Skip to main content
 • Place orders quickly and easily
 • View orders and track your shipping status
 • Create and access a list of your products
 • Manage your Dell EMC sites, products, and product-level contacts using Company Administration.

Dell BIOS-uppdateringar

Summary: Den här artikeln innehåller information om BIOS och UEFI i Dell-datorer. Mer information om hur du uppdaterar BIOS eller UEFI på en Dell-dator. Hitta information om hur du laddar ner och installerar den senaste BIOS-uppdateringen på din Dell-dator. ...

This article may have been automatically translated. If you have any feedback regarding its quality, please let us know using the form at the bottom of this page.

Article Content


Instructions

Uppdatera BIOS

Titta på den här videon för att lära dig hur du hämtar och installerar den senaste BIOS eller UEFI på en Dell-dator.

Längd: 03:46
Om tillgängligt kan du välja undertextsinställningar (undertext) med hjälp av ikonen Inställningar eller CC i den här videospelaren.


Introduktion till BIOS

BIOS som även kallas systeminställningar är en akronym för Basic Input or Output System. Moderna Dell-datorer levereras med Unified Extensible Firmware Interface (UEFI). BIOS och UEFI är fast programvara som är inbäddad i en liten minneskrets på datorns systemkort eller moderkort. Det fungerar som ett gränssnitt mellan datorns maskinvara och operativsystemet.

BIOS eller UEFI aktiverar all grundläggande maskinvara som krävs för att starta operativsystemet när datorn är påslagen. Detta inkluderar, men är inte begränsat till:

 • Kretsuppsättning
 • Processor och cacheminne
 • Systemminne eller RAM
 • Video- och ljudstyrenheter
 • Tangentbord och mus
 • Interna diskenheter
 • Styrenheter för nätverk
 • Interna expansionskort

Så här öppnar du BIOS eller systeminställningarna på Dell-datorer.

 1. Tryck på F2 flera gånger när Skärmbilden med Dell-logotypen visas vid start.

 2. Du kan också trycka på F12 flera gånger när skärmbilden med Dell-logotypen visas under start och välja BIOS Setup (BIOS-inställningar ) eller System Setup (systeminställningar ) på menyn.

Obs! BIOS- eller UEFI-gränssnittet kan variera mellan olika Dell-datorer. Mer information om att navigera eller om de olika inställningarna som är tillgängliga i BIOS eller UEFI finns i dokumentationen till din Dell-dator.
Varning! BIOS- eller UEFI-gränssnittet är utformat för avancerade datoranvändare. Om du ändrar vissa inställningar kan det förhindra att datorn slutför självtestet (POST) vid start eller att operativsystemet laddas eller så kan data gå förlorade.

Uppdatera BIOS eller UEFI på en Dell-dator

Dell Technologies rekommenderar att du uppdaterar BIOS eller UEFI som en del av din schemalagda uppdateringscykel. Uppdateringar av BIOS eller UEFI kan lösa problem, lägga till funktioner eller både och i BIOS. BIOS-uppdateringen innehåller funktionsförbättringar eller ändringar som håller systemmjukvaran aktuell och kompatibel med andra datormoduler (maskinvara, fast programvara, drivrutiner och mjukvara). BIOS-uppdateringar ger även säkerhetsuppdateringar och stabil drift.

Dell tillhandahåller ett användarvänligt, självinstallerande uppdateringspaket för BIOS. Viktiga BIOS-uppdateringar tillhandahålls även via Windows Update.

Varning! Se till att du säkerhetskopierar data innan du försöker uppdatera BIOS. Fel vid BIOS-uppdatering kan resultera i potentiell förlust av data.
Varning! Koppla bort enheter som externa USB-enheter, skrivare och skannrar innan du uppdaterar BIOS på datorn.
Varning! Batteriet i Dells bärbara datorer måste vara laddat till minst 10 % innan BIOS-uppdateringen kan starta. Dell Technologies rekommenderar att du ansluter den bärbara datorn till ett eluttag innan du fortsätter med uppdateringsprocessen.
VIKTIGT! Avaktivera BitLocker innan du fortsätter att uppdatera BIOS på Dell-datorn. Om BitLocker inte stängs av tillfälligt känner datorn inte igen BitLocker-nyckeln nästa gång du startar om den. Du uppmanas att ange återställningsnyckeln för att gå vidare och datorn ber om återställningsnyckeln vid varje omstart. Om återställningsnyckeln är okänd kan det leda till dataförlust eller onödig ominstallation av operativsystemet.
Obs! Du måste vara inloggad som administratör för att kunna installera BIOS-uppdateringen på din Dell-dator.
Obs! Du måste vara inloggad som administratör för att hämta och installera appen SupportAssist på din Dell-dator.
Obs! Uppdatera BIOS-versionen gradvis om den BIOS-version som är installerad på datorn är inaktuell med fler än två versioner. Det undviker kompatibilitetsproblem. Läs mer om hur du kontrollerar BIOS-versionen på datorn.

Stäng tillfälligt av BitLocker-skyddet i Windows innan du börjar. Läs Så här aktiverar eller avaktiverar du BitLocker med TPM i Windows. BitLocker-skyddet återupptas automatiskt när datorn startas om.

 1. Gå till https://www.dell.com/support/drivers.
 2. Identifiera Dell-datorn:
  • Klicka på Ladda ner och installera SupportAssist för att automatiskt identifiera din Dell-dator. Följ anvisningarna på skärmen och installera Dell SupportAssist.
  • Ange annars service tag-numret, expresstjänstkoden eller serienumret för Dell-datorn och klicka på Sök.
  • Du kan även klicka på Bläddra bland alla produkter för att välja Dell-datorn i katalogen manuellt.
 3. Välj det operativsystem som är installerat i datorn.
 4. Under Kategori väljer du BIOS.
 5. Sök reda på den senaste BIOS-versionen för ditt system.
 6. Klicka på Hämta och spara filen på datorn.
 7. Med hjälp av Utforskaren går du till platsen där den nedladdade filen har sparats.
 8. Dubbelklicka på den nedladdade BIOS-installationsfilen och följ instruktionerna på skärmen för att slutföra installationsprocessen.
 9. Datorn startas om och slutför BIOS-uppdateringen.

Additional Information

Vanliga frågor och svar

Klicka på ett avsnitt nedan för att expandera det om du vill ha mer information.

Information om de olika inställningar som är tillgängliga i BIOS eller UEFI på din Dell-dator finns i dokumentationen till din Dell-dator.

Överst på sidan

Så här öppnar du BIOS eller UEFI (kallas även systeminställningarna) på en Dell-dator:

 1. Tryck på F2 flera gånger när Skärmbilden med Dell-logotypen visas vid start.

 2. Du kan också trycka på F12 flera gånger när skärmbilden med Dell-logotypen visas under start och välja BIOS Setup (BIOS-inställningar ) eller System Setup (systeminställningar ) på menyn.

Överst på sidan

BIOS och UEFI är två typer av gränssnitt för fast programvara i datorer som fungerar som tolk mellan operativsystemet och datorns fasta programvara.

BIOS använder MBR (Master Boot Record) för att spara information om hårddiskdata medan UEFI använder GUID-partitionstabellen (GPT).

Så här kontrollerar du om Dell-datorn använder BIOS eller UEFI i Windows:

 1. Tryck på Windows + R på tangentbordet.
 2. I dialogrutan Kör skriver du msinfo32 och trycker på Retur .
 3. Leta efter BIOS Mode (BIOS-läge ) i fönstret Systeminformation (systeminformation) (bild 1).

skärmbild av bios-versionen i systeminformation
Bild 1: Skärmbild av BIOS-versionen i Systeminformation.

Ta reda på BIOS-versionen med hjälp av Systeminformation i Microsoft Windows:

 1. Tryck på Windows + R på tangentbordet.
 2. I dialogrutan Kör skriver du msinfo32 och trycker på Retur .
 3. Leta efter "BIOS Version/Date" (BIOS-version/-datum) (bild 2) i fönstret Systeminformation.

skärmbild av bios-versionen i systeminformation
Bild 2: Skärmbild av BIOS-versionen i Systeminformation.

Ta reda på BIOS-versionen med hjälp av Kommandotolken i Microsoft Windows:

 1. Tryck på Windows + R på tangentbordet.
 2. I dialogrutan Kör skriver du cmd och trycker på Retur .
 3. Leta efter "BIOS Version" (BIOS-version) i kommandotolken (bild 3).

skärmbild av bios-versionen i kommandotolken
Bild 3: Skärmbild av BIOS-versionen i Kommandotolken.

Ta reda på BIOS-versionen med BIOS-gränssnittet:

 1. Starta om datorn.
 2. Tryck på F2 när Dell-logotypen visas under systemstart.
 3. Leta efter BIOS-version under huvudfliken eller fliken Systeminformation .

Överst på sidan

Du kan ladda ner BIOS-uppdateringar för Dell-datorer på https://www.dell.com/support/drivers. Viktiga BIOS-uppdateringar tillhandahålls även via Windows Update.

Obs! BIOS-uppdateringen är kanske inte tillgänglig för alla Dell-datorer.
 1. Gå till https://www.dell.com/support/drivers.
 2. Identifiera Dell-datorn:
  • Klicka på Ladda ner och installera SupportAssist för att automatiskt identifiera din Dell-dator. Följ anvisningarna på skärmen och installera Dell SupportAssist.
  • Ange annars service tag-numret, expresstjänstkoden eller serienumret för Dell-datorn och klicka på Sök.
  • Du kan även klicka på Bläddra bland alla produkter för att välja Dell-datorn i katalogen manuellt.
 3. Välj det operativsystem som är installerat i datorn.
 4. Under Kategori väljer du BIOS.
 5. Sök reda på den senaste BIOS-versionen för ditt system.
 6. Klicka på Hämta och spara filen på datorn.

Överst på sidan

Dell tillhandahåller ett användarvänligt, självinstallerande uppdateringspaket för BIOS. Viktiga BIOS-uppdateringar tillhandahålls även via Windows Update.

Varning! Se till att du säkerhetskopierar data innan du försöker uppdatera BIOS. Fel vid BIOS-uppdatering kan resultera i potentiell förlust av data.
Varning! Koppla från enheter som externa USB-enheter, skrivare och skannrar innan du uppdaterar BIOS på datorn.
Varning! Batteriet i Dells bärbara datorer måste vara laddat till minst 10 % innan BIOS-uppdateringen kan starta. Dell Technologies rekommenderar att du ansluter den bärbara datorn till ett eluttag innan du fortsätter med uppdateringsprocessen.
VIKTIGT! Avaktivera BitLocker innan du fortsätter att uppdatera BIOS på Dell-datorn. Om BitLocker inte stängs av tillfälligt känner datorn inte igen BitLocker-nyckeln nästa gång du startar om den. Du uppmanas att ange återställningsnyckeln för att gå vidare och datorn ber om återställningsnyckeln vid varje omstart. Om återställningsnyckeln är okänd kan det leda till dataförlust eller onödig ominstallation av operativsystemet.
Obs! Du måste vara inloggad som administratör för att kunna installera BIOS-uppdateringen på din Dell-dator.
Obs! Du måste vara inloggad som administratör för att hämta och installera appen SupportAssist på din Dell-dator.

Stäng tillfälligt av BitLocker-skyddet i Windows innan du börjar. Läs Så här aktiverar eller avaktiverar du BitLocker med TPM i Windows. BitLocker-skyddet återupptas automatiskt när datorn startas om.

 1. Gå till https://www.dell.com/support/drivers.
 2. Identifiera Dell-datorn:
  • Klicka på Ladda ner och installera SupportAssist för att automatiskt identifiera din Dell-dator. Följ anvisningarna på skärmen och installera Dell SupportAssist.
  • Ange annars service tag-numret, expresstjänstkoden eller serienumret för Dell-datorn och klicka på Sök.
  • Du kan även klicka på Bläddra bland alla produkter för att välja Dell-datorn i katalogen manuellt.
 3. Välj det operativsystem som är installerat i datorn.
 4. Under Kategori väljer du BIOS.
 5. Sök reda på den senaste BIOS-versionen för ditt system.
 6. Klicka på Hämta och spara filen på datorn.
 7. Med hjälp av Utforskaren går du till platsen där den nedladdade filen har sparats.
 8. Dubbelklicka på den nedladdade BIOS-installationsfilen och följ instruktionerna på skärmen för att slutföra installationsprocessen.
 9. Datorn startas om och slutför BIOS-uppdateringen.

Överst på sidan

Om datorn inte kan starta operativsystemet hämtar du BIOS-filen med en annan dator.

Installera BIOS-uppdateringen med hjälp av en USB-enhet:

 1. Skapa en startbar USB-enhet.
 2. Ladda ner den senaste BIOS-uppdateringsfilen och spara den på en USB-enhet.
  Obs! Notera BIOS-uppdateringsfilen. Till exempel O9010A12.exe.
 3. Stäng av Dell-datorn.
 4. Anslut USB-enheten och starta om Dell-datorn.
 5. Tryck på F12 när Dell-logotypen visas för at öppna menyn för engångsstart.
 6. Markera USB Storage Device (USB-lagringsenhet) med hjälp av piltangenterna och tryck på Retur.
 7. Skriv BIOS-filnamnet i kommandotolken och tryck på Retur. Till exempel O9010A12.exe.
 8. Följ anvisningarna på skärmen BIOS-uppdateringsverktyg för att slutföra uppdateringsprocessen.
Obs! För nyare versioner av Dell BIOS kan långa filnamn användas. Byt namn på den hämtade filen till åtta tecken eller mindre för att köra filen i kommandotolken.
Varning! Stäng inte av datorn medan uppdateringen av BIOS pågår.
Varning! Batteriet i Dells bärbara datorer måste vara laddat till minst 10 % innan BIOS-uppdateringen kan starta. Dell Technologies rekommenderar att du ansluter den bärbara datorn till ett eluttag innan du fortsätter med uppdateringsprocessen.

Överst på sidan

Mer information finns i Följande artikel i Dells kunskapsbank: Uppdatera Dell BIOS i Linux- eller Ubuntu-miljö.

Överst på sidan

Mer information om hur du uppdaterar BIOS på Dell-system där BitLocker aktiverats.

Varning! Om BitLocker inte stängs av innan BIOS uppdateras kommer datorn inte att känna igen BitLocker-nyckeln efter omstart. Du uppmanas att ange återställningsnyckeln för att gå vidare vid varje omstart.
Varning! Om återställningsnyckeln inte är känd kan detta resultera i dataförlust eller onödig ominstallation av operativsystemet.

Överst på sidan

Ett skadat BIOS är en möjlig orsak till att datorn inte kan slutföra självtestet vid start eller i vissa fall ens starta operativsystemet. BIOS-återställningsverktyget är programvara som utformats för att återställa ett skadat BIOS med hjälp av startblocksteknik. Programmets huvudsakliga funktion är att göra det möjligt att återställa ett skadat BIOS. Den använder en BIOS-återställningsfil från datorns primära hårddisk eller en extern USB-enhet.

Om datorn eller surfplattan från Dell har stöd för BIOS-återställning kan du återställa det skadade BIOS med hjälp av BIOS-återställningsmetoden på datorn eller surfplattan från Dell. Mer information om BIOS-återställningsalternativ på en dator eller surfplatta från Dell

Överst på sidan

Informationen som lagras i BIOS (Basic Input/Output System) som kallas ESCD (Extended System Configuration Data) kan ibland skadas. Detta beror på olika situationer, till exempel strömhändelser, felaktiga inställningar av användaren, inkompatibilitet med maskinvara på grund av en viss inställning eller ett scenario med inget självtest vid start eller ingen bild. I de här fallen behöver man ibland återställa BIOS eller Complementary Metal-Oxid-Semiconductor (CMOS) till fabriksinställningarna eller rensa NVRAM (Non-Volatile Random Access Memory).

Lär dig hur du utför en återställning av BIOS eller CMOS och/eller rensar NVRAM på ditt Dell-system .

Varning! BIOS- eller UEFI-gränssnittet är utformat för avancerade datoranvändare. Om du ändrar vissa inställningar kan det leda till att datorn inte startar korrekt, att operativsystemet inte startar eller att data går förlorade.

Överst på sidan

Med hjälp av den fasta programvaran för BIOS eller UEFI kan du ställa in lösenord med lägre säkerhetsnivå. På så sätt kan du förhindra användare från att starta datorn, starta från en flyttbar USB-enhet och ändra BIOS- eller UEFI-inställningar utan behörighet.

Det finns tre typer av lösenord som kan ställas in i inställningarna i den fasta programvaran för BIOS eller UEFI.

 1. Lösenord för klassificeringsansvarig eller administratör – Med administratörslösenordet aktiveras flera säkerhetsfunktioner. Om du aktiverar den här inställningen kan en användare inte ändra inställningarna för den fasta programvaran för BIOS eller UEFI.
 2. Användar- eller systemlösenord – Den här inställningen förhindrar användare från att slutföra självtestet (POST) vid start utan rätt lösenord.
 3. Hårddisklösenord – Med det här alternativet förhindras användare från att få åtkomst till den interna hårddisken utan rätt lösenord.

Mer information om att ställa in, ändra eller ta bort ett lösenord i den fasta programvaran för BIOS eller UEFI.

Överst på sidan

Med hjälp av den fasta programvaran för BIOS eller UEFI kan du ställa in lösenord med lägre säkerhetsnivå. På så sätt kan du förhindra användare från att starta datorn, starta från en flyttbar USB-enhet och ändra BIOS- eller UEFI-inställningar utan behörighet.

Du kan köra Microsoft Windows Update-sökningen och kontrollera om den listar den senaste Dell BIOS-versionen:

 1. När datorn har startat i operativsystemet öppnar du inställningsprogrammet. Klicka på Windows Update.

  Om du trycker ned Windows + I-tangenterna samtidigt och sedan släpper dem är ett kortkommando för att öppna inställningarna.

 2. Kör sökningen efter nya uppdateringar.

 3. Klicka på Advanced Options.

 4. Klicka på Valfria uppdateringar och sök efter Dell BIOS i listan över tillgängliga uppdateringar.

 5. Om BIOS visas klickar du på uppdateringen i listan för att påbörja installationen.

 6. Följ anvisningarna på skärmen för att slutföra installationen.

 7. Datorn startas om som en del av BIOS-uppdateringen.

Överst på sidan

Rekommenderade artiklar

Här är några rekommenderade artiklar om detta ämne som kan vara av intresse för dig.


Support efter garantin Har garantin upphört att gälla? Inga problem. Gå till Dell.com/support och ange ditt Dell Service Tag-nummer för att se våra erbjudanden.

Obs! Erbjudandena är endast tillgängliga för kunder i USA, Kanada, Storbritannien, Frankrike, Tyskland och Kina som köper en persondator. Server och lagring berörs inte.

Article Properties


Affected Product

Alienware, Inspiron, Legacy Desktop Models, OptiPlex, Vostro, XPS, G Series, G Series, Alienware, Inspiron, Latitude, Vostro, XPS, Legacy Laptop Models, Latitude Tablets, XPS Tablets, Fixed Workstations, Mobile Workstations

Last Published Date

14 Aug 2023

Version

22

Article Type

How To