Skip to main content
 • Place orders quickly and easily
 • View orders and track your shipping status
 • Enjoy members-only rewards and discounts
 • Create and access a list of your products
 • Manage your Dell EMC sites, products, and product-level contacts using Company Administration.

Jak odstranit problém s přehráváním zvuku nebo s chybějícím zvukem na počítači

Summary: Tento článek vás provede odstraňováním problémů se zvukem nebo přehráváním zvuku v počítači Dell.

This article may have been automatically translated. If you have any feedback regarding its quality, please let us know using the form at the bottom of this page.

Article Content


Symptoms

Pokud se u počítače Dell vyskytnou některé z následujících příznaků přehrávání zvuku, postupujte podle pokynů v tomto článku a vyřešte potíže se zvukem nebo přehráváním zvuku.

 • Během přehrávání je zvuk potichu nebo není slyšet vůbec.
 • Zadrhávání, rušení, zkreslení, praskání nebo trhaný zvuk.
 • Zvuk přehrávání je přerušovaný.
 • Statický, bílý šum nebo syčení.
 • Po aktualizaci systému Windows se přestane zobrazovat zvukové zařízení.

Potýkáte se na počítači Dell s problémy s mikrofonem či záznamem zvuku? Zjistěte, jak odstraňovat problémy se zvukem nebo záznamem zvuku.

Cause

K problémům s přehráváním zvuku může dojít kvůli poškození zvukových ovladačů, připojení reproduktorů nebo sluchátek, nesprávnému nastavení přehrávání zvuku nebo z jiných důvodů.

Resolution

Rozbalte níže uvedené části, přečtěte si další informace a proveďte postup odstraňování problémů v uvedeném pořadí.

Zvukové porty jsou vystaveny vlivům, které mohou způsobit nahromadění prachu nebo i fyzické poškození. Problémy se zvukem mohou nastat při jakémkoli poškození zvukových kabelů nebo portů počítače.

Pokud si všimnete, že je port či konektor zaprášený nebo jinak znečištěný, očistěte porty pomocí spreje se stlačeným vzduchem.

VÝSTRAHA: Nepoužívejte žádný typ čisticího přípravku, vodu ani mokrý hadřík. Než začnete čistit porty pomocí spreje se stlačeným vzduchem, vypněte počítač a odpojte zvukový a napájecí kabel (pokud je přítomný).

Pokud si všimnete fyzického poškození, obraťte se na technickou podporu společnosti Dell, kde se dozvíte více o možnostech oprav, které jsou ve vašem regionu dostupné. Pokud k žádnému fyzickému poškození nedošlo, přejděte na další krok.

Zpět na začátek

Jednoduché restartování dokáže téměř okamžitě vyřešit řadu problémů. Restartování počítače efektivně vymaže paměť (RAM) a ukončí všechny spuštěné chybné procesy a služby.

Restartování počítače ukončí v počítači veškeré spuštěné aplikace a software. Patří mezi ně aplikace spuštěné na hlavním panelu a služby spuštěné na pozadí.

VÝSTRAHA: Před restartováním počítače nezapomeňte otevřené webové stránky uložit do záložek a uložit otevřené dokumenty, tabulky nebo jinou neuloženou práci.

Pokud problém s přehráváním zvuku přetrvává, přejděte k následujícímu kroku.

Zpět na začátek

Standardní reproduktory nebo sluchátka

Většina stolních počítačů se dodává se 3 nebo více zvukovými konektory. Většina notebooků se dodává s jedním kombinovaným konektorem, který podporuje sluchátka i mikrofon. Zkontrolujte, jestli jsou konektory reproduktoru nebo zvukové lišty mezi zařízením a počítačem správně připojeny. Zvukové konektory a zástrčky na zvukové kartě v počítači jsou barevně označeny, což usnadňuje správné zapojení (obrázek 1).

Obrázek zvukových portů stolního počítače
Obrázek 1: Obrázek zvukových portů stolního počítače. Informace o tom, co jednotlivé barvy znamenají, naleznete v uživatelské příručce počítače Dell.

POZNÁMKA: Všechny notebooky Dell mají integrované reproduktory. Abyste mohli zjistit, zda se problém týká integrovaných reproduktorů, použijte sluchátka. U monitorů Dell s integrovanými reproduktory ověřte, zda je kabel HDMI, DisplayPort nebo USB-C Thunderbolt 3 připojen mezi počítačem a monitorem (tyto kabely podporují zvuk i obraz na stejném kabelu).
 1. Zkontrolujte, zda jsou reproduktory nebo zvuková lišta napájeny pomocí napájecího kabelu, napájecího adaptéru, baterií nebo kabelu USB dodaného výrobcem.
  POZNÁMKA: V závislosti na typu a modelu mohou reproduktory nebo zvuková lišta jako zdroj napájení využívat síťový adaptér, napájecí kabel, napájení přes USB nebo baterie. Další informace najdete v uživatelské příručce k reproduktoru nebo zvukové liště.
 2. Připojte konektor reproduktoru nebo sluchátek přímo ke zvukovému výstupu nebo výstupu reproduktoru na počítači.
 3. Zvyšte hlasitost pomocí kolečka na reproduktoru nebo zvukové liště. Postup ovládání hlasitosti naleznete v uživatelské příručce k reproduktoru nebo zvukové liště.
 4. Otestujte přehrávání zvuku v počítači.
  • Klikněte pravým tlačítkem na ikonu Hlasitost nebo Reproduktory v oznamovací oblasti (v pravém dolním rohu) a vyberte možnost Otevřít nastavení zvuku.
  • V části Výstup klikněte na možnost Spravovat zvuková zařízení.
  • V části Výstupní zařízení vyberte správný reproduktor a klikněte na možnost Vyzkoušet.
  • Měli byste slyšet zvukovou znělku.

Pokud problém s přehráváním zvuku přetrvává, přejděte k následujícímu kroku.

Zpět na začátek


Reproduktory nebo sluchátka Bluetooth

 1. Zapněte reproduktor Bluetooth a nastavte jej do viditelného režimu.
  POZNÁMKA: Informace o tom, jak nastavit reproduktor Bluetooth do viditelného režimu, naleznete v uživatelské příručce k zařízení.
 2. Zapněte v počítači technologii Bluetooth.
 3. Spárujte reproduktor Bluetooth s počítačem.
  POZNÁMKA: Po spárování reproduktoru Bluetooth s počítačem se zařízení automaticky spojí, když jsou v dosahu a je aktivována funkce Bluetooth. Dosah signálu Bluetooth se může u různých zařízení lišit.
   
  POZNÁMKA: U některých reproduktorů Bluetooth může být ke spárování a připojení nutné zadat heslo. Konkrétní pokyny najdete v uživatelské příručce reproduktoru Bluetooth.
 4. Podle pokynů na obrazovce dokončete párování nebo připojení reproduktoru Bluetooth.

Zjistěte, jak spárovat zařízení Dell Bluetooth v systému Windows 10 a 11. Nebo jak připojit počítač Dell k zařízení Bluetooth v systému Windows 8 (8.1).

Pokud problém s přehráváním zvuku přetrvává, přejděte k následujícímu kroku.

Zpět na začátek

Výchozím zařízením pro přehrávání zvuku je zařízení, které využívá systém Microsoft Windows k výstupu (přehrávání) zvuku. Když k počítači připojíte reproduktory, zvukovou lištu, sluchátka, náhlavní soupravu Bluetooth nebo jiná zvuková zařízení, můžete zvolit, které zařízení chcete využívat jako výchozí. Systém Windows může přehrávat zvuk přes portu reproduktoru nebo linkového výstupu, porty Bluetooth, HDMI, DisplayPort (DP) nebo USB-C Thunderbolt 3. Aby přehrávání v počítači fungovalo, je důležité vybrat správné zařízení pro přehrávání zvuku a zkontrolovat nastavení hlasitosti.

POZNÁMKA: Ve výchozím nastavení systém Windows nezobrazuje zařízení, která jsou vypnutá nebo odpojená. Pokud není příslušné zařízení uvedeno v okně zařízení pro přehrávání, klikněte pravým tlačítkem kamkoli do prázdného prostoru a vyberte možnosti Zobrazit zakázaná zařízení a Zobrazit odpojená zařízení.
 
POZNÁMKA: Jako výchozí zařízení pro přehrávání zvuku lze nastavit pouze jedno zařízení.
Nastavení výchozího zařízení pro přehrávání a kontrola nastavení hlasitosti
 1. Klikněte pravým tlačítkem na ikonu Hlasitost nebo Reproduktory v oznamovací oblasti (v pravém dolním rohu) a vyberte možnost Otevřít nastavení zvuku.
 2. V části Zvolit výstupní zařízení vyberte reproduktor nebo zvukové zařízení, které chcete použít.
 3. Klikněte na ikonu Hlasitost nebo Reproduktory v oznamovací oblasti a nastavte požadovanou hlasitost.
  POZNÁMKA: Zkontrolujte nastavení hlasitosti v používané aplikaci. Například Windows Media Player, VLC Player nebo YouTube video a další.

Pokud problém s přehráváním zvuku přetrvává, přejděte k následujícímu kroku.

Zpět na začátek

Systém Microsoft Windows obsahuje řadu průvodců odstraňováním problémů, které pomáhají rychle diagnostikovat a automaticky vyřešit řadu problémů s počítačem. Průvodce odstraňováním problémů Windows nedokáže opravit hardwarové problémy, ale přesto jde o dobrý první krok, pokud narazíte na problém s počítačem. Průvodce odstraňováním problémů se systémem Windows jsou integrované v Ovládacích panelech systémů Windows 10, 11, 8.1 a 8.

Jak spustit průvodce odstraňováním problémů se zvukem v systému Microsoft Windows 11?

 1. Otevřete nabídku Start > Nastavení > Zvuk (ikona ozubeného kola).
 2. Vyberte možnost Výstupní zařízení nebo Vstupní zařízení vedle položky Odstraňování běžných problémů se zvukem.
 3. Postupujte podle pokynů na obrazovce a dokončete proces odstraňování problémů.

Jak spustit průvodce odstraňováním problémů se zvukem v systému Microsoft Windows 10?

 1. Klikněte na možnost Start a vyberte položku Nastavení (ikona ozubeného kola).
 2. Klikněte na možnost Aktualizace a zabezpečení a vyberte položku Poradce při potížích.
 3. Klikněte na možnost Přehrávání zvuku a na možnost Spustit poradce při potížích.
 4. Postupujte podle pokynů na obrazovce a dokončete proces odstraňování problémů.

Jak spustit průvodce odstraňováním problémů se zvukem v systému Microsoft Windows 8 nebo 8.1?

 1. Klikněte pravým tlačítkem myši na tlačítko Start a potom vyberte položku Ovládací panely.
 2. V sekci Systém a zabezpečení klikněte na položku Vyhledat a opravit problémy.
 3. V části Hardware a zvuk klikněte na možnost Odstranit potíže s přehráváním zvuku.
 4. Postupujte podle pokynů na obrazovce a dokončete proces odstraňování problémů.

Pokud problém s přehráváním zvuku přetrvává, přejděte k následujícímu kroku.

Zpět na začátek

Společnost Dell Technologies doporučuje aktualizovat ovladače zařízení a systém BIOS v rámci cyklu plánovaných aktualizací. Aktualizace ovladače zařízení a systému BIOS mohou obsahovat vylepšení nebo změny funkcí, díky nimž bude váš systémový software nadále aktuální a kompatibilní s dalšími moduly počítače (hardware a software). Poskytují také zvýšenou stabilitu.

Pro dosažení optimálního přehrávání zvuku a vyřešení běžných problémů s ním spojených je nezbytné aktualizovat ovladače následujících zařízení:

 • BIOS
 • Čipová sada
 • Ovladač zvukové karty

Stáhněte si a nainstalujte nejnovější ovladače Dell z webu Dell.com/support/drivers.

POZNÁMKA: Pokud je systém BIOS již aktualizován na nejnovější verzi, obnovte výchozí tovární nastavení systému BIOS. Informace o aktualizacích systému Dell BIOS.

Jak aktualizovat nastavení systému (BIOS)

Délka: 3:46
Pomocí ikony nastavení nebo CC v tomto přehrávači videa si můžete vybrat jazyk titulků, pokud jsou k dispozici.

POZNÁMKA: Software pro zjištění primárního zvukového konektoru je MaxxAudio, který je součástí balíčku ovladače zvukové karty Realtek. Pokud antivirový program zablokuje instalaci nebo službu související s ovladačem, může se stát, že se software MaxxAudio nenainstaluje. Toto chování mohou způsobovat například některé konfigurace antivirového softwaru McAfee.

Stáhněte ovladač zvukové karty Realtek a extrahujte obsah do umístění na pevném disku. Přejděte k extrahovaným souborům, spusťte instalační program MaxxAudio (x64 nebo x86) a software ručně nainstalujte.

Po instalaci restartujte počítač a ujistěte se, že antivirový program neblokuje službu příslušnou k softwaru MaxxAudio, která je v nabídce služeb často označována jako Waves Audio Service. K vyřešení tohoto problému bude pravděpodobně nutné přidat do seznamu výjimek antivirové ochrany soubor .exe služby (například WaveSvc64.exe nebo WavesSysSvc64.exe).

Pokud problém s přehráváním zvuku přetrvává, přejděte k následujícímu kroku.

Zpět na začátek

Spuštění diagnostického testu hardwaru může pomoci rozpoznat problémy související s hardwarem a poskytne kroky vedoucí k jejich odstranění. Chcete-li rozpoznat, zda v počítači Dell dochází k problémům s hardwarem, doporučujeme na něm nejprve spustit diagnostický test hardwaru. Společnost Dell nabízí integrovanou i online diagnostiku.

Spuštění diagnostického testu hardwaru pomocí aplikace Dell SupportAssist

Pokud se váš počítač může spustit do systému Windows a má aktivní připojení k internetu, spusťte pomocí aplikace Dell SupportAssist diagnostický test hardwaru zvukové karty.

Spuštění diagnostiky Dell SupportAssist PSA (Pre-boot System Assessment) nebo ePSA (Enhanced Pre-boot System Assessment)
 1. Restartujte počítač.
 2. Po zobrazení loga Dell stisknutím klávesy F12 otevřete jednorázovou spouštěcí nabídku.
 3. Pomocí kláves se šipkami vyberte možnost Diagnostics a stiskněte Enter.
 4. Postupujte podle pokynů na obrazovce a dokončete diagnostiku.
  • Pokud je test úspěšný, přejděte k dalšímu kroku.
  • Pokud se test nezdaří, poznamenejte si uvedený chybovýověřovací kód a kontaktujte technickou podporu společnosti Dell.

Vynucené obnovení ePSA

Délka: 3:26
Pomocí ikony nastavení nebo CC v tomto přehrávači videa si můžete vybrat jazyk titulků, pokud jsou k dispozici.

Kontrola hardwaru pomocí aplikace Dell SupportAssist

Délka: 2:11
Pomocí ikony nastavení nebo CC v tomto přehrávači videa si můžete vybrat jazyk titulků, pokud jsou k dispozici.

Pokud problém s přehráváním zvuku přetrvává, přejděte k následujícímu kroku.

Zpět na začátek

Aktualizace systému Windows mohou podporovat váš operační systém Windows mnoha způsoby. Aktualizace systému Windows mohou řešit konkrétní problémy, poskytovat ochranu před škodlivými útoky nebo dokonce přidávat nové funkce do operačního systému.

Jak nainstalovat službu Windows Update v operačním systému Microsoft Windows 11, Windows 10 a Windows 8 nebo 8.1?

 1. Klikněte pravým tlačítkem na nabídku Start a poté na možnost Nastavení.
 2. V panelu Nastavení klikněte na možnost Aktualizace a zabezpečení.
 3. V levém podokně vyberte možnost Windows Update.
 4. V pravém podokně klikněte na možnost Vyhledat aktualizace.
 5. Po stažení a instalaci aktualizací počítač restartujte.

Pokud problém s přehráváním zvuku přetrvává, přejděte k následujícímu kroku.

Zpět na začátek

Obnovení systému je vestavěný nástroj systému Windows, který slouží k ochraně a opravě operačního systému. Jestliže máte problémy s fungováním počítače, pokuste se před jeho obnovením do výchozího továrního nastavení použít nástroj Obnovení systému.

Zjistěte, jak používat nástroj Obnovení systému v systému Microsoft Windows.

Pokud problém s přehráváním zvuku přetrvává, přejděte k následujícímu kroku.

Zpět na začátek

Pokud diagnostické testy na zvukové kartě proběhly úspěšně, problém se s největší pravděpodobností týká softwaru nainstalovaného v počítači. Pokud výše uvedené kroky pro odstraňování problémů potíže nevyřešily, můžete jako poslední možnost zkusit obnovit výchozí tovární nastavení počítače.

Malá část diskového prostoru počítačů Dell je vyhrazena pro přeinstalaci operačního systému. Jedná se o nejjednodušší způsob, jak obnovit počítač do továrního nastavení. V průběhu procesu obnovení se z počítače vymažou veškerá uživatelská data. Před zahájením procesu se proto ujistěte, že jste zálohovali všechny své soubory.

VÝSTRAHA: Obnovením továrního nastavení počítače nebo přeinstalováním operačního systému prostřednictvím jakýchkoli médií pro obnovení se z počítače odstraní veškerá data. Před obnovením nebo přeinstalováním operačního systému si nezapomeňte zazálohovat všechna důležitá data, jako například dokumenty, tabulky, obrázky nebo videa.

Pro bližší informace o postupu při obnovení výchozího továrního nastavení počítače vyberte operační systém nainstalovaný v počítači:

POZNÁMKA: Po obnovení nebo přeinstalování operačního systému doporučujeme stáhnout a nainstalovat nejnovější ovladače zařízení z webových stránek Dell.com/support/drivers.

Obnovení systému Windows 10

Délka: 1:36
Pomocí ikony nastavení nebo CC v tomto přehrávači videa si můžete vybrat jazyk titulků, pokud jsou k dispozici.

Pokud problém s přehráváním zvuku přetrvává i po obnovení nebo přeinstalaci operačního systému, obraťte se na technickou podporu společnosti Dell.

Zpět na začátek

Additional Information

Doporučené články

Zde je uvedeno několik doporučených článků.


Odstraňování problémů se zvukem

Délka: 2:34
Pomocí ikony nastavení nebo CC v tomto přehrávači videa si můžete vybrat jazyk titulků, pokud jsou k dispozici.

 

Ikona zvuku Další informace a podporu naleznete na našich webových stránkách Zvuk a reproduktory.


Pozáruční podpora Záruka vypršela? Žádný problém. Navštivte web Dell.com/support, zadejte výrobní číslo Dell a prohlédněte si naše nabídky.

POZNÁMKA: Nabídky jsou k dispozici pouze pro zákazníky s osobními počítači z USA, Kanady, Spojeného království, Francie, Německa, ČínyJaponska. Server ani úložiště nejsou k dispozici.

Article Properties


Affected Product
Chromebox, Alienware, Inspiron, Legacy Desktop Models, OptiPlex, Vostro, XPS, G Series, Chromebook, G Series, Alienware, Inspiron, Latitude, Vostro, XPS, Legacy Laptop Models, Fixed Workstations, Mobile Workstations , Dell Pro Wired ANC Headset - WH5024, Dell Pro Wireless ANC Headset - WL5024 ...
Product

Chromebox, Alienware, Inspiron, Legacy Desktop Models, OptiPlex, Vostro, XPS, G Series, Chromebook, G Series, Alienware, Inspiron, Latitude, Vostro, XPS, Legacy Laptop Models, Fixed Workstations, Mobile Workstations

Last Published Date

05 Mar 2024

Version

35

Article Type

Solution