Zu den Hauptinhalten
 • Bestellungen schnell und einfach aufgeben
 • Bestellungen anzeigen und den Versandstatus verfolgen
 • Profitieren Sie von exklusiven Prämien und Rabatten für Mitglieder
 • Erstellen Sie eine Liste Ihrer Produkte, auf die Sie jederzeit zugreifen können.
 • Verwalten Sie mit der Unternehmensverwaltung Ihre Dell EMC Seiten, Produkte und produktspezifischen Kontakte.

Så här konfigurerar du Ubuntu Linux efter det att den är installerad på din Dell PC

Zusammenfassung: Den här artikeln tar dig igenom hur du konfigurerar och får ut det mesta av Dell-datorn när du har installerat Linux Ubuntu som ditt huvud operativ system.

Dieser Artikel wurde möglicherweise automatisch übersetzt. Wenn Sie eine Rückmeldung bezüglich dessen Qualität geben möchten, teilen Sie uns diese über das Formular unten auf dieser Seite mit.

Artikelinhalt


Symptome

 


Om du har fått ett system med Ubuntu installerat eller har installerat ditt system med Ubuntu? Följande artikel innehåller information om hur du går igenom den första konfigurationen som krävs på en nyinstallerad Dell PC.


Innehålls förteckning:

 1. Starta först efter att installationen är klar
 2. System verktyg
 3. Standard program
 4. Konfigurera program och uppdateringar
 5. Användar handbok online

 

Starta först efter att installationen är klar

 

SLN151748_sv__1icon Anmärkning: Klicka på rubriken för det avsnitt som du vill öppna nedan för att se innehållet.
 

 

När installationen är klar och datorn har startats om för sista gången kommer du att få inloggnings skärmen på Ubuntu som kommer. Inloggnings skärmen visar ditt användar namn, och du måste ange ditt lösen ord för att komma förbi det.

SLN151748_sv__1icon Anmärkning: Detta beror på hur du ställer in det på vem är du? Sidan under installationen.

Du kan klicka på pilen eller trycka på RETUR -tangenten för att komma till Ubuntu Skriv bordet.

Inloggnings skärmen har stöd för flera användare och du kan anpassa bakgrunderna för varje användare.

När du har konfigurerat den kommer Ubuntu automatiskt att hämta det aktuella Skriv bords underlägget och ställa in det som din inloggnings bakgrund.

På inloggnings skärmen för Ubuntu kan du även välja olika miljöer att logga in på.

På inloggnings skärmen kan du även ändra tangent bords språk. Du kan även ändra volymen och aktivera eller inaktivera hjälpmedels inställningarna innan du loggar in på datorn.

Här visas även datum, tid och batteriets ström för bärbara datorer.

Du kan även stänga av eller starta om systemet från inloggnings skärmen.

SLN151748_sv__3Ubuntu_Login_BK_01

 

Ubuntu använder fortfarande Unity som standard skriv bord.

När du har loggat in till Ubuntu består den inledande vyn av Skriv bords bakgrunden och två staplar.

En längs toppen av skärmen som kallas för meny raden. Den andra är upp och ned på den vänstra sidan av skärmen som kallas för Startprogrammet.

SLN151748_sv__4Ubuntu_Desktop_BK_01

 

Den här menyn inkluderar vanliga funktioner som används i Ubuntu.

Ikonerna längst till höger på Meny raden kallas indikator område.

Varje installation av Ubuntu kan innehålla något olika typer och mängder ikoner beroende på typ av maskin vara och tillgänglig kring utrustning.

De vanligaste indikatorerna är:

Tangent bords indikator

Här kan du välja den tangentbordslayout du vill använda och ändra tangent bords inställningarna. Det här alternativet visas bara om det finns fler än en tangentbordslayout valda under installationen.

Meddelande indikator

Inkluderar alla sociala program såsom din Instant Messenger-klient, din e-postklient, ditt micro-blogg program.

Nätverks indikator

Gör att du kan hantera nätverks anslutningar och ansluta snabbt till ett tråd bundet eller trådlöst nätverk.

Ljud indikator

Här kan du ändra ljud volymen och komma åt musik-och ljud inställningarna.

Signal

Visar aktuell tid och ger dig åtkomst till kalender-och datum-och tids inställningar.

Användar meny

Här kan du växla mellan olika användare och komma åt användar konton online och.

Session-indikator

Här kan du komma åt Systeminställningar, program uppdateringar, skrivare och sessions alternativ för att låsa datorn. Du kan även logga ut från din session, starta om datorn eller stänga av den helt.

Varje program har ett meny system där olika åtgärder kan utföras i ett program. Som fil, redigera, vy osv.

Meny systemet för ett program kallas för program menyn.

I Unity är program menyn inte på programmets namn List som vanligt vis är fallet med andra bords konfiguration.

I stället finns den i den vänstra delen av meny raden.

Om du vill visa menyn för ett program flyttar du musen till meny raden. När musen är placerad överst kommer det aktiva programmets meny alternativ att lägga ut sig självt över meny raden.

Genom att flytta musen bort från meny raden kan Ubuntu Skriv bords menyn visas igen.

SLN151748_sv__1icon Obs!vissa äldre program kan fortfarande visa sin meny i programfönstret.

 

Det lodräta fältet med ikoner på vänster sida av skärmen kallas för Start programmet. Start programmet ger till gång till program, monterade enheter och pappers korgen.

Alla program som körs på systemet kommer att placera en ikon i starta medan programmet körs.

Den första ikonen längst upp på Start sidan är streck -eller streck start sidan.

Vissa andra program visas som standard i Start programmet.

"Arbetsmappen, Firefox, LibreOffice, Ubuntu Software Center, Amazon-länken, systeminställningarna, alla monterade enheter och pappers korgen."

Skräp arbets facket fungerar som pappers korgen i Windows.

SLN151748_sv__1icon Obs!arbets ytor är vad Ubuntu ringer till de virtuella Skriv bords datorer som de traditionellt har använt. (Detta begrepp har nyligen integrerats i Windows 10 operativ system.) Arbets ytor har dock inte Aktiver ATS som standard i Ubuntu i flera revisioner. Om du är intresse rad av att aktivera den här funktionen ska du checka ut artikeln nedan:

Om du vill köra ett program från Start-programmet klickar du på programmets ikon.

Program som körs kommer att ha en eller flera trianglar på vänster sida av ikonen. Vilket indikerar det antal program fönster som är öppna för detta program.

Programmet längst fram markeras med en vit triangel på höger sida av ikonen.

SLN151748_sv__1icon Obs!om du har ett redan igång-program visas ett nummer på vart och ett av de tio första programmen. Du får också en marginal som innehåller användbara genvägar. Du kan starta ett program med ett nummer på det genom att trycka på Super + n -tangenterna tillsammans. (Där n är programmets nummer.)

Du kan också köra ett program genom strecket.


Tillbaka till början

 

System verktyg

 

SLN151748_sv__1icon Anmärkning: Klicka på rubriken för det avsnitt som du vill öppna nedan för att se innehållet.
 

Strecket är ett verktyg som hjälper dig att komma åt och hitta program och filer i systemet. du kan snabbt söka efter information.

SLN151748_sv__1icon Obs!om du är en Windows användare hittar du ett streck för att få en mer avancerad Start-meny. Om du är en Mac-användare liknar det strecket med start fönstret i dockan. Om du har använt en tidigare version av Ubuntu eller en annan gnome Linux-distribution ersätter den GNOME 2-menyer.

Klicka på ikonen i Start programmet.

Ett fönster visas med ett Sök fält längst upp och en gruppering av nyligen öppnade program, filer och hämtningar.

Med strecket kan du söka igenom hela systemet efter program och filer som baseras på dina sökord.

SLN151748_sv__10Ubuntu_Dash_BK_01

 

Det här är standard programmet för att skapa, öppna, redigera och ta bort filer och mappar.

SLN151748_sv__1icon Observera: Tänk på det som Windows Explorer eller Mac Finder.

 

Under bakgrund kan du välja från olika bakgrunder, se mappen bilder och ändra färg och övertoningar.

När bakgrunder är valt kommer du att se Ubuntu standard alternativen för bakgrunder. Om du vill ändra bakgrunden klickar du på bilden, du vill använda i stället.

Du är inte begränsad till det här valet om.

Om du vill använda en av dina egna bilder klickar du på +-knappen och navigerar till bilden som du vill använda.

Dubbelklicka på bilden och Ställ in den nya bakgrunden rakt bort.

Den här bilden kommer sedan att läggas till i listan över tillgängliga bakgrunder.

SLN151748_sv__121374066652663.AppearanceSettings

Du kan behöva lägga till mer än en bildskärm på systemet.

Ubuntu kan användas för att lägga till flera bildskärmar som standard- Plug and Play.

Om bildskärmen inte identifieras när du ansluter den till maskinen, gå till Systeminställningar > visas och klicka på identifierabildskärmar. Detta identifierar bildskärms enheterna som är anslutna till datorn.

 
SLN151748_sv__1icon Obs!den här menyn hittar du även på menyn Stäng av på den övre panelen.
 

Det finns två lägen för bildskärmen:

 1. Det första alternativet är att sprida Skriv bordet över två eller flera bildskärmar. Som Windows utöknings läge. Det här är standard alternativet.

 2. Det andra alternativet är att spegla Skriv bordet på var och en av bildskärmarna. Som Windows-klonat läge.

  1. Om du vill aktivera det här alternativet markerar du kryss rutan bredvid speglade bildskärmar och klickar på Verkställ för att spara inställningarna.

  2. Du kommer att få ett öppet meddelande som frågar om du vill behålla den nuvarande inställningen eller återgå till den föregående inställningen.

  3. Klicka här om du vill behålla den nuvarande inställningen.

 

Du kan ansluta och använda skrivaren på Ubuntu genom att ändra skrivar egenskaperna.

Du navigerar till Systeminställningarna > utskrift.

Om du öppnar en utskrift visas utskrifts-Local Host -fönstret.

När du vill lägga till en skrivare måste du kontrol lera att den är påslagen. Kontrol lera att den är ansluten till datorn med en USB kabel eller som är ansluten till nätverket.

 

Webb kameror identifieras automatiskt av Ubuntu.

Du kan konfigurera dem i det program som du använder det med.

Men om du har problem kan du få mer fel söknings råd på Ubuntu Wikipedia - SLN151748_sv__14iC_External_Link_BD_v1 sidan.

 

För att ansluta till Internet med hjälp av Ubuntu måste du använda NetworkManager -verktyget.

Med NetworkManager kan du slå på eller stänga av nätverks anslutningar. Du kan hantera tråd bundna och trådlösa nätverk och göra andra nätverks anslutningar såsom fjärr anslutning, mobilt bred band och VPN.

Du kan komma åt NetworkManager genom att använda ikonen som finns på list menyn.

Ikonernas utseende ändras beroende på aktuellt anslutnings läge.

Klicka på den här ikonen om du vill visa en lista över tillgängliga nätverks anslutningar.

Den aktuella anslutningen kommer att ha ordet Koppla bort under den.

Du kan klicka på koppla från om du vill koppla bort nätverket manuellt.

På den här menyn kan du även Visa teknisk information om den aktuella anslutningen eller redigera alla anslutnings inställningar.

Avmarkera Aktivera nätverk om du vill inaktivera alla nätverks anslutningar.

Välj Enable Network (aktivera nätverk ) om du vill aktivera nätverket igen.

Det kan vara användbart när du är tvungen att stänga av all trådlös kommunikation, till exempel flyg Plans läge på din telefon.

Du måste konfigurera detta beroende på dina nätverks inställningar.

SLN151748_sv__151374066740817.networkmanager


Tillbaka till början

 

Standard program

 

Firefox (webbläsare)

Är standard webbläsaren på Ubuntu kan du använda den eller välja något annat som krom.

Empathy (chatt-program)

Är standard programmet för snabb meddelanden med stöd för Yahoo!, Facebook, mål och andra, du kan välja något annat.

Öga på gnome (bild visnings program)

Är standard foto programmet, och du kan välja något annat.

Video filmer (Films pelare)

Är standard video programmet, som alltid kan du välja något annat som VLC. Du kommer även att behöva installera vissa video-codecs för att aktivera detta för att köra de flesta filer.

Rythmbox (musiks pelare)

Är standard programmet för musik, och du kan välja ett annat program. Du behöver antagligen ljud-codec för att aktivera detta för att köra de flesta filer.

Brasero (program för CD/DVD brännare)

Är standard programmet för medie brännare kan du välja ett annat program för att göra detta.

LibreOffice (Office-svit)

Är standard i Office-serien, innehåller LibreOffice-skrivare, LibreOffice Calc, LibreOffice Impress och LibreOffice Draw. Du kan välja ett liknande OpenOffice om du föredrar det.

Gedit (text redigerare)

Gedit levereras med markering av syntax, automatisk indragning, stavnings kontroll och olika plugin-program.

Gnome terminal (Terminal-program)

Terminalen stöder profiler, flikar, bakgrunds genomskinlighet, teckensnitts ansikte och storleks konfiguration.

Gnome skärm bild (skärm bilds program)

Tar skärm bilder av skärmen och stöder även flera skärmar.

Nautilus (fil hanterare)

Den kallas för filer nu, men har fortfarande stöd för samba-nätverksfiler. Den kan sortera filer och kataloger efter datum, typ och namn, i antingen lista eller normal storlek och har miniatyrer förhands granskning. Du kan även montera och demontera hård disk partitioner och flash-enheter från fil hanteraren.

Kalkylator

GNOME-Kalkylatorn har fyra lägen, Basic, Advanced, Financial och programmering.

Spel

Ubuntu innehåller vissa standard spel, t. ex. Harpan, minor eller Mahjong.

SLN151748_sv__1icon Anmärkning:

Tänk på att flera program inte längre ingår som standard på den här versionen. Det vanligaste programmet är e-post. Om du vill skapa ett e-postkonto, se den artikel som är länkad nedan:


Tillbaka till början

 

Konfigurera program och uppdateringar

 

SLN151748_sv__1icon Anmärkning: Klicka på rubriken för det avsnitt som du vill öppna nedan för att se innehållet.
 

 

Det snabbaste och enklaste sättet att hitta och installera nya program är genom Ubuntu Software Center.

Starta programmet från start-eller ingångs streck.

Ubuntu Software Center kan användas för att installera program som finns tillgängliga i de officiella Ubuntu databaserna.

I fönstret Software Center finns fyra avsnitt:

 • En "lista över kategorier" till vänster.
 • En "banderoll" längst upp.
 • En "topp uppskattad" panel längst ned.
 • Ett område som är nytt och som rekommenderas för dig är till höger.

Om du klickar på en kategori kommer du till en lista över relaterade program.

Internet-kategorin innehåller till exempel webbläsaren Firefox.

De aktuella områdena markerar vad som är nytt och mycket betygsatt.

I varje område visas olika program ikoner.

Klicka på en ikon för att få mer information.

SLN151748_sv__181374066901813.softwarecentre

SLN151748_sv__1icon Obs!det enklaste sättet att tänka på det är som Google ' s Play, Mac ' s iTunes eller Window ' App Store.

 

Klicka på knappen Install (installera ) till höger på det valda paketet. Du måste ange din inloggnings uppgifter för att gå vidare med den här punkten. Du kommer att få ett pågående meddelande och installationen slutförs.

 

Klicka på knappen ta bort till höger om paketet. Du kommer att behöva ange din inloggnings uppgifter för att gå vidare den här punkten.

 

Du kan lägga till andra program källor i mitten. Gå till Edit , Software Sources och ange önskad lagrings plats.

SLN151748_sv__1icon Obs!vi rekommenderar att du går till den officiella Software Center-databasen, eftersom det är enkelt att få detta fel.

 

Även om Ubuntu har omfattande program vara tillgänglig, kanske du måste installera ett program varu paket som inte finns tillgängligt i databaserna manuellt.

Om det inte finns något paket för program varan måste du installera det manuellt.

Innan du gör det kontrollerar du att paketet och dess underhållare är tillförlitliga.

Paket i Ubuntu har fil namns tillägget . deb .

Om du dubbelklickar på ett paket öppnas en översikts sida i Ubuntu Software Center där du får mer information om paketet.

 

I Ubuntu kan du ange vilka typer av uppdateringar du vill installera på systemet.

Detta beror på dina inställningar kring stabiliteten jämfört med den senaste utvecklingen.

Du kan uppdatera installerad program vara genom att använda programmet Software Updateer i Ubuntu.

Viktiga säkerhets uppdateringar

Dessa uppdateringar rekommenderas starkt så att systemet förblir så säkert som möjligt. Dessa uppdateringar är aktiverade som standard.

Rekommenderade uppdateringar

Dessa uppdateringar är inte så viktiga för att ditt system ska vara säkert. Rekommenderade uppdateringar håller program varan uppdaterad med de senaste fel korrigerings-eller mindre uppdateringarna som har testats och godkänts. Det här alternativet är även aktiverat som standard.

Förinstallerade uppdateringar

Det här alternativet är för de som vill ha de senaste versionerna av program. Även om risken för att installera en uppdatering som inte har testats visas, och det kan orsaka system problem. Det här alternativet är inte aktiverat som standard.

Uppdateringar som inte stöds

Det här är uppdateringar som inte har testats eller granskats ännu. Du kan ha problem som orsakas av att installera uppdateringarna. Det här alternativet är inte aktiverat som standard.

Erfarna användare kan börja titta på saker som vin. Det är ett program som gör det möjligt att köra Windows-programvara på det här systemet.

De kommer att titta närmare på hur systemet konfigureras med hjälp av verktyg som Terminal.

Det här är saker som vi inte kommer att täcka med i den här artikeln. De kräver specialiserad kunskap om kommandosyntax och hur du använder den här koden för att aktivera vissa åtgärder.

Om du är intresse rad av detta måste du besöka webbplatsen Ubuntu. Du kan utforska ytterligare några eller kolla in några av våra andra Ubuntu-artiklar på länkarna nedan.


Tillbaka till början

 

Användar handbok online

 

Om du har några ytterligare frågor är den bästa resursen för dig själva användar handboken.

Dessa handböcker finns online så att du kan visa eller hämta dem.

Jag har inkluderat en länk till sidan med hämtnings bara filer där du kan välja din specifika version av Ubuntu Linux för att hämta rätt hand bok.


Tillbaka till början


 

Ytterligare information:

 

SLN151748_sv__1icon Anmärkning:
Program varu supporten är av kanoniskt alternativ på följande sätt:
Teknisk support tillhandahålls av Dell:


Tillbaka till början


Artikeleigenschaften


Betroffenes Produkt

Inspiron, Latitude, Vostro, XPS, Fixed Workstations

Letztes Veröffentlichungsdatum

10 Apr. 2021

Version

4

Artikeltyp

Solution