Diagnostische en batterijlampjes voor Latitude laptops en tablets

Diagnostische en batterijlampjes voor Latitude laptops en tabletsDit artikel beschrijft de diagnostische LED-codes voor laptops en draagbare systemen. De volgende secties bieden gedetailleerde informatie per model. Selecteer de relevante sectie voor uw systeem.


 

Inhoudsopgave:

 1. E-serie batterij
 2. E-serie diagnostische LED-lampjes
 3. D-serie batterij
 4. D-serie diagnostische LED-lampjes
 5. Tablets

 


Draagbare Dell systemen hebben diverse ingebouwde zichtbare en hoorbare diagnostische hulpmiddelen om eventuele defecte hardwareonderdelen op te sporen die specifieke symptomen veroorzaken. Het merendeel van deze symptomen is gerelateerd aan het niet kunnen opstarten van het systeem naar Windows en een zwart scherm na het opstarten.  U kunt verschillende redenen hiervoor vinden in het artikel Oplossen van problemen met 'geen stroom', 'geen POST', 'niet opstarten' of 'geen beeld' op uw Dell computer in aanvulling op de informatie en oplossingen hieronder.
 
 
Opmerking: Sommige laptopsystemen maken gebruik van een reeks hoorbare pieptonen om aan te geven dat er mogelijk defecte hardwareonderdelen zijn. Zie de tabel met geluidssignalen voor meer informatie over het diagnosticeren van deze codes bij het oplossen van problemen met uw computer.
 

Batterijstatus:
LED-lampjes

Aan/uit-lampje/batterijlampje: Wit of geel om de voedingsstatus en resterende batterijlading aan te geven. Zie de onderstaande tabellen.

Beschrijving LED-lampje
 1 
Aan/uit-lampje
 2 
Lampje van harde schijf
 3 
Statuslampje batterij
 4 
Wi-Fi-lampje

Staat batterijlampje:

Staat batterij LED-gedrag Volgende stappen

Uw laptop is aangesloten op een niet-geverifieerde of niet-ondersteunde voedingsadapter die niet van Dell afkomstig is.

Afwisselend knipperend geel en wit licht

Probeer de voedingsadapter opnieuw te plaatsen of probeer een geverifieerde adapter waarvan u weet dat deze werkt. Als de storing aan de adapter ligt, moet deze mogelijk worden vervangen.

Tijdelijke batterijstoring bij aangesloten voedingsadapter.

Afwisselend knipperend geel en ononderbroken wit licht

Probeer de batterij opnieuw te plaatsen. Als het probleem zicht blijft voordoen, probeer dan de batterij te verwisselen met een ander systeem en controleer of de storing aan de batterij ligt. Als de storing aan de batterij ligt, moet deze mogelijk worden vervangen. Raadpleeg voor meer informatie over garantie-ondersteuning voor batterijen het artikel Garantie-ondersteuning voor laptopbatterij.

Defecte batterij bij aangesloten voedingsadapter.

Constant knipperend geel licht.

Probeer de batterij te verwisselen met een geverifieerde batterij en controleer of de storing aan de batterij ligt. Als het probleem zicht blijft voordoen, moet de batterij worden vervangen. Raadpleeg voor meer informatie over garantie-ondersteuning voor batterijen het artikel Garantie-ondersteuning voor laptopbatterij.

Batterij opgeladen bij aangesloten voedingsadapter.

Lampje uit.

Verdere actie is niet nodig.

Batterij wordt opgeladen bij aangesloten voedingsadapter.

Wit licht aan.

Verdere actie is niet nodig.

 

Opmerking: Raadpleeg het artikel Problemen met de batterij en de voedingsadapter op mijn Dell computer oplossen voor meer informatie over het oplossen van problemen met de batterij of het verwisselen van de batterij.

 

Als de laptop is aangesloten op een stopcontact, geldt voor het aan/uit-lampje/batterijlampje het volgende:

Energiestatus Oplaadstatus LED-gedrag

Aan

Alle (0-100%)

Continu wit

Stand-by

Alle (0-100%)

Knipperend wit (langzame toename/afname van verlichting)

Uit, slaapstand

>90% opgeladen

Uit

Uit, slaapstand

=90% opgeladen

Continu wit

 

Als de laptop op batterijstroom werkt, geldt voor het aan/uit-lampje/batterijlampje het volgende:

 

Energiestatus Resterend batterijvermogen LED-gedrag

Aan

=10% opgeladen

Continu wit

Aan

<10% opgeladen

Continu oranje

Stand-by

=10% opgeladen

Knipperend wit (langzame toename/afname van verlichting)

Stand-by

<10% opgeladen

Continu oranje

Uit, slaapstand

Alle (0-100%)

Uit

 

Opmerking: Raadpleeg het artikel Uitleg over het controleren van de status van de batterij in uw laptop voor meer informatie over de batterijstatus.  Raadpleeg ook ons artikel Hardwareproblemen oplossen met eSPA Diagnostics om automatische tests uit te voeren op uw systeem.

Raadpleeg het artikel Notebook Battery Warranty Support (Garantie-ondersteuning voor laptopbatterij) voor meer informatie over ondersteuning bij batterijgarantie.

 

 

Momenteel leverbaar:

De drie indicatielampjes bevinden zich nabij de rechtervoorzijde van het systeem zoals hieronder aangegeven:Diagnostisch LED-lampje:

Op deze laptops geeft het gele/witte knipperpatroon van het batterijlampje storingen aan die in de volgende tabel worden weergegeven:

Opmerking:

De knipperpatronen bestaan uit 2 sets cijfers die worden aangegeven door (eerste groep: gele knipperingen, tweede groep: witte knipperingen)

Eerste groep: Het lampje knippert 1 tot 9 keer, gevolgd door een korte pauze, waarbij het lampje 1,5 seconden uit is. (Het lampje knippert geel)

Tweede groep: Het lampje knippert 1 tot 9 keer. Daarna volgt een langere pauze, waarbij het lampje 1,5 seconden uit is. Vervolgens begint de cyclus opnieuw. (Het lampje knippert wit)

Voorbeeld: Geen geheugen gedetecteerd (2,3), batterijlampje knippert twee keer geel, gevolgd door een pauze en knippert vervolgens drie keer wit. Het batterijlampje pauzeert 3 seconden voordat de cyclus wordt herhaald.
 

De volgende tabel toont de gele en witte knipperpatronen met een mogelijke oplossing voor het probleem:

Knippercombinatie Omschrijving storing Fout(en)
2,1 CPU Mogelijke CPU-fout
2,2 Moederbord-BIOS Moederbord, betreft BIOS-corruptie of ROM-fout
2,3 Geheugen Geen geheugen / RAM gedetecteerd
2,4 Geheugen Geheugen / RAM-fout
2,5 Geheugen Ongeldig geheugen geïnstalleerd
2,6 Moederbord-chipset Fout met moederbord/chipset
2,7 LCD LCD-fout
3,1 Stroomuitval RTC CMOS-batterijfout
3,2 PCI / video Fout met PCI of videokaart/chip
3,3 BIOS-herstel 1 Herstelimage niet gevonden
3,4 BIOS-herstel 2 Herstelimage gevonden maar ongeldig
 
Opmerking: Als de foutcode anders is dan hierboven vermeld, neemt u contact op met Dell Technische Support of raadpleegt u het artikelHardwareproblemen oplossen met eSPA Diagnostics  om automatische tests uit te voeren op uw systeem.
 

Legacy:

LED-lampjes

Beschrijving LED-lampje
 1 
Aan/uit-lampje
 2 
Lampje van harde schijf
 3 
Statuslampje batterij
 4 
Wi-Fi-lampje

 

Hier staan de LED-codes op laptops voor als een mogelijke fout optreedt:

Storage-LED
HD-LED
Batterij-LED
Batterij-LED
Draadloze LED
Wi-Fi-LED
Omschrijving storing Volgende stappen
Knipperend
Continu
Continu
Er heeft zich mogelijk een fout in de processor voorgedaan. Neem contact op met Dell Support
Continu
Knipperend
Continu
De geheugenmodules zijn gedetecteerd, maar er heeft zich een fout voorgedaan. Problemen oplossen Geheugen
Knipperend
Knipperend
Knipperend
Er heeft zich een fout voorgedaan in het moederbord. Neem contact op met Dell Support
Knipperend
Knipperend
Continu
Er is mogelijk een fout opgetreden met een grafische kaart. Problemen oplossen Video
Knipperend
Knipperend
Uit
Systeem werkt niet na initialisatie van vaste schijf OF systeem werkt niet na Option ROM-initialisatie. Problemen oplossen Harde schijf
Knipperend
Uit
Knipperend
Er is tijdens het initialiseren een probleem opgetreden met de USB-controller. Controleer poorten op schade en verwijder alle USB-apparaten. Problemen oplossen Poorten
Continu
Knipperend
Knipperend
Er zijn geen geheugenmodules geïnstalleerd/gedetecteerd. Problemen oplossen Geheugen
Knipperend
Continu
Knipperend
Er is tijdens het initialiseren een probleem opgetreden met het LCD-scherm. Problemen oplossen Video
Uit
Knipperend
Knipperend
Het systeem kan de POST niet voltooien vanwege de modem. Probeer eventuele modemkaarten terug te plaatsen of te verwijderen.
Uit
Knipperend
Uit
Geheugen wordt niet geïnitialiseerd of wordt niet ondersteund. Problemen oplossen Geheugen

 

Opmerking: Raadpleeg het artikel Problemen met de batterij en de voedingsadapter op mijn Dell computer oplossen voor meer informatie over het oplossen van problemen met de batterij of het verwisselen van de batterij. Raadpleeg ook ons artikel Hardwareproblemen oplossen met eSPA Diagnostics om automatische tests uit te voeren op uw systeem.

 

Batterijstatus

 

Als de computer is aangesloten op een stopcontact, werkt het batterijlampje als volgt:

 • Continu groen: De batterij wordt opgeladen.
 • Knipperend groen: De batterij is bijna volledig geladen.

 

Als de computer op batterijstroom werkt, geldt voor het batterijlampje het volgende:

 • Uit: De batterij is voldoende geladen (of de computer is uitgeschakeld)
 • Knipperend oranje: De batterij begint leeg te raken.
 • Continu oranje: De batterij is vrijwel geheel leeg.

 

Opmerking: Raadpleeg het artikel Problemen met de batterij en de voedingsadapter op mijn Dell computer oplossen voor meer informatie over het oplossen van problemen met de batterij of het verwisselen van de batterij.  Raadpleeg ook ons artikel Hardwareproblemen oplossen met eSPA Diagnostics om automatische tests uit te voeren op uw systeem.

 

Raadpleeg het artikel Notebook Battery Warranty Support (Garantie-ondersteuning voor laptopbatterij) voor meer informatie over ondersteuning bij batterijgarantie.
 
 

Led-foutcodes

 

De volgende tabel bevat de mogelijke led-codes die kunnen worden weergegeven bij problemen met de POST-test.

Knippercode Beschrijving Volgende stap
CPU-code De microcontroller geeft de controle van het systeem aan de processor. Deze code blijft zichtbaar als er geen processor is gedetecteerd. 1. Plaats de processor terug.
2. Vervang het moederbord.
3. Vervang de processor.
Geheugencode Er heeft zich een fout voorgedaan met het geheugen. 1. Plaats de geheugenmodule(s) terug.
2. Vervang de geheugenmodule(s).
3. Vervang het moederbord.
Moederbord Een van de moederbordonderdelen is defect. Vervang het moederbord.
Video-LED Het systeem kan de POST niet voltooien vanwege de videokaart. 1. Vervang de videokaart.
2. Vervang het moederbord.
Toetsenbord-LED Het systeem kan de POST niet voltooien vanwege het toetsenbord. 1. Plaats de kabel van het toetsenbord terug.
2. Vervang het toetsenbord.
3. Vervang het moederbord.
USB-LED Er is tijdens het initialiseren een probleem opgetreden met de USB-controller. 1. Verwijder alle aanwezige USB-apparaten.
2. Vervang het moederbord.
Geen geheugen Er zijn geen SODIMM's geïnstalleerd. 1. Installeer de geheugenmodule(s).
2. Plaats de geheugenmodule(s) terug.
3. Vervang de geheugenmodule(s).
4. Vervang het moederbord.
LCD-LED Er is tijdens het initialiseren een probleem opgetreden met het LCD-scherm. 1. Plaats de kabel van het LCD-scherm terug.
2. Vervang het LCD-scherm.
3. Vervang de videokaart.
Modem-LED Het systeem kan de POST niet voltooien vanwege de modem. 1. Plaats de modem terug.
2. Vervang de modem.
3. Vervang het moederbord.

 

Opmerking: Als de foutcode anders is dan hierboven vermeld, neemt u contact op met Dell Technische Support of raadpleegt u het artikel Hardwareproblemen oplossen met eSPA Diagnostics om automatische tests uit te voeren op uw systeem.

 

 

Pieptooncodes:

 

Het systeem kan een reeks pieptonen afgeven tijdens het opstarten als het scherm geen fouten of problemen kan weergeven. Deze reeks pieptonen, die pieptooncodes wordt genoemd, geven verschillende problemen aan.

Pieptooncode
(herhalende
korte pieptonen)
Omschrijving storing Mogelijke oplossing
1 BIOS ROM-checksum bezig of fout Moederbordfout, inclusief BIOS-beschadiging of ROM-fout
2 Geheugen Geen geheugen/RAM gedetecteerd
3
 • Chipset-fout (North & South bridge-fout, DMA/IMR/Timer-fout)
 • Fout bij testen van tijdklok
 • Fout bij Gate A20
 • Fout bij Super I/O-chip
 • Fout bij testen van keyboardcontroller
Moederbordfout
4 RAM-lees-/schrijffout Geheugen/RAM-fout
5 Fout met stroomvoorziening real-time klok.
 1. Plaats de CMOS-batterijverbinding terug.
 2. Als het probleem zich blijft voordoen, is mogelijk sprake van een CMOS-batterijfout of moederbordfout.
6 Fout tijdens Video-BIOS-test Fout met videokaart of chipset
7 Fout tijdens test van CPU-cache Processorfout
8 LCD LCD-fout

LED-foutcodes:

 

Diagnostische LED-code gecommuniceerd via het LED-lampje op de aan/uit-knop of via een alternatief LED-lampje. Het LED-lampje op de aan/uit-knop knippert de LED-codes van de bijbehorende storing. 
 

Opmerking:

Voorbeeld: Geen geheugen gedetecteerd, het LED-lampje op de aan/uit-knop knippert twee keer gevolgd door een pauze, daarna knippert de LED weer twee keer gevolgd door een pauze enz. Dit patroon wordt herhaald totdat het systeem wordt uitgeschakeld.

Voedingslampje - bovenaanzicht

LED-code Omschrijving storing Mogelijke oplossing
1 Moederbord: BIOS ROM-fout Moederbord, BIOS-corruptie of ROM-fout.
2 Geheugen Geen geheugen/RAM gedetecteerd.
3
 • Moederbordfout
 • Chipsetfout
 • Fout met klok
 • Fout bij Gate A20
 • Fout met Super I/O-chip
 • fout met toetsenbordcontroller
Moederbordfout.
4 Geheugen Geheugen/RAM-fout
5 Fout bij real-timeklok.
 1. Plaats de CMOS-batterijverbinding terug.
 2. Als het probleem zich blijft voordoen, is mogelijk sprake van een batterijfout of moederbordfout.
6 Video-BIOS Fout met videokaart of chipset
7 CPU Processorfout
8 LCD LCD-fout

 

 

Opmerking:

Wat is de volgende stap? - Raadpleeg het artikel De prestaties van uw laptopbatterij verbeteren voor verdere probleemoplossing als de statuslampjes hierboven een mogelijke batterijfout aangeven.  Raadpleeg ook ons artikel Hardwareproblemen oplossen met eSPA Diagnostics om automatische tests uit te voeren op uw systeem.

Als de foutcode anders is dan hierboven vermeld, neemt u contact op met Dell Technische Support.

 
Artikel-id: SLN155342

Laatste wijzigingsdatum: 23-07-2018 02:32


Verwante artikelen

Beoordeel dit artikel

Nauwkeurig
Nuttig
Eenvoudig te begrijpen
Was dit artikel nuttig?
Ja Nee
Stuur ons feedback
Opmerkingen mogen geen speciale tekens bevatten: <>() \
Excuses, ons feedbacksysteem is momenteel offline. Probeert u het later nog eens.

Hartelijk dank voor uw feedback.