Skip to main content
  • Place orders quickly and easily
  • View orders and track your shipping status
  • Create and access a list of your products
  • Manage your Dell EMC sites, products, and product-level contacts using Company Administration.

Windows Server: Yleiskatsaus Windowsin etätyöpöytäpalveluiden käyttöoikeuksista

Summary: Tietoja Windows Serverin etätyöpöytäpalveluiden käyttöoikeuksista.

This article may have been automatically translated. If you have any feedback regarding its quality, please let us know using the form at the bottom of this page.

Article Content


Symptoms


Artikkelin yhteenveto: tämä artikkeli sisältää yleiskatsauksen Windows Serverin etätyöpöytäpalveluiden käyttöoikeuksista.


 

Windowsin etätyöpöytäpalveluissa (jotka tunnettiin Windows Server 2008:ssa ja aiemmissa versioissa nimellä päätepalvelut) on kolme käyttöoikeustyyppiä:

  • Etätyöpöytä järjestelmänvalvojille: Tämän käyttöoikeustyypin avulla Windows Serverissä voi olla yhtä aikaa käynnissä enintään kaksi hallintaistuntoa. Se on ainoa käyttöoikeustyyppi, joka ei vaadi etätyöpöydän Client Access License -käyttöoikeuksia (RD CALeja) tai käyttöoikeuspalvelinta. Sen tarkoituksena on sallia järjestelmänvalvojien muodostaa etäyhteys Windows-palvelimeen ja suorittaa hallintatoimenpiteitä. Palvelin käyttää etätyöpöytä järjestelmänvalvojille -käyttöoikeustyyppiä, jos etätyöpöytäistunnon isännän roolipalvelua ei ole asennettu.
  • Käyttäjäkohtainen: tämä käyttöoikeustyyppi vaatii RD CALin jokaiselta käyttäjältä, joka muodostaa yhteyden etätyöpöytäistunnon isäntäpalvelimeen riippumatta siitä, kuinka monesta laitteesta käyttäjä muodostaa yhteyden.
  • Laitekohtainen: tämä käyttöoikeustyyppi vaatii RD CALin jokaiselta laitteelta, joka muodostaa yhteyden etätyöpöytäistunnon isäntäpalvelimeen riippumatta siitä, kuinka monta käyttäjää laitteesta muodostaa yhteyden.

 

Isäntäpalvelimelle sopiva käyttöoikeustyyppi riippuu useasta eri tekijästä, kuten niiden käyttäjien ja laitteiden määrästä, jotka aloittavat etätyöpöytäistuntoja palvelimessa.

Käyttäjä- tai laitekohtaisen käyttöoikeustyypin saa käyttöön asentamalla palvelimeen etätyöpöydän käyttöoikeuksien roolipalvelun. Lisäksi käyttöoikeuspalvelimeen on ostettava ja asennettava RD CALeja. 

 

Huomioithan, että RD CALit ovat eri asia kuin palvelimen CALit, joilla Windows-palvelimeen voi muodostaa muuntyyppisiä yhteyksiä (eli muita kuin etätyöpöytäyhteyksiä), kuten pääsyn jaettuihin tiedostoihin tai sovellukseen pohjautuvan yhteyden.

 

RD CALeja on kahdentyyppisiä ja ne vastaavat kahta eri käyttöoikeustyyppiä. Etätyöpöytäistunnon isäntäpalvelin voi tukea vain yhtä käyttöoikeustyyppiä, mutta käyttöoikeuspalvelimessa voi olla kumpaakin CAL-tyyppiä, jolloin se voi tukea useita etätyöpöytäistunnon isäntäpalvelimia.

Etätyöpöytäistunnon isäntäpalvelin on asetettava manuaalisesti käyttämään tiettyä käyttöoikeuspalvelinta; se ei havaitse käyttöoikeuspalvelinta automaattisesti, vaikka siihen olisi asennettu sekä isännän että käyttöoikeuden roolipalvelut. Käyttöoikeustyyppi ja käyttöoikeuspalvelin määritetään Remote Desktop Session Host Configuration -käyttöliittymässä. Lisätietoja siitä, miten tällä työkalulla määritetään käyttöoikeusasetuksia, on artikkelissa Configure License Settings for an RD Session Host Server (englanninkielinen).

Usein jää huomioimatta, että etätyöpöydän CALeja vaaditaan etätyöpöytäpalveluiden kaikkien osien käyttämiseen, eikä ainoastaan etätyöpöytäistunnon isäntänä toimimiseen. Muita CALeja vaativia osia ovat esimerkiksi etätyöpöydän yhdyskäytävä, etätyöpöydän verkkokäyttö ja etätyöpöydän virtualisoinnin isäntäpalvelu. Lisätietoja tästä on PDF-dokumentissa Licensing Windows Server 2012 R2 Remote Desktop Services (englanninkielinen), joka pätee myös aiempiin Windows-versioihin. CALeja ei kuitenkaan vaadita etätyöpöytä järjestelmänvalvojille -käyttöoikeustyypissä, kuten aiemmin mainittiin.

Article Properties


Affected Product

PowerEdge, Microsoft Windows 2008 Server R2, Microsoft Windows 2008 Server Service Pack 2, Microsoft Windows 2012 Server, Microsoft Windows 2012 Server R2

Last Published Date

10 Nov 2023

Version

4

Article Type

Solution