Skip to main content
  • Place orders quickly and easily
  • View orders and track your shipping status
  • Enjoy members-only rewards and discounts
  • Create and access a list of your products
  • Manage your Dell EMC sites, products, and product-level contacts using Company Administration.

Så här testar du tillgänglig nätverksbandbredd med hjälp av "iperf"

Summary: Den här artikeln innehåller information om hur du testar tillgänglig nätverksbandbredd.

This article may have been automatically translated. If you have any feedback regarding its quality, please let us know using the form at the bottom of this page.

Article Content


Symptoms

Så här testar du tillgänglig nätverksbandbredd

1. Hämta iperf-verktyget.  En kopia finns på iperf.fr
2. Öppna ett förhöjt kommandofönster på den server som ska ta emot data och kör följande kommando: "iperf.exe –s –w 2m".
    3. På den server som ska skicka data öppnar du ett förhöjt kommandofönster och kör följande kommando: "iperf –c x.x.x.x –w 2m –t 30s –i 1s".  Ersätt x.x.x.x med SERVERNs IP-adress från steg 2.
    4. Granska informationen som returneras på servern från steg 3.  Utdata ska se ut ungefär som texten nedan:

 
C:\Users\some_user\Downloads>iperf -c xx.xx.xx.xx -w 2m -t 30s -i 1s
------------------------------------------------------------ Client connecting to
xx.xx.xx.xx, TCP port 5001
TCP window size: 2,00 MByte
------------------------------------------------------------
[156] lokal xx.xx.xx.xx-port 53724 ansluten med xx.xx.xx.xx port 5001
[ID] Interval Transfer Bandwidth
[156] 0.0- 1.0 sec 113 MByte 945 Mbit/sek
[156] 1,0– 2,0 sek 112 MByte 944 Mbit/sek
[156] 2,0– 3,0 sek 113 MByte 945 Mbit/s.[156] 28,0–29,0 sek 113 MByte 945 Mbit/s
[156] 29,0-30,0 sec 112 MBytes 944 Mbit/sek
[156] 0,0–30,3 sek 3,30 GByte 945 Mbit/s

 
Ytterligare information:

Iperf är ett vanligt verktyg för nätverkstestning som kan skapa TCP- och UDP-dataströmmar och mäta dataflödet i ett nätverk som använder dem.

Iperf gör det möjligt för användaren att ställa in olika parametrar som kan användas för att testa ett nätverk, eller alternativt för att optimera eller justera ett nätverk. Iperf har en klient- och serverfunktionalitet och kan mäta dataflödet mellan de två ändarna, antingen enkelriktad eller dubbelriktad. Det är programvara med öppen källkod som körs på olika plattformar, inklusive Linux, Unix och Windows.

Exemplen ovan kör ett enkelriktat test med en buffertstorlek på två megabyte.  Testet körs i 30 sekunder och visar resultat varje sekund.  Om du vill ha mer avancerat test läser du hela syntaxen nedan.
 

Allmänna alternativ:  


-f, --format
[kmKM] format för rapport: Kbits, Mbit, KBytes, MBytes

-h, --help
print a help synopsis

-i, --interval n
pause n seconds between periodic bandwidth reports

-l, --len n[KM]
set length read/write buffer to n (default 8 KB)

-m, --print_mss
print TCP maximum segment size (MTU - TCP/IP header)

-o, --output <filename>output
rapporten eller felmeddelandet till den angivna filen

-p, --port n
ställ in serverport för att lyssna på/ansluta till n (standard 5001)

-u, --udp
använder UDP i stället för TCP

-w, --window n[KM]
TCP-fönsterstorlek (sockelbuffertstorlek)

-B, --bind
<host>bind till <host>, ett gränssnitt eller multicast-adress

-C, --kompatibilitet
för användning med äldre versioner skickar inte extra msgs

-M, --mss n
set TCP maximum segment size (MTU - 40 bytes)

-N, --nodelay
set TCP no delay, Inaktivera Nagles algoritm

-v, --versionsinformation
och avsluta

-V, --IPv6Version Ställ in
domänen på IPv6

-x, --reportexclude
[CDMSV] exclude C(connection) D(data) M(multicast) S(settings)
V(server) reports

-y, --reportstyle C|c om det är inställt på
C- eller c-rapportresultat som CSV (kommaavgränsade värden)

Serve r specifika alternativ:  

-s, --server
kör i serverläge

-U, --single_udp
körs i enkeltrådat UDP-läge

-D, --daemon
kör servern som ett daemon-klientspecifika

alternativ: 

-b, --bandwidth n[KM]
set target bandwidth to n bits/sec (standard 1 Mbit/s). Den här
inställningen kräver UDP (-u).

-c, --client <host>run i
klientläge, ansluta till
<host>-d,
--dualtest
Utför ett dubbelriktat test samtidigt

-n, --num n[KM]
antal byte att överföra (i stället för -t)

-r, --tradeoff
Utför ett dubbelriktat test individuellt

-t, --time n
time i sekunder för att överföra (standard 10 sekunder)

-F, --fileinput
<name>input data som ska överföras från en fil

-I, --stdin anger de data som
ska överföras från stdin

-L, --listenport
n-porten för att ta emot dubbelriktade tester tillbaka på

-P, --parallel n antal
parallella klienttrådar för körning

-T, --ttl n
time-to-live, för multicast (standard 1)

-Z, --linux-congestion <algo>set
TCP-algoritm för överbelastningskontroll (endast Linux):


 Wikipedia och Manpagez

 

Cause

-

Resolution

-

Article Properties


Affected Product

Desktops & All-in-Ones, Laptops, Servers, PowerEdge

Last Published Date

06 Oct 2021

Version

4

Article Type

Solution