Skip to main content
  • Place orders quickly and easily
  • View orders and track your shipping status
  • Create and access a list of your products
  • Manage your Dell EMC sites, products, and product-level contacts using Company Administration.

Windows Server: Översikt över licensiering av Windows Fjärrskrivbordstjänster

Summary: Information om licensiering av Fjärrskrivbordstjänster för Windows Server.

This article may have been automatically translated. If you have any feedback regarding its quality, please let us know using the form at the bottom of this page.

Article Content


Symptoms


Artikelsammanfattning: Den här artikeln ger en översikt över licensiering av Windows Fjärrskrivbordstjänster i Windows Server.


 

Windows Fjärrskrivbordstjänster (kallades Terminaltjänster i Windows Server 2008 och tidigare versioner) har tre licenslägen:

  • Fjärrskrivbord för administration: I det här licensläget går det att köra upp till två administrativa sessioner, bl.a. den lokala konsolsessionen, samtidigt på en Windows Server. Det här är det enda licensläget som inte kräver klientåtkomstlicenser för fjärrskrivbord eller en licensserver. Dess syfte är att administratörer ska kunna fjärransluta till en Windows Server för att utföra administrativa uppgifter. En server är i licensläget Fjärrskrivbord för administration om rolltjänsten Värd för fjärrskrivbordssession inte är installerad.
  • Per användare: Det här licensläget kräver en klientåtkomstlicens för fjärrskrivbord för varje unik användare som ska ansluta till en värdserver för fjärrskrivbordssession, oavsett hur många enheter som användaren ska ansluta från.
  • Per enhet: Det här licensläget kräver en klientåtkomstlicens för fjärrskrivbord för varje unik enhet som ska ansluta till en värdserver för fjärrskrivbordssession, oavsett hur många användare som ska ansluta från enheten.

 

Vilket licensläge som är lämpligt för en viss värdserver för fjärrskrivbordssession beror på flera faktorer, t.ex. antalet användare och unika enheter som ska upprätta fjärrskrivbordssessioner till servern.

Licenslägena Per användare och Per enhet kräver att en server i miljön konfigureras med rolltjänsten Fjärrskrivbordslicensiering och att klientåtkomstlicenser för fjärrskrivbord köps in och tillämpas på licensservern. 

 

Observera att klientåtkomstlicenserna för fjärrskrivbord är åtskilda från klientåtkomstlicenserna för servrar, vilket gör det möjligt att använda andra (ej fjärrskrivbordsrelaterade) metoder för att skaffa sig åtkomst till en Windows Server, t.ex. fildelningsåtkomst eller programbaserad åtkomst.

 

Det finns två typer av klientåtkomstlicenser för fjärrskrivbord, vilka motsvarar de två licenslägena som de krävs för. En värdserver för fjärrskrivbordssession kan endast vara i ett licensläge, men en licensserver kan ha klientåtkomstlicenser av båda typerna installerade för att stödja flera värdservrar för fjärrskrivbordssession.

En värdserver för fjärrskrivbordssession måste konfigureras att använda en viss licensserver, den identifierar inte automatiskt en licensserver ens om rolltjänsterna Värd för fjärrskrivbordssession och Fjärrskrivbordslicensiering är installerade på samma server. Licensläget och licensservern konfigureras i konsolen Konfiguration av värdserver för fjärrskrivbordssession. Mer information om hur du använder den här konsolen för att konfigurera licensinställningar finns i Configure License Settings for an RD Session Host Server (Konfigurera licensinställningar för en värdserver för fjärrskrivbordssession).

En viktig sak som ofta förbises är att klientåtkomstlicenser för fjärrskrivbord krävs för att använda komponenterna i rollen Fjärrskrivbordstjänster, inte bara Värd för fjärrskrivbordssession. Andra komponenter som kräver klientåtkomstlicens (CAL) är Fjärrskrivbordsgateway, Webbåtkomst till fjärrskrivbord och Virtualiseringsvärd för fjärrskrivbord, vilket beskrivs i Licensing Windows Server 2012 R2 Remote Desktop Services (Licensiera Fjärrskrivbordstjänster för Windows Server 2012 R2) (PDF) och även gäller tidigare versioner. Fjärrskrivbord för administration omfattas emellertid inte, såsom anges ovan.

Article Properties


Affected Product

PowerEdge, Microsoft Windows 2008 Server R2, Microsoft Windows 2008 Server Service Pack 2, Microsoft Windows 2012 Server, Microsoft Windows 2012 Server R2

Last Published Date

10 Nov 2023

Version

4

Article Type

Solution