Skip to main content
  • Place orders quickly and easily
  • View orders and track your shipping status
  • Enjoy members-only rewards and discounts
  • Create and access a list of your products
  • Manage your Dell EMC sites, products, and product-level contacts using Company Administration.

Beschikbare netwerkbandbreedte testen met behulp van 'iperf'

Summary: Dit artikel bevat informatie over het testen van de beschikbare netwerkbandbreedte.

This article may have been automatically translated. If you have any feedback regarding its quality, please let us know using the form at the bottom of this page.

Article Content


Symptoms

De beschikbare netwerkbandbreedte

testen 1. Download het iperf-hulpprogramma.  U vindt een kopie op iperf.fr
2. Open op de server die data ontvangt een opdrachtvenster met verhoogde bevoegdheid en voer de volgende opdracht uit: "iperf.exe –s –w 2m".
    3. Open op de server die data verzendt een opdrachtvenster met verhoogde bevoegdheid en voer de volgende opdracht uit: "iperf –c x.x.x.x –b 2m –t 30s –i 1s".  Vervang de x.x.x.x door het IP-adres van de server uit stap 2.
    4. Controleer de data die zijn geretourneerd op de server vanaf stap 3.  De uitvoer moet er ongeveer zo uitzien als de onderstaande tekst:

 
C:\Users\some_user\Downloads>iperf -c xx.xx.xx.xx -w 2m -t 30s -i 1s
------------------------------------------------------------
Client connecting to xx.xx.xx.xx, TCP port 5001
TCP window size: 2,00 MByte
------------------------------------------------------------
[156] local xx.xx.xx.xx poort 53724 verbonden met xx.xx.xx.xx poort 5001
[ ID] Interval Transfer Bandwidth
[156] 0.0- 1,0 sec 113 MBytes 945 Mbits/sec
[156] 1,0- 2,0 sec 112 MBytes 944 Mbits/sec
[156] 2,0- 3,0 sec 113 MBytes 945 Mbits/sec.
.

.
[156] 28,0-29,0 sec 113 MBytes 945 Mbits/sec
[156] 29,0-30,0 sec 112 MBytes 944 Mbits/sec
[156] 0,0-30,3 sec 3,30 GBytes 945 Mbits/sec

 
Aanvullende informatie:

Iperf is een veelgebruikte netwerktesttool die TCP- en UDP-datastreams kan maken en de doorvoersnelheid van een netwerk kan meten dat deze ondersteunt.

Met Iperf kan de gebruiker verschillende parameters instellen die kunnen worden gebruikt voor het testen van een netwerk, of voor het optimaliseren of afstemmen van een netwerk. Iperf heeft een client- en serverfunctionaliteit en kan de doorvoersnelheid tussen de twee uiteinden meten, eenrichtings- of tweerichtingsmatig. Het is open-source software en wordt uitgevoerd op verschillende platforms, waaronder Linux, Unix en Windows.

De bovenstaande voorbeeldopdrachten voeren een eenrichtingstest uit met een buffergrootte van twee megabytes.  De test wordt 30 seconden uitgevoerd en geeft elke seconde de resultaten weer.  Voor een meer geavanceerde test raadpleegt u de volledige syntaxis hieronder.
 

Algemene opties:  


-f, --format
[kmKM]-indeling om te rapporteren: Kbits, Mbits, KBytes, MBytes

-h, --help
print a help synopsis

-i, --interval n
pause n seconds between periodic bandwidth reports

-l, --len n[KM]
set length read/write buffer to n (default 8 KB)

-m, --print_mss
print TCP maximum segment size (MTU - TCP/IP header)

-o, --output <filename>output
the report or error message to this specified file

-p, --port n
set server port to listen on/connect to n (default 5001)

-u, --udp use
UDP in plaats van TCP

-w, --window n[KM]
TCP window size (socket buffer size)

-B, --bind
<host>bind to <host>, an interface or multicast address

-C, --compatibility
for use with older versions does not send extra msgs

-M, --mss n
set TCP maximum segment size (MTU - 40 bytes)

-N, --nodelay set TCP no
delay, Nagle's Algorithm

-v, --version
print version information uitschakelen en afsluiten

-V, --IPv6Version Stel het domein in op
IPv6

-x, --reportexclude
[CDMSV] exclude C(connection) D(data) M(multicast) S(settings)
V(server) reports

-y, --reportstyle C|c
if set to C or c report results as CSV (komma separated values)

Serve r specifieke opties:  

-s, --server
uitvoeren in servermodus

-U, --single_udp
uitgevoerd in UDP-modus met één thread

-D, --daemon
voer de server uit als een daemon-clientspecifieke

opties: 

-b, --bandwidth n[KM]
stel de doelbandbreedte in op n bits/sec (standaard 1 Mbit/sec). Voor deze
instelling is UDP (-u) vereist.

-c, --client <host>run in
clientmodus, verbinding maken met
<host>-d,
--dualtest
Voer tegelijkertijd een bidirectionele test uit

-n, --num n[KM]
aantal bytes dat moet worden verzonden (in plaats van -t)

-r, --tradeoff
Voer een bidirectionele test individueel

uit -t, --time n
tijd in seconden om te verzenden gedurende (standaard 10 seconden)

-F, --fileinput
<name>inputeer de data die moeten worden verzonden uit een bestand

-I, --stdin
input the data to be transmitte from stdin

-L, --listenport n port to receive
bidirectional tests back on

-P, --parallel n
number of parallel client threads to run

-T, --ttl n
time-to-live, for multicast (default 1)

-Z, --linux-congestion <algo>set
TCP congestion control algorithm (alleen Linux)


Bronnen: Wikipedia en Manpagez

 

Cause

-

Resolution

-

Article Properties


Affected Product

Desktops & All-in-Ones, Laptops, Servers, PowerEdge

Last Published Date

06 Oct 2021

Version

4

Article Type

Solution