Skip to main content
 • Place orders quickly and easily
 • View orders and track your shipping status
 • Create and access a list of your products
 • Manage your Dell EMC sites, products, and product-level contacts using Company Administration.

Diagnozowanie i rozwiązywanie typowych problemów z modułami pamięci na notebooku firmy Dell

Summary: Poniższy artykuł zawiera informacje o problemach z modułami pamięci, które mogą potencjalnie wystąpić w laptopie firmy Dell, a także procedury ich rozwiązywania.

This article may have been automatically translated. If you have any feedback regarding its quality, please let us know using the form at the bottom of this page.

Article Content


Symptoms

Cause

Informacja o przyczynie nie jest dostępna.

Resolution

Rozwiązywanie problemów z pamięcią laptopa

W tym artykule przedstawiono kwestię problemów z pamięcią notebooków firmy Dell oraz sposoby ich rozwiązywania. Rozwiązywanie problemów z pamięcią można podzielić na trzy kategorie:

 • Diagnostyka
 • Sprzęt
 • Oprogramowanie

Najczęściej występujące problemy z pamięcią to:

 • Problemy związane z uruchamianiem z kodami błędów pamięci
 • System nie uruchamia się z powodu awarii pamięci
 • System działa wolno z powodu problemu z pamięcią

SLN284387_en_US__11381136142451.1366966165505.D2

(Rys. 1.1: diody LED stanu)

SLN284387_en_US__21381136167296.1372679222.led

(Rys. 1.2: diody LED stanu)

 • Powolny system, przestaje reagować lub nie reaguje na polecenia, takie jak błędy niebieskiego ekranu

SLN284387_en_US__31381136186047.20090530213015

(Rys. 2 Błąd parzystości NMI i niebieski ekran)

 • Wyświetlane na ekranie komunikaty o błędach informujące o zatrzymaniu pracy pamięci, nadmiernym obciążeniu pamięci, jej nieprawidłowym rozmiarze lub problemach z odczytem

SLN284387_en_US__41381136321989.svchost-application-error

Rys. 3.1 Błąd aplikacji)

SLN284387_en_US__51381136342647.out_of_memory

(Rys. 3.2 Błąd wewnętrzny)

SLN284387_en_US__61381136362710.VMemory_error

(Rys. 3.3 Błąd apletu)

 • Problemy związane z instalacją oprogramowania lub systemów operacyjnych

Większość porad dotyczących rozwiązywania problemów można znaleźć w sekcjach poświęconych rozwiązywaniu problemów związanych z określonymi usterkami. Ten artykuł zawiera jedynie ogólne informacje, które mogą zawierać niewiele ponad to, co użytkownik może sam zobaczyć.

Powrót do góry


Diagnostyka

Ten artykuł zawiera informacje dotyczące diagnostycznych diod LED oraz kodów diagnostycznych dla różnych modeli urządzeń.

 1. Najpierw należy sprawdzić, czy można uruchomić diagnostykę Pre-boot System Assessment (PSA).

  Po wyłączeniu komputera należy przytrzymać jednocześnie klawisz Fn i przycisk zasilania. Można także naciskać szybko klawisz F12 w trakcie rozruchu systemu, a następnie wybrać opcję Diagnostyka z wyświetlonej listy. W prawym górnym rogu ekranu powinien zostać wyświetlony komunikat Diagnostic Boot Selected (Wybrano uruchamianie diagnostyczne).

  UWAGI:
  • Po uzyskaniu dostępu do Internetu można uruchomić diagnostykę pamięci, przechodząc do strony Diagnostyka pamięci w trybie online.
   UWAGI:
   • Test uruchomi się automatycznie.
   • Może zostać wyświetlony monit o zainstalowanie lub aktualizację programu SupportAssist. W takiej sytuacji postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.
   • Może to potrwać 10–15 minut w zależności od podzespołów komputera.
  • Diagnostykę można również uruchomić z witryny pomocy technicznej.
   • „Quick Test” (Test szybki) — ten test sprzętu może potrwać 10–15 minut w zależności od podzespołów komputera.
   • „Full Test” (Test pełny) — test szczegółowy. Może to potrwać 40 minut lub dłużej, w zależności od podzespołów komputera.
   • Niestandardowy test komponentów — wybierz co najmniej jeden test sprzętu, który chcesz uruchomić.

    Aby uruchomić konkretny test, wykonaj następujące czynności:

    1. Przejdź do witryny pomocy technicznej firmy Dell.
    2. Dostępne są trzy sposoby identyfikacji komputera.

     Wykonaj jedną z następujących czynności:

     • Dotknij lub kliknij pozycję komputera w obszarze TEN KOMPUTER.
      UWAGA: jeśli w obszarze TEN KOMPUTER nie ma listy dla danego komputera, możesz dotknąć przycisku lub kliknąć przycisk Pobierz i zainstaluj aplikację SupportAssist. Twój komputer zostanie odnaleziony automatycznie. Postępuj zgodnie z monitami, aby pobrać i zainstalować aplikację SupportAssist.
     • Wprowadź kod Service Tag, identyfikator produktu Dell lub model, a następnie dotknij przycisku lub kliknij przycisk Wyszukaj i wybierz komputer z listy.
     • Dotknij lub kliknij pozycję Browse all products (Przeglądaj wszystkie produkty): Wybierz typ posiadanego urządzenia, nazwę marki, a następnie model produktu.
      UWAGA: więcej informacji można znaleźć w artykule z bazy wiedzy firmy Dell: Jak znaleźć model produktu komputera Dell.
    3. Dotknij lub kliknij kartę DIAGNOSTICS (DIAGNOSTYKA).
    4. W sekcji Custom Component Test (Test elementu niestandardowego) dotknij lub kliknij opcję Select individual components (Wybierz poszczególne elementy).
    5. Dotknij lub kliknij, aby zaznaczyć pole wyboru obok jednego lub większej liczby elementów, które chcesz przetestować.
    6. Dotknij lub kliknij przycisk Uruchom test, a następnie postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.
 2. Zostanie uruchomione automatyczne sprawdzanie sprzętu, które potrwa około 15–20 minut. Po zakończeniu tej operacji zostanie wyświetlony komunikat z zapytaniem, czy mają zostać wykonane dalsze testy pamięci mogące potrwać przynajmniej 30 minut. Jeżeli wynik diagnostyki PSA jest pomyślny, przeprowadź dalsze testy pamięci.

  1. Jeżeli cała diagnostyka zakończy się pomyślnie, przejdź do rozwiązywania problemów z oprogramowaniem.

  2. Jeżeli diagnostyka nie zakończyła się pomyślnie, zanotuj kod błędu i przejdź do kolejnego kroku.

 3. Jeśli masz kod błędu, zapoznaj się z poniższym przewodnikiem. Zawiera on informacje o tym, czy można uruchomić nowszą zaawansowaną diagnostykę komputera. Te narzędzia diagnostyczne identyfikują usterkę modułu pamięci DIMM lub gniazda w komputerze.

  1. Jeśli możliwe jest wykonanie diagnostyki i zaktualizowano ją na komputerze. Skontaktuj się z działem pomocy technicznej w celu uzyskania wyników diagnostyki.

  2. Jeżeli nie jest możliwe przeprowadzenie w komputerze diagnostyki lub nie można zaktualizować jej wyników. Przejdź do rozwiązywania problemów ze sprzętem.

  UWAGA: Możesz przesłać kod Service Tag, błąd ePSA i kod weryfikacji na stronie Przedrozruchowy test działania systemu w programie SupportAssist, aby poznać dalsze czynności.
Uwaga: czy masz notebooka firmy Dell? Wyślij notebooka do naprawy gwarancyjnej, a my zdiagnozujemy i rozwiążemy problem z uruchamianiem. Usługa ta jest dostępna w Kanadzie, Francji, Niemczech, Włoszech, Holandii, Polsce, Wielkiej Brytanii i Stanach Zjednoczonych.

Powrót do góry


Rozwiązywanie problemów ze sprzętem

Koncepcja rozwiązywania problemów z pamięcią sprzętową jest prosta. Polega głównie na wymianie części i dostępie do znanych, dobrze działających części.

Wszystkie notebooki z pamięcią wymienną mają dostęp do pamięci przez podstawę urządzenia. Można zdjąć dolny panel albo pokrywę komory. Szczegółowe metody dla danego komputera można znaleźć w Instrukcjach serwisowych i podręcznikach użytkownika komputera firmy Dell.

 1. W przypadku dalszego braku testu POST w pierwszej kolejności należy usunąć wszystkie moduły pamięci z komputera. Czy nastąpiła zmiana?

  1. Jeśli tak, przejdź do Kroku 2.

  2. Jeśli nie, przejdź do sekcji „Brak testu POST” poniżej.

 2. Czy dysponujesz podobnym, sprawdzonym i działającym poprawnie komputerem lub modułem pamięci, który mógłby zostać umieszczony w tym komputerze?

  1. Jeśli tak, wymień moduł w swoim komputerze na sprawdzony i poprawnie działający moduł pamięci, a następnie sprawdź, czy usterka będzie się objawiała. Skontaktuj się z przedstawicielem działu pomocy technicznej i przekaż mu dalsze informacje.

  2. W innych przypadkach przejdź do następnego kroku.

 3. Większość notebooków jest obecnie dostarczana z 1 lub 2 modułami pamięci. Zazwyczaj są to dwa takie moduły, ponieważ większość pamięci jest zaprojektowana tak, aby wydajniej pracować w dopasowanych parach. Niezależnie od liczby posiadanych modułów, następny krok jest taki sam. Wyjmij jeden moduł DIMM i przetestuj go w jednym z gniazd pamięci. Zwróć uwagę na wyniki, a następnie przetestuj drugi moduł DIMM (jeżeli jest dostępny). Czy w zależności od tego, który moduł DIMM lub które gniazdo było używane, zaszła zmiana?

  1. Tak. Jeżeli usterka jest związana z modułem DIMM lub objawia się tylko dla konkretnego gniazda na płycie głównej, usterka została zidentyfikowana. Dobrą wiadomością jest to, że możesz uruchomić komputer ze zmniejszoną pamięcią do momentu skontaktowania się z pomocą techniczną w celu zgłoszenia usterki.

  2. Nie. Czy usterka objawia się tak samo niezależnie od tego, do którego modułu DIMM lub gniazda włożona jest pamięć? W takim razie usterka nie ma związku z pamięcią lub zarówno pamięć, jak i gniazda są uszkodzone. Dlatego sugerujemy przeprowadzenie kroku 2. Zalecamy skontaktowanie się z pomocą techniczną, aby podjąć dalsze działania.

Powrót do góry


Rozwiązywanie problemów z oprogramowaniem

Czynności rozwiązywania problemów z oprogramowaniem związanych z modułami pamięci zwykle nie zajmują wiele czasu i dotyczą głównie problemów związanych z pamięcią wirtualną, nie fizyczną.

 1. W systemie Windows można uruchomić dodatkową diagnostykę pamięci. Dostępnych jest wiele sprawdzonych programów umożliwiających przeprowadzenie testów pamięci, np. Memtest. Zaleca się jednak skorzystać z wyników przeprowadzonej wcześniej diagnostyki PSA. Zwłaszcza, że diagnostyka PSA obejmuje również diagnostykę Memtest. Jeśli pojawi się błąd z diagnostyki innej firmy, sprawdzamy, czy jest ona zgodna. Potrzebny będzie również klucz do kodów błędów innych firm. Zaleca się pominięcie tej czynności i przejście do następnego kroku.

 2. W celu wykluczenia problemu z pamięcią wirtualną zaleca się sprawdzenie kilku szybkich zadań na komputerze osobistym. W pierwszej kolejności należy upewnić się, że system Windows obsługuje pamięć wirtualną Przejdź do panelu sterowania i wydajności w oknie sprzętu i sprawdź ustawienia. W razie potrzeby przeprowadź reset. Sprawdź, z jakiej partycji jest przydzielana pamięć wirtualna Komputer automatycznie przydziela miejsce na dysku twardym w celu zamiany pamięci fizycznej na wirtualną. Te informacje będą znajdować się w tym samym miejscu, w którym potwierdzono, że komputer osobisty obsługuje pamięć. Sprawdź tą partycję i upewnij się, że jest na niej co najmniej 6–10 GB wolnej przestrzeni. Większość plików stronicowania zajmuje jedynie 2–4 GB, ale jeśli są obsługiwane przez komputer osobisty, to w razie potrzeby mogą zmienić rozmiar. Po ustawieniu tego przetestuj komputer, aby sprawdzić, czy błąd będzie się powtarzał. Jeśli tak, przejdź do następnego kroku.

  Pamięć wirtualna

  W przypadku, gdy w komputerze jest niewystarczająca ilość pamięci o dostępie swobodnym (pamięci RAM) wymaganej do uruchomienia programu lub wykonania operacji, wówczas system Windows zastępuje ją pamięcią wirtualną.

  Pamięć wirtualna łączy fizyczną pamięć RAM z tymczasowym miejscem na dysku twardym. Gdy w pamięci RAM jest mało miejsca, pamięć wirtualna przenosi dane z RAM do miejsca zwanego plikiem stronicowania. Przenoszenie danych do i z pliku stronicowania zwalnia pamięć RAM w celu wykonania pracy.

  Im więcej pamięci RAM ma komputer, tym szybciej działają programy. Jeśli brak miejsca w pamięci RAM powoduje spowolnienia działania komputera, może być konieczne zwiększenie ilości pamięci wirtualnej w celu zrekompensowania. Jednak komputer może odczytywać dane z pamięci RAM szybciej niż z dysku twardego, więc dodanie RAM jest lepszym rozwiązaniem.

 3. Za pomocą Menedżera zadań i rejestru zdarzeń można monitorować wykorzystanie pamięci. Dzięki temu można sprawdzić, czy dany program, proces lub urządzenie były powiązane z wystąpieniem błędu. Można także sprawdzić, czy na komputerze nie występuje wysokie użycie pamięci. Jeśli możesz dostać się do środowiska Windows, aby je monitorować, zmniejsza to liczbę problemów, które musisz sprawdzić. Poniżej znajduje się łącze do przewodników dotyczących wyżej wymienionych sposobów rozwiązywania problemów w różnych systemach operacyjnych.

  1. Jeśli Menedżer zadań pokazuje wysokie użycie pamięci, może być potrzebna większa ilość pamięci, ponieważ nie zainstalowano wystarczającej ilości pamięci, aby wykonać wszystkie czynności, które chcesz wykonać na komputerze. Oznaczałoby to wymianę oryginalnej pamięci na zakupione moduły DIMM o większych rozmiarach.

  2. Jeśli Menedżer zadań pokazuje, że problem dotyczy systemu operacyjnego, programu lub procesu. Możesz korzystać z bezpłatnego narzędzia do sprawdzania złośliwego oprogramowania innej firmy, takiego jak Malwarebytes. Jeśli problem nie ustąpi, należy przywrócić lub ponownie zainstalować wersję systemu operacyjnego, aby rozwiązać problem. 

Powrót do góry

Additional Information

Polecane artykuły

Poniżej przedstawiono niektóre polecane artykuły dotyczące tego tematu, które mogą Cię zainteresować.


Brak wsparcia gwarancyjnego Minął okres gwarancji? Żaden problem. Odwiedź witrynę Dell.com/support i wpisz kod Dell Service Tag, a następnie zapoznaj się z naszymi ofertami.

UWAGA: Oferty są dostępne tylko dla komputerów osobistych na terenie Stanów Zjednoczonych, Kanady, Wielkiej Brytanii, Francji, Niemiec i Chin. Nie dotyczy serwerów i pamięci masowych.

Article Properties


Affected Product

Chromebook, G Series, Alienware, Inspiron, Latitude, Vostro, XPS, Legacy Laptop Models, Mobile Workstations

Last Published Date

25 Mar 2024

Version

17

Article Type

Solution