Zu den Hauptinhalten
  • Bestellungen schnell und einfach aufgeben
  • Bestellungen anzeigen und den Versandstatus verfolgen
  • Profitieren Sie von exklusiven Prämien und Rabatten für Mitglieder
  • Erstellen Sie eine Liste Ihrer Produkte, auf die Sie jederzeit zugreifen können.
  • Verwalten Sie mit der Unternehmensverwaltung Ihre Dell EMC Seiten, Produkte und produktspezifischen Kontakte.

Rozpoznání poškození napájecího adaptéru na systémech Dell

Zusammenfassung: Tento článek obsahuje informace o tom, jak zjistit poškození napájecího adaptéru počítačů Dell. K jakému poškození může dojít v porovnání s běžným opotřebením.

Dieser Artikel wurde möglicherweise automatisch übersetzt. Wenn Sie eine Rückmeldung bezüglich dessen Qualität geben möchten, teilen Sie uns diese über das Formular unten auf dieser Seite mit.

Artikelinhalt


Weisungen

Napájecí adaptér systémů Dell se může poškodit v důsledku poškození při nehodě nebo nesprávného použití. K poškození může dojít na těle napájecího adaptéru, kabelu napájecího adaptéru nebo napájecím kabelu.

Pokud jsou napájecí adaptér nebo kabely poškozené, roztřepené, odhalené nebo jsou zlomené či ohnuté kolíky kabelu, počítač se nemusí zapnout nebo se nebude nabíjet baterie.

VÝSTRAHA: Poškozený, roztřepený nebo odhalený kabel napájecího adaptéru nebo napájecí kabel může způsobit úraz elektrickým proudem. Nedotýkejte se poškozeného, roztřepeného nebo odhaleného dílu, napájecího adaptéru či kabelů. Ihned vypněte hlavní zásuvku.

Napájecí adaptér nebo kabely se mohou poškodit v důsledku nesprávné manipulace, nesprávného ovinutí kabelů, odpojení kabelů zatažením za kabel namísto zástrčky atd.

Napájecí adaptér nebo kabel se mohou poškodit.

  1. Roztřepené kabely
  2. Odhalené vodiče
  3. Poškozená izolace kabelu
  4. Ohnutý nebo zlomený pin
  5. Uvolněný a otevřený kabel napájecího adaptéru
POZNÁMKA: Na běžné opotřebení se nevztahuje záruka na produkt Dell.

Chcete-li zjistit, jakou záruku na počítač Dell máte, přejděte na stránku Záruka Dell a vyhledejte svůj počítač Dell.

Informace o zakoupení náhradní baterie pro notebook Dell naleznete v článku znalostní databáze Dell Baterie notebooků Dell – Často kladené dotazy.


Roztřepené kabely

POZNÁMKA: Na běžné opotřebení se nevztahuje záruka na produkt Dell.

Kabel napájecího adaptéru, který je připojen mezi tělem napájecího adaptéru a napájecím portem počítače, se může roztřepit na obou koncích, stejně tak jako napájecí kabel.

K tomuto problému může dojít kvůli nesprávnému ovinutí kabelů, příliš pevnému zabalení nebo zkroucením.

Příklad roztřepeného kabelu u napájecího adaptéruRoztřepený kabel u napájecího adaptéru
Obrázek 1: Příklad roztřepeného kabelu u napájecího adaptéru


Odhalené vodiče

POZNÁMKA: Na běžné opotřebení se nevztahuje záruka na produkt Dell.

Pokud je kabel jakkoli roztřepený nebo proříznutý, může dojít k odhalení vodičů uvnitř. Pokud je kabel roztřepený, proříznutý nebo je odkryt některý z vnitřních vodičů, okamžitě přestaňte napájecí adaptér používat.

Příklad odhaleného vodiče u zástrčky napájecího adaptéru
Obrázek 2: Příklad odhaleného vodiče u zástrčky napájecího adaptéru


Poškozená izolace kabelu

POZNÁMKA: Na běžné opotřebení se nevztahuje záruka na produkt Dell.

K poškození izolace kabelu může dojít v místě pružných kloubů poblíž těla adaptéru nebo konektoru. Tyto pružné klouby jsou navrženy tak, aby umožňovaly ohýbání kabelu při jeho omotávání kolem těla adaptéru. S postupem času však může kabel zkřehnout a mohou se objevit praskliny. K poškození izolace může dojít také v případě, že se kabel otírá o okraje předmětů, jako jsou židle nebo stoly.

Příklad proříznutí kabelu
Obrázek 3: Příklad proříznutí kabelu
 


Ohnutý nebo zlomený pin

POZNÁMKA: Na běžné opotřebení se nevztahuje záruka na produkt Dell.

Pokud není kolík adaptéru správně připojen k napájecímu portu počítače, může se ohnout nebo zcela ulomit. Pokud kabel odpojíte či připojíte pod úhlem nebo se jej pokusíte připojit silou k nesprávnému napájecímu adaptéru, může dojít k ohnutí nebo zlomení středového kolíku adaptéru nebo napájecího portu.

Příklad ohnutého či zlomeného kolíku uvnitř zástrčky napájecího adaptéru
Obrázek 4: Příklad ohnutého či zlomeného kolíku uvnitř zástrčky napájecího adaptéru

 

Příklad ohnuté zástrčky napájecího adaptéru
Obrázek 5:  Příklad ohnuté zástrčky napájecího adaptéru

 

Příklad ohnutého kolíku v zástrčce napájecího adaptéru
Obrázek 6:  Příklad ohnutého kolíku v zástrčce napájecího adaptéru

 

Příklad ohnutého konektoru USB Type-C
Obrázek 7: Příklad ohnutého konektoru USB Type-C

 

Broken_Type_C
Obrázek 8: Příklad deformovaného konektoru USB Type-C a normálního konektoru USB Type-C


Uvolněný a otevřený kabel napájecího adaptéru

POZNÁMKA: Na běžné opotřebení se nevztahuje záruka na produkt Dell.

Pokud je kabel uvolněný, zkuste jej odpojit a znovu připojit. Zkontrolujte, že je pevně zasunutý. Pokud je kabel stále uvolněný, zkontrolujte, zda v konektoru nejsou žádné ohnuté nebo zlomené kolíky a zda nedošlo k poškození konektoru na straně počítače či kabelu.

Pokud je kabel, který problém způsobuje, poškozený, je nutné adaptér nebo kabel vyměnit. Kontaktujte technickou podporu společnosti Dell ohledně možností opravy dostupných ve vaší oblasti.

VÝSTRAHA: Při odpojování kabelu napájecího adaptéru od počítače držte kabel za konektor nebo zástrčku. Nedržte přímo kabel. Mohlo by dojít k nevratnému poškození kabelu nebo konektoru počítače. Napájecí adaptéry Dell fungují se všemi elektrickými zásuvkami po celém světě. Napájecí konektory a rozdvojky se však v různých oblastech liší. Použití nekompatibilního kabelu nebo nesprávné připojení kabelu k rozdvojce či běžné zásuvce může způsobit požár nebo škodu na vybavení.
 

Otevřete napájecí adaptér
Obrázek 9: Příklad otevřeného napájecího adaptéru

 
VAROVÁNÍ: Nepokoušejte se otevírat, opravovat, měnit ani testovat žádné součásti adaptéru, jelikož hrozí zranění nebo smrt.

Zpět na začátek

Weitere Informationen

Artikeleigenschaften


Betroffenes Produkt

Chromebook, G Series, Alienware, Inspiron, Latitude, Vostro, XPS, Legacy Laptop Models, Mobile Workstations

Letztes Veröffentlichungsdatum

07 März 2024

Version

16

Artikeltyp

How To