Zu den Hauptinhalten
 • Bestellungen schnell und einfach aufgeben
 • Bestellungen anzeigen und den Versandstatus verfolgen
 • Profitieren Sie von exklusiven Prämien und Rabatten für Mitglieder
 • Erstellen Sie eine Liste Ihrer Produkte, auf die Sie jederzeit zugreifen können.
 • Verwalten Sie mit der Unternehmensverwaltung Ihre Dell EMC Seiten, Produkte und produktspezifischen Kontakte.

Sprawdzanie kondycji baterii komputera przenośnego Dell

Zusammenfassung: Ten artykuł zawiera informacje na temat sprawdzania kondycji baterii notebooka firmy Dell. Wyszukaj informacje dotyczące różnych metod sprawdzania kondycji baterii notebooka firmy Dell. ...

Dieser Artikel wurde möglicherweise automatisch übersetzt. Wenn Sie eine Rückmeldung bezüglich dessen Qualität geben möchten, teilen Sie uns diese über das Formular unten auf dieser Seite mit.

Artikelinhalt


Weisungen

Sprawdzanie kondycji baterii komputera przenośnego

Czas trwania: 02:34
Gdy to możliwe, ustawienia języka podpisów (napisów) można wybrać przy użyciu ikony Ustawienia lub CC w tym odtwarzaczu wideo.


Dowiedz się, jak sprawdzić kondycję baterii w systemie BIOS, SupportAssist, narzędziu diagnostycznym ePSA Preboot System Assessment lub narzędziach firmy Dell, takich jak Dell Power Manager lub Dell Command | Power Manager.


UWAGA: jak w większości komputerów przenośnych, w notebookach Dell stosuje się baterie litowo-jonowe, które mogą pęcznieć z powodu czasu eksploatacji, liczby cykli ładowania lub wystawienia na działanie wysokiej temperatury. Spuchnięta bateria nie stanowi zagrożenia dla bezpieczeństwa, jednak uszkodzonych lub spuchniętych elementów nie można używać. W przypadku problemu z puchnięciem baterii zalecamy zaprzestanie korzystania z niej i jej wymianę na autoryzowaną baterię firmy Dell Technologies. Więcej informacji można znaleźć w artykule bazy wiedzy firmy Dell Spuchnięta bateria — informacje i wskazówki.

Sprawdzanie stanu baterii jest ważnym krokiem w rozwiązywaniu problemów związanych z baterią i pomaga określić, czy starzejąca się bateria wymaga wymiany.

Informacje w systemie BIOS mogą się różnić w różnych komputerach Dell — na rysunkach poniżej pokazano dwa różne rodzaje systemu BIOS, które mogą być dostępne w komputerze.

UWAGA: jeśli pole z informacją o kondycji baterii jest puste lub informacje są niedostępne, bateria mogła nie zostać wykryta lub wystąpił błąd krytyczny z baterią. W razie potrzeby wyjmij i włóż ponownie baterię (tylko w przypadku notebooka z wymienną baterią).
UWAGA: interfejsy systemu BIOS notebooka firmy Dell mogą się różnić. Pomoc w uzyskaniu dostępu do systemu BIOS znajdziesz w dokumentacji notebooka firmy Dell.

Metoda 1

 1. Włącz komputer i stuknij klawisz F2 na ekranie z logo firmy Dell.
 2. W lewym okienku w obszarze Ogólne wybierz opcję Informacje o baterii.
 3. Sprawdź, czy informacje o kondycji baterii są przedstawione w sposób pokazany na ilustracji (Rysunek 1).

Zrzut ekranu informujący o kondycji baterii w systemie BIOS
Rysunek 1. Zrzut ekranu informujący o kondycji baterii w systemie BIOS

Metoda 2

 1. Włącz komputer i stuknij klawisz F2 na ekranie z logo firmy Dell.
 2. Wybierz kartę Zaawansowane.
 3. Sprawdź, czy informacje o kondycji baterii są przedstawione w sposób pokazany na ilustracji (Rysunek 2).

Animowany zrzut ekranu przedstawiający kondycję baterii w systemie BIOS
Rysunek 2. Animowany zrzut ekranu przedstawiający kondycję baterii w systemie BIOS

Metoda 3

 1. Włącz komputer i stuknij klawisz F2 na ekranie z logo firmy Dell.
 2. W lewym panelu wybierz opcję Przegląd.
 3. Po prawej stronie przejdź do sekcji Bateria i potwierdź kondycję (Rysunek 3).

Zrzut ekranu informujący o kondycji baterii w systemie BIOS
Rysunek 3. Zrzut ekranu informujący o kondycji baterii w systemie BIOS

Test diagnostyczny oceny przedrozruchowej SupportAssist, ePSA lub PSA może pomóc zidentyfikować potencjalną awarię baterii, a w przypadku wadliwego działania elementu należy zgłosić kod błędu. Kiedy uzyskasz kod ePSA, możesz przesłać kod Service Tag, błąd ePSA i kod weryfikacji na stronie Przedrozruchowy test działania urządzenia SupportAssist, aby poznać dalsze czynności.

UWAGA: diagnostyka ePSA Preboot System Assessment testuje tylko główną baterię komputera. Test baterii odbywa się przez wyświetlenie procentowej wartości jej naładowania i ogólnego stanu.
 1. Włącz komputer i stuknij klawisz F12 na ekranie z logo firmy Dell.
 2. W menu jednorazowego rozruchu wybierz opcję Diagnostics i naciśnij klawisz Enter.
 3. Zareaguj odpowiednio na monity narzędzia do diagnostyki przed uruchomieniem systemu.
 4. Przejrzyj wyniki testów baterii (Rysunek 4). Jeśli test baterii się nie powiedzie, możesz przesłać kod Service Tag, błąd ePSA i kod weryfikacji na stronie Przedrozruchowy test działania urządzenia SupportAssist.
  UWAGA:
  • Dell udostępnia również test diagnostyczny w trybie online, przejdź do strony Diagnostyka baterii online.
  • Test uruchomi się automatycznie.
  • Może zostać wyświetlony monit o zainstalowanie lub aktualizację programu SupportAssist. W takiej sytuacji postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.

Animowany zrzut ekranu przedstawiający stan baterii w narzędziu diagnostycznym ePSA Preboot System Assessment
Rysunek 4. Animowany zrzut ekranu przedstawiający stan baterii w narzędziu diagnostycznym ePSA Preboot System Assessment

Tabela 1: Kody błędów diagnostyki przedrozruchowej SupportAssist lub ePSA
Kod błędu Komunikat o błędzie Czynności rozwiązywania problemu
ePSA 2000-0131 ePSA: Battery - the battery is not installed (Bateria - bateria niezainstalowana).
 1. Sprawdź, czy bateria jest prawidłowo zainstalowana.
 2. Wyjmij i włóż ponownie baterię.
 3. Sprawdź, czy styki nie są brudne lub uszkodzone.
W przypadku notebooków z baterią niewymienną należy skontaktować się z działem pomocy technicznej firmy Dell, aby uzyskać opcje naprawy.
ePSA 2000-0132 ePSA: Battery - The battery is reaching the end of its usable life (Bateria - okres użyteczności baterii zbliża się do końca). Bateria się ładuje, ale zapewnia krótszy czas działania komputera.
 1. Wyjmij i włóż ponownie baterię.
 2. Zapoznaj się z artykułem bazy wiedzy Dell Poprawa wydajności baterii notebooka Dell.
 3. Zapoznaj się z artykułem bazy wiedzy firmy Dell Rozwiązywanie problemów z baterią notebooka firmy Dell.
 4. W przypadku potrzeby dłuższego czasu pracy na baterii warto zaopatrzyć się w zapasową baterię.
ePSA 2000-0133 ePSA: Battery - The battery cannot provide sufficient power (Bateria - bateria nie dostarcza wystarczającej energii).
 1. Sprawdź styki, wtyczkę i kable.
 2. Wyjmij i włóż ponownie baterię.
 3. Zapoznaj się z artykułem bazy wiedzy firmy Dell Rozwiązywanie problemów z baterią notebooka firmy Dell.
 4. Rozważ wymianę baterii.

Aplikacje Dell Power Manager oraz Dell Command | Power Manager ułatwiają wydłużenie czasu pracy baterii komputera, konfigurując sposób obsługi baterii na podstawie osobistych preferencji użytkownika.

 • Aplikacja Dell Power Manager jest obsługiwana na notebookach Dell Inspiron, Vostro i XPS, które pracują wyłącznie na systemie Windows 10 i wymagają zainstalowania na komputerze programu Microsoft .NET Framework 4.6.1.
 • Dell Command | Power Manager zapewnia uproszczone i wydajne funkcje zarządzania energią dla notebooków i tabletów Dell z systemem operacyjnym Windows 7, Windows 8 lub Windows 10. Aplikacja Dell Command | Power Manager jest obsługiwana na wybranych laptopach Dell Latitude i Dell Precision.

Kondycja baterii jest oznaczona za pomocą ikony serca i czterech okrągłych ikon. Liczba wypełnionych okrągłych ikon wskazuje pojemność akumulatora.

Zrzut ekranu wskaźnika kondycji baterii w programie Dell Power Manager
Rysunek 5. Zrzut ekranu wskaźnika kondycji baterii w programie Dell Power Manager

UWAGA: informacje o kondycji baterii są dostępne tylko wtedy, gdy bateria Dell jest podłączona do komputera.
Tabela 2: Porównanie stanu baterii DCM z baterią DPM
Stan Kondycja Status operacyjny Status główny Kondycja DPM
Wymagana wymiana 30 = nieodwracalny błąd 7 = nieodwracalny błąd 3 = błąd Słaba
Przestroga 2 25 = awaria krytyczna 6 = błąd 3 = błąd Dostateczna
Przestroga 1 10 = obniżona sprawność lub ostrzeżenie 5 = przewidywana awaria 2 = obniżona sprawność Dobra
Normalny 5 = OK 2 = OK 1 = OK Doskonała
Nieznana — bateria nie jest obecna 0 = Nieznana 0 = Nieznana 0 = Nieznana Unknown

Tabela 3: Kody wskaźników kondycji baterii
Kod Opis
Przykład baterii działającej z maksymalną pojemnością Doskonała — bateria pracuje przy maksymalnej pojemności.
Przykład dobrego poziomu naładowania baterii Dobra — bateria może być ładowana normalnie; można zauważyć krótszy czas pracy, ponieważ czas eksploatacji baterii spada.
Przykład dostatecznego poziomu naładowania baterii Dostateczna — bateria może być ładowana normalnie; żywotność zbliża się do końca. Zaleca się kupno nowego akumulatora.
Przykład słabego poziomu naładowania baterii Słaba — bateria nie zapewnia już wystarczającego zasilania. Zaleca się wymianę akumulatora.
Przykład wskaźnika braku ładowania Bateria przestała działać lub nie można ustalić stanu baterii. Zaleca się wymianę akumulatora.

Notebooki Dell XPS i mobilne stacje robocze Dell Precision są wyposażone we wskaźniki poziomu naładowania baterii z lewej lub prawej strony (Rysunek 6). Po naciśnięciu przycisku stanu naładowania zostaje wskazany poziom naładowania baterii.

Każda lampka LED oznacza 20% poziomu naładowania baterii.

UWAGA: aby dowiedzieć się, czy notebook firmy Dell jest wyposażony we wskaźnik LED baterii, zapoznaj się z dokumentacją notebooka firmy Dell.
UWAGA: wskaźniki poziomu naładowania baterii są dostępne w wybranych laptopach Dell XPS i mobilnych stacjach roboczych Dell Precision.

Ilustracja wskaźnika poziomu naładowania baterii w laptopie Dell XPS i mobilnej stacji roboczej Dell Precision
Rysunek 6. Ilustracja wskaźnika poziomu naładowania baterii w laptopie Dell XPS i mobilnej stacji roboczej Dell Precision

Weitere Informationen

Polecane artykuły

Oto kilka zalecanych artykułów dla Ciebie.


Przydatne filmy

Korzystanie z funkcji oszczędzania energii w celu wydłużenia czasu pracy baterii

Czas trwania: 00:26
Gdy to możliwe, ustawienia języka podpisów (napisów) można wybrać przy użyciu ikony Ustawienia lub CC w tym odtwarzaczu wideo.

Wydłużenie czasu pracy baterii komputera przenośnego

Czas trwania: 01:25
Gdy to możliwe, ustawienia języka podpisów (napisów) można wybrać przy użyciu ikony Ustawienia lub CC w tym odtwarzaczu wideo.


Bateria Zasilanie Dodatkowe zasoby oraz informacje można znaleźć w naszej witrynie dotyczącej baterii i zasilaczy.

Brak wsparcia gwarancyjnego Minął okres gwarancji? Żaden problem. Odwiedź witrynę Dell.com/support i wpisz kod Dell Service Tag, a następnie zapoznaj się z naszymi ofertami.

UWAGA: oferty są dostępne tylko dla komputerów osobistych na terenie Stanów Zjednoczonych, Kanady, Wielkiej BrytaniiFrancji, Niemiec i Chin. Nie dotyczy serwerów i pamięci masowych.

Artikeleigenschaften


Betroffenes Produkt

G Series, Alienware, Inspiron, Latitude, Vostro, XPS, Legacy Laptop Models, Mobile Workstations

Letztes Veröffentlichungsdatum

31 Jan. 2024

Version

23

Artikeltyp

How To