuze tussen een traditionele herstelmedia (cd of dvd) of niets.

Elk Dell systeem wordt geleverd met hersteltools waarmee u Windows kunt herstellen na een ernstige fout en waarmee u met een extern storageapparaat herstelmedia maakt. U kunt reparaties uitvoeren aan de bestanden die Windows gebruikt om zichzelf te starten, een herstelbewerking uitvoeren met System Restore (systeemherstel) en uw volledige computer en systeembestanden herstellen met behulp van back-ups die u eerder hebt gemaakt.

De hieronder genoemde opties zijn beschikbaar op basis van het soort Dell pc dat is aangeschaft.
Kiezen
Probleem …
Functies
Media voor herstel van het besturingssysteem
Een vooraf gebrande schijf met herstelgegevens voor het besturingssysteem nodig hebt
Installeert de Windows-installatiebestanden wanneer er een fout optreedt
Dvd met media voor softwareherstel
Een vooraf gebrande dvd-schijf met herstelgegevens voor software nodig hebt
Installeert de installatiebestanden van de CyberLink PowerDVD en/of Roxio® software als er een fout is opgetreden
Dvd met hulpbronnen
Een vooraf gebrande schijf met drivers voor uw systeem nodig hebt
Hiermee kan software bij de hardware opnieuw op het systeem worden geïnstalleerd
Hoe herstel ik deze staat?
Wat gebruik ik?
Opmerkingen
Dell bedrijfsinstallatiekopie, inclusief het besturingssysteem en alle drivers en applicaties die zijn geïnstalleerd toen uw systeem in de fabriek van Dell werd gebouwd
Bedrijfsinstallatiekopieherstel voor het terugzetten van het systeem naar de oorspronkelijke installatiekopie.
Bevat geen applicaties of data die u mogelijk hebt toegevoegd nadat u uw systeem van Dell hebt ontvangen.
Oorspronkelijke installatiekopie van het Windows-besturingssysteem (hiermee worden uw Dell systeemdrivers niet geïnstalleerd)
Media voor het herstel van besturingssysteem
Hulpprogramma voor herstelschijf maken in Windows
Hiermee installeert u alleen het Windows-besturingssysteem. Dit houdt niet de Dell systeemdrivers en applicaties in die al op het systeem waren geïnstalleerd toen u de computer van Dell ontving of andere applicaties of data die u mogelijk hebt toegevoegd.
Meest recente back-upstatus voor de besturingssysteempartitie
Microsoft Bestandsgeschiedenis, Systeemherstel en systeemkopieback-up
Volg de instructies binnen de hulpprogramma's voor Microsoft Windows, aangezien stappen en processen tussen besturingssystemen kunnen verschillen.
Meest recente toestand van volledige computer, inclusief alle harde-schijfpartities
Windows-systeemkopieback-ups vanaf een verwijderbaar apparaat waarop bestanden zijn opgeslagen.
Volg de instructies binnen de hulpprogramma's voor Microsoft Windows, aangezien stappen en processen tussen besturingssystemen kunnen verschillen.
Een eerder moment waarop mijn systeem nog goed werkte
Microsoft-bestandsgeschiedenis
Microsoft-systeemherstel
Bestandsgeschiedenis kan incrementeel of continu worden geconfigureerd voor back-up volgens een schema. Dit zorgt voor naadloos herstel als een bestand of hele map corrupt raakt of ontbreekt. Microsoft-herstelpunten kunnen worden gebruikt om terug te gaan naar een willekeurig tijdstip.
  1. Naast de met Microsoft meegeleverde back-up en herstelhulpprogramma's worden er door Dell eenvoudig te gebruiken hulpprogramma's vooraf geïnstalleerd. Deze kunnen u helpen met het maken van herstelmedia, bij het terugzetten van uw systeem naar de oorspronkelijke softwareconfiguratie en bij het beheren van bestands- en systeemback-ups. Alle oplossingen leiden tot de volgende handelingen:

    Er wordt een opstartbare herstelschijf of een opstartbare externe storagevoorziening gemaakt met een Windows Herstelomgeving (ook wel 'WinRE' genoemd). Hierin kan eventueel uw installatiekopie van Dell in worden opgenomen (keuze van gebruiker). Uw Dell installatiekopie bevat uw besturingssysteem en drivers en toepassingen die zijn geïnstalleerd toen uw systeem in de fabriek van Dell werd gebouwd.

    Welk voordeel heeft dit voor mij? In de Windows-herstelomgeving kunt u problemen herstellen die voorkomen dat Windows wordt gestart. Ook kunt u Windows naar een eerder moment in de tijd herstellen, toegang tot een opdrachtprompt krijgen, en onder meer kunt u het hulpprogramma van Dell voor het herstel van de installatiekopie starten. Dit allemaal zonder dat u in Windows aanwezig hoeft te zijn.

    Opmerking: Dell adviseert u met klem om uw Dell installatiekopie op uw herstelschijf op te nemen.

  2. Maak een eenmalige wettelijk toegestane reservekopie van uw Microsoft Windows-besturingssysteem op een dvd of een extern storageapparaat. Deze kopie zal ook al uw Dell drivers bevatten die in de fabriek zijn geïnstalleerd.

    Welk voordeel heeft dit voor mij? Hiermee kunt u eenmalig een back-up van uw oorspronkelijke Microsoft Windows-besturingssysteem maken of te herstellen of uw besturingssysteem opnieuw installeren in het geval van een storing.

Dell back-up en herstel is niet meer beschikbaar voor Dell systemen.
Waarvan wilt u een back-up maken?
Wat gebruik ik?
Opmerkingen
Persoonlijke bestanden, bijvoorbeeld foto's, muziek en documenten van een bepaalde partitie op de harde schijf
Hulpprogramma Windows-bestandsgeschiedenis
Hulpprogramma's Windows-back-up en -systeemherstel
Geïntegreerde Windows-hulpprogramma’s
Alleen de besturingssysteempartitie met alle programma's en data die daarop zijn opgeslagen
Hulpprogramma voor Windows-systeemkopieback-up
Hulpprogramma's Windows-back-up en -systeemherstel
Geïntegreerde Windows-hulpprogramma’s
Gehele computer, inclusief alle harde-schijfpartities
Windows-systeemkopieback-up (naar een extern storageapparaat)
Windows Complete PC Backup is niet verkrijgbaar in alle versies van het besturingssysteem
Intel® Core™ processors
Meer informatie over Intel